#

INFORMA Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive

  • Start: March 29, 2019 12:00 am
  • End: April 7, 2019 12:00 am

In perioada 29.03.2019-31.03.2019 si 05.04.2019-07.04.2019, in cadrul proiectului 106405 – „Îmbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul pre-universitar în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”, s-a desfasurat, in localitatea Parava, judet Bacau, o sesiune de curs de educatie nonformala, pentru o grupa formata din 19 cadre didactice. Sesiunea de curs nonformal  s-a derulat in cadrul Scolii Gimnaziale Parava. Programul de educatie nonformala presupune parcurgerea a 4 module, cu urmatoarele tematici: „Integrarea TIC in procesul educational”; „Nondiscriminare in educatie”; „Multiculturalism in educatie” si „Implicarea comunitatii in viata scolii”. In aceasta perioada, persoanele din grupul tinta, care au participat la curs, au desfasurat activitati care vizeaza in mod deosebit imbunatatirea alfabetizarii functionale in ceea ce priveste personalul didactic, care isi desfasoara activitatea in scolile tinta din proiect, si diminuarea gradului de parasire timpurie a scolii.

Sharing: