Cu o experiență de peste 12 ani în servicii de management și consultanță strategică în implementarea de proiecte cu finanțare externă, Asociația PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației Devnet International, având statut  consultativ (Categoria 1), cu Organizația Națiunilor Unite și Consiliul Economic Social (ECOSOC):

http://www.devnetinternational.org/devnet-worldwide.

În calitate de membru în Comitetul Consultativ Tematic –  Ocupare, Incluziune Socială şi Servicii Sociale, organizat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a participat la stabilirea priorităților strategice și direcțiilor de acțiune la nivel naţional, cu privire la ocupare, servicii sociale şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene şi pornind de la necesităţile populaţiei.

 

Asociația PartNET este membru fondator al rețelei “Comunităților Locale Riverane Dunării” (CLDR România) și membru a rețelei “Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării” (SUERD).

 

  • Asociația PartNET este operator de date cu caracter personal autorizat nr. 19868 și deține certificarea sistemului de management al calității 9001:2015, fiind acreditată în trecut și pentru sisteme de management de mediu ISO 14001.Certificarea ISO 9001 reprezintă o apreciere a calității actului managerial, a bunelor practici din organizație și a orientării organizației în direcția calității.

     

    Certificare în Sistemul de Management al al calității 9001:2015

    Certificare ISO 14001:2015 – Certificare Sisteme de management de mediu

    Implementarea sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 dovedeşte în primul rând receptivitatea asociatiei la situaţia critică a ecosistemului planetei noastre