SMIS 108129
„Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”

Obiective specifice ale proiectului:

OS1: Cresterea calitatii serviciilor furnizate in programele de preventie, diagnostic, monitorizare si control al bolilor infectioase, prin proiectarea si derularea unor programe diversificate de educatie medicala continua cu integrarea celor mai noi cunostinte, tehnologii medicale inovatoare, practici de conduita, standarde de calitate etc., in vederea asigurarii formarii profesionale specifice pentru 900 de specialisti din domeniu.

OS2: Consolidarea cadrului national al calificarilor (CNC) cu 2 noi ocupatii/calificari necesare in domeniu, si dezvoltarea competentelor si deprinderilor necesare exercitarii acestor ocupatii in randul a 40 de specialisti din domeniu, in cadrul a doua cursuri pilot.

OS3: Dezvoltarea capacitatii tehnice a personalului medical din grupul tinta (200 de persoane) prin facilitarea accesului la noutatile si progresele medicale inregistrate in plan national/international in profilaxia, diagnosticul, monitorizarea si controlul bolilor transmisibile prioritare si a contactului cu institutii si specialisti de top la nivel national/ international. Schimburile de experienta si bune practici vor contribui la cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii, stimularea dezvoltarii unor retele profesionale nationale-internationale si preluarea si integrarea in serviciile medicale din Romania a knowhowului si modelelor de bune practici in domeniu, validate la nivel international.

OS4: Promovarea calitatii in furnizarea serviciilor medicale in domeniul bolilor infectioase prioritare prin elaborarea si diseminarea unui Protocol de monitorizare integrata a pacientului cu infectie cu virus hepatitic C in conformitate cu standardele de calitate nationale/europene si organizarea unei campanii nationale regionale de informare, educare, constientizare si comunicare privind practicile moderne si standardele calitative in preventia, diagnosticul si managementul bolilor infectioase prioritare (pentru 700 de membri ai grupului tinta).

Obiectiv general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este: intarirea capacitatii sistemului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educationale corelate cu standardele internationale de calitate si nevoile specifice in domeniu si instruirea a 940 de specialisti implicati in furnizarea de servicii de sanatate prioritare.

Grup tinta

940 de persoane, din care 225 medici si 715 asistenti medicali generalisti.

Activitati si subactivitati:

Activitatea 1. – Managementul proiectului

Subactivitatea 1.1 –  Managementul general si financiar al proiectului

Activitatea 2. – Recrutarea, mobilizarea si mentinerea grupului tinta

Subactivitatea 2.1 – Recrutarea, mobilizarea si mentinerea grupului tinta

Activitatea 3. – Formarea profesionistilor din sectorul medical in domeniile programelor prioritare de sanatate

Subactivitatea 3.1 –  Organizarea de cursuri EMC pentru profesionistii din sectorul medical

Subactivitatea 3.2 –  Organizarea de stagii clinice pentru profesionistii din sectorul medical

Subactivitatea 3.3 –  Organizarea de scoli de vara/ scoli de iarna pentru profesionistii din sectorul medical

Activitatea 4. – Dezvoltarea si pre – testarea unor noi programe de formare relevante pentru sectorul medical

Subactivitatea 4.1 –  Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medicalSubactivitatea

4.2 –  Organizarea si derularea de cursuri pilot pentru pre-testarea programelor de formare (SO) dezvoltate

Activitatea 5. – Schimburi de experienta/bune practici pentru specialistii din domeniul medical

Activitatea 6 – Activitati de instruire si promovare a serviciilor esentiale de sanatate – prevenire/ depistare/diagnostic/ tratament al bolilor infectioase

Rezultate proiect:

 • 940 persoane recrutate pentru participarea la activitatile proiectului;
 • 5 programe de educatie medicala continua pentru medici;
 • 3 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali;
 • 72 de serii de cursuri EMC pentru 900 persoane (27 serii pentru pregatirea medicilor si 45 pentru asistenti medicali);
 • 6 stagii clinice organizate pentru 60 de profesionisti din sectorul medical (medici);
 • 12 scoli de vara organizate pentru 600 de profesionisti din sectorul medical (asistenti medicali);
 • 12 intalniri de lucru la nivelul echipei implicate in dezvoltarea standardelor ocupationale;
 • 4 work-shopuri cu specialisti din domeniu in vederea verificarii/completarii/validarii standardelor ocupationale;
 • 2 Standarde ocupationale pentru educatie si formare profesionala dezvoltate / revizuite si validate;
 • 2 Standarde Ocupationale pretestate / 2 cursuri pilot organizate, pentru 40 de profesionisti din sectorul medical;
 • 50 de participanti la manifestari stiintifice internationale de instruire privind noutatile din domeniul bolilor infectioase;
 • 100 de participanti la manifestari stiintifice natioanale de instruire in domeniul bolilor infectioase;
 • 50 de participanti la schimburile transnationale de bune practici in cadrul celor 5 vizite de studiu;
 • 1 ghid de bune practici (Protocol de monitorizare integrata a pacientului cu infectie cu virus hepatitic C);
 • 22 de conferinte nationale in domeniul bolilor infectioase pentru 700 de profesionisti din sectorul medical.

Conferința lansare 08.10.2018

Cursuri EMC pentru GT 715 asistenti medicali

dfgrdf

Lider de parteneriat

INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE
”PROF.DR.MATEI BALS”

Partener:

ASOCIATIA “PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

BUGET

 • Buget total proiect: 12.385.993,88 lei.
 • Buget Lider de parteneriat: 7.099.404,70 lei.
 • Buget Partener 1: 5.286.589,18 lei.

DURATA

 • Durata de implementare a proiectului:

36 luni (11.12.2017 – 10.12.2020).

 • Data semnarii contractului de finantare a proiectului: 08.12.2017.
 • Data de incepere a implementarii proiectului: 11.12.2017.
 • Data finalizare proiect: 10.12.2020
 1. Profilaxie pre și postexpunere agenți infecțiosi (Bals)
 2. Urgențe în bolile infecțioase (cu implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC și HIV)
 3. Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare (Bals)

In data de 08.10.2018, in cadrul proiectului 108129 – “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase“, s-a desfasurat, la Sediul Institutului Național de Boli Infecțioase”Prof. Dr. Matei Balș”, din strada Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București – Sala de consiliu din Clădirea Administraţiei, Etaj 2, Conferinta de lansare a proiectului. La eveniment au participat reprezentanti ai Liderului de parteneriat – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, ai Partenerului 1 – Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, precum si reprezentanti ai Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”. In cadrul evenimentului s-au facut prezentari ale proiectului, precum si ale celor 2 parteneri implicati in implementare activitatilor din proiect.

SAATATE