Cancerele endocrine – creștere și sexualizare la copil.
Institutului National de Endocrinologie C.I. Parhon, 2019/02/02
E-PROFI Evenimentul de atragere a reusrselor umane calificate
Suceava County School Inspectorate, 2018/11/15