#

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale de inserție? WESTART

Care sunt obligațiile întreprinderii sociale de inserție?

 • să asigure, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială;
  • să întocmească raportul de activitate anual, care conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conține activitățile cucaracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate;
  • să întocmească raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual și extrasul raportului social anual;
  • să întocmească extrasul situațiilor financiare anuale;
  • să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;
  • să utilizeze elementul specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Pe larg aici: http://www.mmuncii.ro/…/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf

 

Sharing: