Proiectul “Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural” – un pas înainte pe drumul implementării


În cadrul Proiectului “Inițiative antreprenoriale pentru dezvoltarea mediului rural” ID 131626, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”, astăzi, 29 octombrie 2014, a avut loc ”Conferința județeană de lansare a rețelei pentru facilitarea schimbului și integrării bunelor practici”.

Beneficiarul proiectului este Asociația PartNET – Parteneriatul pentru Dezvoltare Durabilă, din care fac parte: Consiliul Județean Dâmbovița, AJOFM Prahova, Provincia di Perugia (Italia), AJOFM Dâmbovița.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, și anume 31.03.2014 – 30.09.2015.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea inițiativelor și competențelor a 486 persoane din mediul rural din Regiunea Sud-Muntenia – prin serviciile integrate de informare, consiliere și formare profesională ce le vor fi oferite -, în vederea creșterii oportunităților de ocupare, promovând libera inițiativă și activitățile liber profesioniste. De asemenea, proiectul prevede crearea unei rețele pentru facilitarea transferului de bune practici transnaționale în ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural; facilitarea inițierii unei activități independente sau de afaceri în mediul rural pentru 250 persoane fără un loc de muncă; ocuparea a 50 persoane fără un loc de muncă din mediul rural prin promovarea formelor de autoangajare și formelor flexibile de angajare.

La conferința de astăzi, partnerii din proiect au fost reprezentați de: Consiliul Județean Dâmbovița – Valeriu Florin Gilia, Director general al Direcției Programe Europene, Achiziții Publice, Comunicare și Relații Externe, și Mugurel Dragomir, responsabil tehnic de implementare, AJOFM Dâmbovița – Cezar Dincă, Director executiv adjunct, AJOFM Prahova – Cristina Stoichici, Director executiv, PartNET București – Andrei Ștefan, Responsabil Comunicare, Provincia di Perugia (Italia) – Tiziana Muzi.

La eveniment au participat, de asemenea, și reprezentanți ai celor 7 localități din Județul Dâmbovița (Aninoasa, Cornești, Dragomirești, I. L. Caragiale, Malu cu Flori, Șotânga și Răzvad), selectate în cadrul proiectului, în care au fost create Centre de Informare Antreprenorială Rurale (CIAR), în baza a 7 protocoale de cooperare, și care vor participa la programele de formare profesională prevăzute de proiect; reprezentanți ai Consiliului Județean Dâmbovița și ai altor instituții dâmbovițene.

 

SURSA : www.cjd.ro