Problematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi revine în actualitate, în Timişoara


Centrul Regional de  Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara, în calitate de partener în cadrul proiectului „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor” alături de Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de lider și împreună cu partenerul: UNIVERSUS-CSEI – Consorzio universitario per la formazione e l’innovazione, organizează atelierele regionale de promovare a principiului egalității de șanse și de gen. Evenimentul va avea loc la sediul centrului din Timișoara, luni, 15 decembrie, la ora 09:30, str. Calea Sever Bocu, nr. 49, Timișoara. Activităţile se adresează în principal membrilor parteneriatului din România, experți ai partenerului transnațional, beneficiarilor direcți, colaboratorilor, agenți cheie implicați în mediul de afaceri din Regiunea de Vest, factori de decizie în materie de egalitate de șanse. „Ne propunem să dezbatem următoarele teme: promovarea egalității între femei și bărbați prin intermediul tendinței de asociere și crearea de rețele de sprijin; femeia de afaceri; prezentarea de cazuri și experiențe; rolul actual al femeii pe piața de muncă și în societate; schimb al rolurilor tradiționale bărbat – femeie; combinarea vieții profesionale cu cea familială, politici publice și servicii de sprijin; femeia în mediul rural și în cel urban; bune practici în favoarea egalității promovate de către administrațiile publice naționale, regionale și locale”, a spus Alexandru Avram, şef birou.

Sursa : ZIUA DE VEST