Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii


Centrul Regional de Formare Continuă prin intermediul proiectului ProFEM încearcă să adu­că la nivelul mentalităţii egalitatea de şanse a fe­me­ilor pe piaţa muncii. As­pectul general vizează în special doamnele şi domnişoarele din partea de Vest a ţării din mediul ru­ral.

Membrii din cadrul par­teneriatului regional s-au adunat la Arad, iar în cadrul evenimentului au avut loc dezbateri pe di­ver­se teme precum: promo­varea egalităţii între fe­mei şi bărbaţi prin in­ter­mediul tendinţei de aso­ciere şi crearea de re­ţe­le de sprijin. Pentru iniţiatori acestui proiect, fe­meia de afaceri este un su­biect actual, de asemenea cei prezenţi şi-au ex­pri­mat părerea despre fe­me­ie şi rolul ei pe piaţa mun­cii şi în societate.

,,Este un atelier tematic în cadrul proiectului ProFem, care exact cum face trimitere şi numele, se referă la femei. Prin­ci­pa­lul obiectiv este de a pro­mova femeia în regiuna de Vest, în special în ju­deţele Arad şi Timiş. Implementarea acestui proiect vizează 2 aspecte, primul fiind un curs de ca­lificare în mai multe do­menii, iar aici interesul no­stru a fost să mergem către persoanele care au nevoie de aceste cursuri, în special din mediul ru­ral. Din cele 470 de femei care vor fi calificate, mai mult de 70% vor provenii din mediul rural. Numă­rul de cursuri vor fi de 360 de ore, dintre care 120 de teorie şi 240 de practică”, declară coordonatorul pro­iectului.

Mai multe asociaţii, dar şi instituţii reprezentative din Arad au luat par­te la întâlnire pentru a aduce câte un sfat organizatorilor în legătură cu te­ma principală a proiectului. De asemenea femeia a fost comparată în discuţii, cu argumente pro şi contra, cu bărbatul. A fost pu­să în situaţia de a combina mediul profesional şi fa­milia, şi au fost scoase în evidenţă calităţile, dar şi slăbiciunile unei femei, care vor afecta mereu planul de afaceri.

Organizatori ProFEM aduc la cunoştinţa societăţii faptul că femeile, în spe­cial cele din mediul ru­ral trebuie încadrate egal pe piaţa muncii.

 

 

SURSA : www.vestic.ro