Logo PartNET 3-01
iolanda mihalache3

Prof. asoc. Dr. Iolanda Mihalache

Presedinte PartNET

Misiunea Asociației PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă este de a contribui la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional, național și internațional, în mediul urban și rural.

Asociația PartNET este operator de date cu caracter personal autorizat nr. 19868 și deține certificarea sistemului de management al calității ISO 9001/2008 și cea pentru sisteme de management de mediu ISO 14001.

Organizația este autorizată ca furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii și ca furnizor de formare profesională ANC.

 

Dezvoltator de:

  • Proiecte finanțate din fonduri structurale
  • Cursuri de formare profesională
  • Cercetări și studii de piață
  • Relații internaționale
  • Asistență tehnică
  • Strategii și programe internaționale
  • Instrumente inovative în diferite sectoare

 

Asociația a implementat și implementează 18 proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană.

 

Rețele naționale și internaționale

Asociația PartNET reprezintă România la Bruxelles, în cadrul Rețelei Europene FSE “Carieră și Vârstă” și este membră a rețelei “Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD) și a rețelei “Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Carpatina”.

Asociația PartNET are calitatea de membru în Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale, organizat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care are rolul de a stabili priorităţile strategice şi direcţiile de acţiune la nivel naţional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei, participând activ în cadrul Grupurilor Tehnice de Lucru, pe următoarele teme: incluziune socială, afaceri sociale, antreprenoriat şi economie socială, formare profesională, ocupare, drepturile sociale şi îmbătrânire activă.

Asociaţia PartNET, în calitate de actor cheie, a fost solicitată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care a beneficiat de consultanţa Băncii Mondiale, pentru participare la elaborarea Strategiei Naţionale pentru Promovarea Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 – 2020.

Asociația PartNET este reprezentantul Europei de Est pentru programul WINNER – Women Into the New Network for Entrepreneurial Reinforcement al Asociației DEVNET International, Asociaţia DEVNET având statut consultativ (Categoria 1), cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Economic Social (ECOSOC). http://www.devnetinternational.org/devnet-worldwide

Leave a Reply

Anunt

Persoanele care au beneficiat de cursuri de formare profesionala organizate in cadrul proiectului “MEŞTERUL TURISTIC - Integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local - alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural” si nu s-au prezentat pentru ridicarea Certificatelor de absolvire, sunt rugate sa se prezinte la sediul Asociatiei PartNET – strada Turturelelor nr. 11A, bloc C, etaj 2, sector 3, Bucuresti. Pentru ridicarea certificatelor, este necesar sa detineti un act de identitate valid.