CRESCENDO


PROIECT:  „CRESCENDO – Creșterea șanselor de ocupare a studenților”

ID: POSDRU/161/2.1/G/138375

Perioada de implementare: 09.05.2014 – 08.11.2015

Obiectivele proiectulului ”CRESCENDO – Creșterea șanselor de ocupare a studenților” sunt:

  • creșterea ocupabilității unui număr de 400 de studenți din domeniul tehnic prin acordarea de servicii de consiliere și orientare profesională, desfășurarea de stagii de practică prin schimb de experiență la nivel transnațional;
  • să adapteze aptitudinile și așteptările persoanelor aflate în perioada de educație la necesitățile pieței muncii, participând astfel la reducerea discrepanței între forța de muncă viitoare și potențialii angajatori.

Serviciile oferite în cadrul proiectului vor fi axate pe evaluarea profilului ocupațional al studenților, managementul carierei, incluzând tehnici de căutare și menținere a unui loc de muncă, adaptate la nivel european, stimulându-se în același timp finalizarea și aprofundarea studiilor în domeniu.

Click pentru detalii …..