Cum sprijină statul structurile economiei sociale? WESTART

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:
• atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
• sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
• sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
• scutiri de taxe acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel: întreprinderile sociale de inserţie nu datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile deţinute și pentru terenurile deţinute sau utilizate;
• alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
• contracte rezervate: Autoritățile contractate pot rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate și întreprinderilor sociale de inserţie – Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
• sprijin pentru consolidarea economiei sociale acordat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9v : Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă;
• măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat, ce vor fi aprobate prin acte specifice, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie de ajutor de stat;
• îndrumare metodologică acordată de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă;
• facilităţi pentru angajarea de tineri cu risc de marginalizare socială, în conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• anual, de programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale în conformitate cu prevederile art. 25^1 lit. d) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la Programele naţionale destinate finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Pe larg aici:
http://www.mmuncii.ro/…/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf

Interesat?
Inscrie-te aici: https://bit.ly/westart-partnet
Detalii aici: https://westart.partnet.ro
—————-
Te rugam sa retii: dupa completarea formularului nu vei fi automat inscris in proiect.
Echipa responsabila de implementarea proiectului te va contacta pentru detalii si lamuriri suplimentare.

Adresa URL:

https://www.facebook.com/westart.partnet/videos/2657247711189958/

Sharing: