#

“WEstart! – Susținem dezvoltarea economiei sociale”

  • Start: December 16, 2019 12:00 am
  • End: December 16, 2019 12:00 am

”Asociația ”PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de Benefi-ciar, în parteneriat cu Asociatia ASCEND anunță lansarea proiectului cu titlul WEstart! – Susținem dezvoltarea economiei sociale, cod MySMIS 128541, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în furnizarea unui program de formare an-treprenoriala specifică, precum și dezvoltarea cunoștințelor și competențelor relevante pentru un numar de 105 persoane, în scopul înființării și funcționării a 25 de întreprinderi sociale și a creării de minim 100 de noi locuri de muncă durabile și de calitate.

Sharing: