SMIS 110651
RENASC
REtea NAtionala de promovare a Sanatatii reproduCerii prin politici publice integrate

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. O.S.1: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a monitoriza si evalua politicile publice, prin dezvoltarea si utilizarea a 2 instrumente inovative de monitorizare si evaluare in domeniul sanatatii reproducerii;
 2. O.S.2: Cresterea capacitatii a 3 ONG-uri de a formula politici publice alternative, prin instruirea a 80 de persoane din grupul tinta – personal din ONG-uri, in domenii de interes si elaborarea unei propuneri alternative la politicile publice in domeniul sanatatii reproducerii;
 3. O.S.3: Promovarea politicii publice alternative elaborate in domeniul sanatatii reproducerii si obtinerea acceptului acesteia.

Proiect ce se va implementa la nivel national. 

Proiectul urmareste constituirea unei retele nationale solide care va analiza politicile existente in domeniu si va transmite solutii / propuneri de imbunatatire a prevederilor legislative, astfel incat femeile gravide sa aiba acces nelimitat si egal la servicii medicale de inalta calitate.

Reteaua va reprezenta un model de colaborare intre actorii relevanti implicati in domeniul reproducerii si se va axa pe actiuni intersectoriale, comunicare interorganizationala la toate nivelurile, participare activa in procesul de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniu. Modalitatea de functionare a retelei se va axa pe: intelegerea comuna a problemelor si tintelor urmarite, definirea comuna a problemelor ce necesita rezolvare, asumarea comuna a colaborarii, stabilirea de comun acord a solutiilor privind modalitatea de rezolvare a problemelor identificate. Astfel, reteaua va avea rolul de a organiza intalniri de lucru in vederea analizarii politicilor in vigoare cu privire la sanatatea mamei si copilului, de a realiza un dialog social si civic care sa conduca la monitorizarea si evaluarea politicilor publice existente.

Integrarea organizatiei dvs. in Reteaua Tematica Nationala a institutiilor/ONG-urilor/partenerilor sociali din domeniul Sanatatii Mamei si Copilului, ce va avea ca scop monitorizarea politicilor publice existente in domeniu si formularea de propuneri alternative la politicile publice referitoare la domeniile vizate de proiect dar si activitati precum:

 • Formarea personalului propriu in domenii de interes in vederea cresterii capacitatii organizatiei dvs. de a formula politici publice alternative (costurile privind formarea profesionala a personalului/voluntarilor din cadrul asociatiei dvs. vor fi suportate de catre Solicitant – Asociatia PartNET)
 • Participarea la focus grupuri si dezbateri publice in vederea elaborarii propunerilor alternative la politicile publice existente in domeniile vizate de proiect
 • Participarea la formularea politicii publice alternative in domeniile vizate de proiect

Ne propunem sa intervenim in dezvoltarea de programe de  formare adresate personalului medical privind  intelegerea nevoilor si comunicarii cu grupurile vulnerabile,  drepturile pacientilor, stigmatizare si discriminare, sustinerea activitatilor de informare/educare ale populatiei prin Formarea personalului propriu in domenii de interes si Participarea la formularea politicii publice alternative in domeniile ce tin de sanatatea mamei si a copilului.

Aceasta retea va crea o viziune de ansamblu asupra sanatatii reproducerii fiind o retea dinamica de actori interesati la toate nivelele societatii, care sustin actiuni in acest domeniu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare a tarii. Scopul acestei retele este de a implica activ diversi actori relevanti din domeniu in monitorizarea si evaluarea politicilor publice existente si de a complila cele mai relevante date si informatii obtinute din practica, in vederea regandirii mecanismelor si proceselor ce vizeaza sanatatea mamei si copilului. Acest instrument va reprezenta o sursa unica de informatii care va permite monitorizarea si evaluarea politicilor existente, invatarea din experientele obtinute in practica, stabilirea prioritatilor si identificarea celor mai eficiente modalitati de functionare a cadrului legislativ, directionat spre imbunatatirea sanatatii reproducerii

 Rezultatele proiectului:

 1. Rezultat program 10 – 8 evenimente regionale de informare in vederea identificarii actorilor relevanti si dezvoltarii retelei RENASC
 2. Rezultat program 10 – 1 retea dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii
 3. Rezultat program 10 – 5 seminarii organizate in vederea prezentarii intrumentelor de monitorizare si evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii si a functionalitatii acestora
 4. Rezultat program 10 – 1 platforma dezvoltata – instrument independent de monitorizare si evaluare a politicilor publice existente in domeniul sanatatii reproducerii
 5. Rezultat program 10 – 1 atelier de lucru dezvoltat in vederea evaluarii politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii
 6. Rezultat program 10 – 1 raport de evaluare a politicilor publice in domeniul sanatatii reproducerii
 7. Rezultat program 10 – 80 persoane din ONG-uri si parteneri sociali instruite in: Competente sociale si civice – cu profil de dialog social si advocacy, Strategie si politici publice, Specialist in activitatea de lobby, Comunicare interinstitutionala si relatii publice si informate asupra principiilor orizontale
 8. Rezultat program 10 – 1 manual de bune practici europene si internationale, referitor la politici publice in domeniul sanatatii reproducerii
 9. Rezultat program 10 – 3 focus grupuri organizate in vederea elaborarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii
 10. Rezultat program 10 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii elaborata
 11. Rezultat program 10 – 8 dezbateri publice regionale la care vor participa 240 de persoane, in vederea finalizarii politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii
 12. Rezultat program 11 – 1 politica publica alternativa in domeniul sanatatii reproducerii promovata si acceptata
 13. Rezultat program 11 – 1 conferinta de diseminare a rezultatelor la care vor participa 50 de persoane
 14. Rezultat program 11 – 1 proiect implementat cu succes (managementul proiectului, informare, comunicare si publicitate pentru proiect, cheltuieli generale de administratie)

Cod proiect: 110651

 CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative 

Organizatiile interesate de participarea la acest proiect sunt rugate sa ne contacteze la numarul 031.425.64.26. sau la adresa de email: renasc@partnet.ro

Proiectul va avea acoperire nationala si se va implementa in perioada 2018 – 2019, avand o durata de 16 luni, si este finantat din Proframul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este de a creste capacitatea ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula propuneri alternative de politici publice in domeniul sanatatii mamei si copilului, respectiv: sanatatea reproducerii, consultatie prenatala, extinderea si sprijinirea accesului femeilor gravide la servicii medicale, educatie medicala, etc.

Asociatia PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila, impreuna cu partenerii proiectului Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Asociatia SAMAS si Asociatia Moaselor Independente implementeaza proiectul intitulat „RENASC – REtea NAtionala de promovare a Sanatatii reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritara – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.

 

Asociatia PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila, impreuna cu partenerii proiectului Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Asociatia SAMAS si Asociatia Moaselor Independente implementeaza proiectul intitulat „RENASC – REtea NAtionala de promovare a Sanatatii reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1 CP2/2017 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritara – Administratie publica si sistem judiciar eficiente.