Asociatia PartNET, prin misiunea sa,  aceea de a întări coeziunea socială și economică, creșterea sustenabilă, resursele naturale; precum si dezvoltarea macro-regiunii dunărene și axele prioritare pentru proiectele sociale si de turism, este autorizata sa furnizeze urmatoarele servicii:

 

  • Furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă, conform deciziei nr. 59/30.01.2012, eliberată de AMOFM București;
  • Organizarea şi furnizarea de cursuri de formare profesională specifica, asociaţia deţine experienţă în cursuri cu credite EMC – formare profesională specifică personalului medical, fiind furnizor autorizat de educaţie medicală continuă în baza autorizaţiei nr. 463 din data de 17.10.2016, eliberată de OAMGMAMR și în baza reacreditării nr. 388 din data de 10.05.2018;
  • Furnizarea serviciilor sociale pe perioadă nedeterminată, în baza certificatului de acreditare seria AF, nr. 003663/04.11.2016 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  • Furnizarea serviciilor de formare profesionala pentru programele de inițiere “Competențe antreprenoriale 60 ore” în baza autorizației seria B, nr. 0011490; “Competențe antreprenoriale 80 ore” în baza autorizației seria B, nr. 0011491;
  • Furnizarea serviciilor de formare profesionala pentru programele de perfecționare “Comunicare în limba engleză”, în baza autorizației seria B, nr. 0009046 și “Agent de turism pentru circuite tematice” în baza autorizației seria B, nr. 0006755;