ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor


PROIECT: „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”

ID: POSDRU/149/6.3/G/130961

Perioada de implementare:

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse în Regiunea Vest, în vederea stimulării ocupării a 470 de femei, prin activități de promovare activă, programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităților antreprenoriale și dezvoltării propriei afaceri și prin calificare în meserii potrivit nevoilor pieții și grupului tinta.

  • Dezvoltarea unei campanii în vederea sensibilizării mediului de afaceri pentru integrarea dimensiunii egalităţii de gen
  • Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor a 470 de femei din regiunea Vest, pentru a facilita integrarea pe piața muncii sau inițierea de afaceri
  • Calificarea a 268 de femei in vederea cresterii sanselor de ocupare pe piata muncii;
  • Promovarea si stimularea integrarii egalității de șanse și a principiului nediscriminării în mediul de afaceri românesc prin crearea a 10 planuri personalizate.

Click pentru detalii …..