PartNET- Viziune / Acreditari / Certificari / Cariere

Despre noi.

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 2006, specializată în servicii de management și consultanţă strategică, având misiunea de a elabora de-a lungul timpului proiecte strategice prin care a creat și aplicat mecanisme, instrumente inovative, programe de dezvoltare economică, programe educaționale și formative, programe pentru dezvoltarea socială, culturală, perfecționare profesională și vocațională precum și dezvoltare a mediului, contribuind la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional și național, în mediul urban și rural. Asociația PartNET a participat la stabilirea priorităților strategice și direcțiilor de acțiune la nivel național și internațional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei, reprezentând România la nivel European în rețele strategice:

Asociația PartNET este membru fondator al rețelei “Comunităților Locale Riverane Dunării” (CLDR România) și membru a rețelei “Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD);

Asociația PartNET a reprezentat România la Bruxelles, în cadrul Rețelei Europene FSE “Carieră și Vârstă”;

În cadrul celei de-a treia ediții a Forumului anual al “Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD), din Viena, Asociația PartNET a prezentat în iunie 2014,  “Strategia de incluziune a romilor în regiunea Dunării: Provocări și Oportunități”. Principiile și valorile de bază prezentate în cadrul acestei conferințe, s-au bazat pe:

 • propuneri viabile de oportunități financiare în vederea unei incluziuni durabile în regiunea Dunării;
 • respectarea, protecția și realizarea drepturilor legale ale romilor;
 • integrarea completă și eficientă a romilor în toate domeniile vieții sociale;
 • respectarea, recunoașterea și promovarea diversității;
 • egalitatea de șanse bazate pe drepturi egale;
 • egalitatea sexelor;
 • prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare și
 • punerea în aplicare a măsurilor pozitive.

Asociația PartNET, în calitate de membru în Comitetul Consultativ Tematic –  Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale, organizat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a participat la stabilirea priorităților strategice și direcțiilor de acțiune la nivel naţional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei;

Asociația PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației Devnet International, având statut  consultativ (Categoria 1), cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Economic Social (ECOSOC):

http://www.devnetinternational.org/devnet-worldwide.

De asemenea, între 15-16 mai 2015, Asociația PartNET a fost co-organizator  la NEXTWORKFORUM 2015, www.nextworkforum.eu, care a avut loc la  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București. Forumul a fost dedicat temelor principale a noii programe UE 2014/2020 și s-a axat pe: 

 • Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie din UE;
 • Măsurile UE pentru a întări coeziunea socială și ecnomică, creșterea sustenabilă, resursele naturale;
 • Securitatea si cetățenia europeană;
 • Rolul Europei la nivel global;
 • Macro-regiunea dunăreană și axele prioritare pentru proiectele în turism