PartNET- Viziune / Acreditari / Certificari / Cariere

Despre noi.

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

, este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 2006, specializată în servicii de management și consultanţă strategică, având misiunea de a elabora de-a lungul timpului proiecte strategice prin care a creat și aplicat mecanisme, instrumente inovative, programe de dezvoltare economică, programe educaționale și formative, programe pentru dezvoltarea socială, culturală, perfecționare profesională și vocațională precum și dezvoltare a mediului, contribuind la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional și național, în mediul urban și rural. Asociația PartNET a participat la stabilirea priorităților strategice și direcțiilor de acțiune la nivel național și internațional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei, reprezentând România la nivel European în rețele strategice:

Asociația PartNET este membru fondator al rețelei “Comunităților Locale Riverane Dunării” (CLDR România) și membru a rețelei “Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD);

Asociația PartNET a reprezentat România la Bruxelles, în cadrul Rețelei Europene FSE “Carieră și Vârstă”;

În cadrul celei de-a treia ediții a Forumului anual al “Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD), din Viena, Asociația PartNET a prezentat în iunie 2014,  “Strategia de incluziune a romilor în regiunea Dunării: Provocări și Oportunități”. Principiile și valorile de bază prezentate în cadrul acestei conferințe, s-au bazat pe:

 • propuneri viabile de oportunități financiare în vederea unei incluziuni durabile în regiunea Dunării;
 • respectarea, protecția și realizarea drepturilor legale ale romilor;
 • integrarea completă și eficientă a romilor în toate domeniile vieții sociale;
 • respectarea, recunoașterea și promovarea diversității;
 • egalitatea de șanse bazate pe drepturi egale;
 • egalitatea sexelor;
 • prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare și
 • punerea în aplicare a măsurilor pozitive.

Asociația PartNET, în calitate de membru în Comitetul Consultativ Tematic –  Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale, organizat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a participat la stabilirea priorităților strategice și direcțiilor de acțiune la nivel naţional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei;

Asociația PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației Devnet International, având statut  consultativ (Categoria 1), cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Economic Social (ECOSOC):

http://www.devnetinternational.org/devnet-worldwide.

De asemenea, între 15-16 mai 2015, Asociația PartNET a fost co-organizator  la NEXTWORKFORUM 2015, www.nextworkforum.eu, care a avut loc la  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din București. Forumul a fost dedicat temelor principale a noii programe UE 2014/2020 și s-a axat pe: 

 • Programul cadru pentru competitivitate şi inovaţie din UE;
 • Măsurile UE pentru a întări coeziunea socială și ecnomică, creșterea sustenabilă, resursele naturale;
 • Securitatea si cetățenia europeană;
 • Rolul Europei la nivel global;
 • Macro-regiunea dunăreană și axele prioritare pentru proiectele în turism

Viziune

Neque porro quisquam est qui sit amet, consectetur, adipisci velit.

Acreditari

Neque porro quisquam est qui sit amet, consectetur, adipisci velit.

Certificari

Neque porro quisquam est qui sit amet, consectetur, adipisci velit.

EchipaNoastra

Neque porro quisquam est qui sit amet, consectetur, adipisci velit.