SMIS 120801
„Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiesti”

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si

performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea

durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii

publici din cadrul Primariei.  Proiectul isi propune sa raspunda nevoilor identificate in cadrul Primariei prin actualizarea sistemului de management al Primariei, in

vederea alinierii sale la standardele si exigentele europene, precum si crearea unei administratii publice moderne.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate

OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Ploiesti, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local

Rezultate asteptate

R1 –  2 focus grupuri cu 40 de participanti organizate in vederea realizarii misiunii de audit intern

R2 – 1 Raport de audit intern realizat la nivelul institutiei

R3 – 1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

R4 – 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate

R5 – 2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizarii recertificarii ISO 9001:2015

R6 – 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 mentinut in cadrul institutiei

R7 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;

R8 – 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice (CAF);

R9 – 1 schimb de experienta organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o institutie publica similara, din alte state membre UE;

R10 – 1 Plan de actiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

R11 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate;

R12 – 1 Plan de actiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit;

R13 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF mentinut in Municipiul Ploiesti si serviciile descentralizate si subordonate

R14 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;

R15 – 14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Auditor intern;

R16 – 14 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Auditor intern;

R17 – 24 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Managementul calitatii;

R18 – 24 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Managementul calitatii;

R19 – 12 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Management si control intern managerial;

R20 – 12 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Management si control intern managerial;

 

 

Beneficiar:

Municipiul Ploiesti

Partener:

Asociatia “PartNet – Partener pentru Dezvoltare Durabila

Perioada de implementare:

07.03.2018 – 06.07.2019

Durata de implementare

Durata de implementare a proiectului: 16 luni

Data semnarii contractului

Data semnarii contractului de finantare a proiectului: 07.03.2018

Data de incepere a implementarii proiectului:

07.03.2018 -06.06.2019

Buget

Buget total proiect: 424.723,37 Lei

Buget Lider de parteneriat: 216.868,54  lei.

Buget Partener 1: 207.854,83 Lei.

Finantare

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată  416,228.90 Lei

Valoarea finanțării din FSE 357,481.33 Lei

Valoarea finanțării de la bugetul de stat  58.747,57 Lei

Activitati finantate

A2 – Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Ploiesti, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020;

A2.3 Monitorizarea derularii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Ploiesti, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 – Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Ploiesti, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice;

A3.1  – Derularea unui schimb de experienta cu autoritati/institutii/organisme publice transnationale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 – Elaborarea documentatiei necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Ploiesti, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 – Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de actiuni de imbunatatire a Municipiului Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 – Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din Municipiul Ploiesti, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A 4.1 – Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administratia publica locala;

A 4.2 – Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 24 de persoane cu functii de conducere din administratia publica locala;

A4.3 – Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 12 persoane din administratia publica locala;

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.