SMIS 107116
E-PROFI Educatie prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate si motivate in judetul Suceava

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul proiectului constă în creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi prevenirea, diminuarea părăsirii timpurii a şcolii de către copiii
aflaţi în risc educaţional prin crearea oportunităţilor şi creşterea participării personalului didactic din 14 şcoli din judeţul Suceava, precum şi
a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competenţelor didactice şi profesionale, activităţi de
tipul mentoratului didactic, precum şi schimb de bune practici. Prin îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar
din judeţul Suceava, prin promovarea serviciilor educaţionale de calitate şi adaptate la standarde europene, orientate pe
nevoile elevilor, se urmăreşte dezvoltarea calităţii educaţiei şi accesul echitabil la aceasta.

 • OS.1: Dezvoltarea competentelor a 280 de cadre didactice/personal de sprijin si 30 de membri ai echipelor manageriale prin organizarea a 15 evenimente de atragere si mentinere in scolile tinta a resurselor umane calificate, furnizarea de programe de formare continua si de dezvoltare de competente didactice cu credite transferabile, precum si prin programe de instruire si de dezvoltare a competentelor profesionale si activitati de tipul mentoratului didactic.
 • OS.2: Asigurarea unei mase critice de resurse umane calificate si implicit a unei educatii de calitate, orientate pe nevoile elevilor si adaptata la nivel European, prin participarea a 18 cadre didactice/personal de sprjin/membri ai echipelor manageriale in cadrul unui schimb de bune practici si dezoltarea unei retele transnationale de profesionisti din sistemul de invatamant.
 • OS.3: Reducerea abandonului scolar si cresterea ratei de participare la o educatie de calitate, prin dezvoltarea si implementarea in cele 14 scoli tinta a unei aplicatii educationale privind reducerea absenteismului.
 • O.S.4: Stimularea si motivarea resurselor umane calificate prin acordare a 50 de burse pentru persoanele din grupul tinta care cresc rata de frecventa scolara a copiilor in situatii de risc educational si reusesc imbunatatirea performantelor educationale ale copiilor, 50 de premii pentru persoanele din grupul tinta care demonstreaza prin bune practici promovarea principiului de educatie incluziva in scolile tinta, 280 de subventii stagii de practica pentru cadrele didactice care participa la o forma de formare continua/instruire/dezvoltare a capacitatii in cadrul proiectului, precum si prin incurajarea mobilitatii profesionale pentru 30 de cadre didactice.

Grupul tinta al proiectului

Grupul tinta al proiectului cuprinde un numar total de 310 persoane, dintre care 280 de cadre didactice si personal de sprijin si 30 de membri ai echipelor manageriale, din urmatoarele unitati de invatamant din judetul Suceava:

 • Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus,
 • Liceul Tehnologic Cajvana,
 • Scoala Gimnaziala “Ciprian Porumbescu” – Ciprian Porumbescu,
 • Scoala Gimnaziala Siminicea,
 • Scoala Gimnaziala “Grigore Ghica Voievod” Suceava.
 • Scoala Gimnaziala”Ion Barbir” Capu Campului,
 • Scoala Gimnaziala”Gheorghe Popadiuc”, Radauti,
 • Scoala Gimnaziala ”Dimitrie Pacurariu” – Scheia,
 • Scoala Gimnaziala Nr. 2 Iaslovat,
 • Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Banesti-Fantanele,
 • Gradinita cu Program Normal Nr.1 Cajvana,
 • Scoala Gimnaziala”Mihail Sadoveanu” – Granicesti,
 • Scoala Gimnaziala ”Constantin Morariu” – Patrauti, Scoala Gimnaziala Burla.

Cursuri organizate in cadrul proiectului:

►„Multimedia in educatie” pentru 240 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta

►„Comunicare, negociere, mediere” pentru 240 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta

►„Medierea conflictelor in mediul scolar” pentru 240 de cadre didactice

si personal de sprijin din scolile tinta

►„Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ” pentru 240 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta

►“Parteneriatul educativ scoala – familie – comunitate” pentru 240 de cadre didactice si personal de sprijin din scolile tinta

►Comunicarea in Limba Engleza, durata 40 de ore pentru 40 de cadre didactice, autorizate ANC

►“Managementul institutiilor educationale” pentru 30 de membri ai echipelor manageriale de la nivelul scolilor tinta

►“Medierea conflictelor in mediul scolar” pentru 30 de membri ai echipelor manageriale de la nivelul scolilor tinta

►“Creativitate si inovare in procesul instructiv educativ“ pentru 30 de membri ai echipelor manageriale de la nivelul scolilor tinta

►“Cresterea imaginii institutiei de invatamant” pentru 30 de membri ai echipelor manageriale de la nivelul scolilor tinta

Activitati in cadrul proiectului

►Organizare si derulare a 14 evenimente de atragere si mentinere in scolile tinta a resurselor umane calificate (310 persoane)

►Gestionarea activitatii de formare didactica la nivelul judetului Suceava

►Participare la elaborarea compendium-ului de bune practice

Crearea unei retele de profesori Italia-Romania, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care isi desfasoara activitatea in scolile tinta, in vederea facilitarii schimbului de knowhow pedagogic

Identificarea, contactarea si mentinerea legaturii cu institutii educationale si/sau cadre didactice pentru participarea in cadrul retelei transnationale si transferului de know-how

Initiierea si mentinerea de raporturi si relatii cu institutii de elita si cadre didactice calificate la nivel European

►Colaborare cu comunitatile si institutiile locale pentru crearea si testarea in cadrul proiectului de metode inovative de predare, de management scolar, politici si strategii pentru o dezvoltare sustenabila a scolilor.

►Organizearea a 3 ateliere educationale in vederea dezvoltarii resurselor umane din invatamantul preuniversitar, asigurarea calitatii in educatie si transferului de know-how pedagogic pentru 90 persoane

Crearea si dezvoltarea retelei de sprijin la care vor participa cadrele didactice din scolile tinta, parintii, elevii, precum si mediatorii scolari sau personalul de sprijin, in vederea reducerii absenteismului.

Proiectul se va implementa la nivelul judetului Suceava,in cadrul scolilor din parteneriat.

iconita fcb

Acceseaza facebook

Valoarea totală a proiectului este de 6.658.025,53 Lei, din care 5.659.321,70 Lei contribuţia Uniunii Europene şi 348.834,17 Lei contribuţie din bugetul naţional.

Durata proiect

 • Durata de implementare a proiectului: 30 luni 17.05.2018 – 16.11.2020
 • Data semnarii contractului de finantare a proiectului: 16.05.2018
 • Data de incepere a implementarii proiectului: 17.05.2018
 • Data finalizare proiect: 16.11.2020

Buget

 • Buget Partener 1: 2.325.561,15
 • Buget Partener 2: 1.351.165,65
 • Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.