ID 108207
“Cresterea competenţelor multidisciplinare a personalului medical in vederea imbunatăţirii calităţii vieţii copiilor cu boli rare”

 Obiectivul General al Proiectului

Il reprezinta imbunatatirea nivelului de competente a 1000 de profesionisti din sistemul medical de sanatate din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, respectiv ale cadrelor medicale profesioniste din sistemul medical si ale asistentilor medicali la nivel national, implicati in prevenirea, diagnosticarea precoce si tratarea bolilor rare la copii.

Activitatile Proiectului

 • Recrutarea, selectia si mentinerea a 1000 de profesionisti din sectorul medical in grupul tinta;
 • Organizarea si derularea programelor de formare profesionala specifica pentru 850 de persoane din grupul tinta;
 • Dezvoltarea competentelor specialistilor implicati in programe prioritare de sanatate prin utilizarea instrumentelor inovative;
 • Dezvoltarea de noi programe de formare profesionala/actualizarea programelor existente, in functie de necesitatile identificate;
 • Organizarea schimburilor de bune practici pentru 100 de persoane;
 • Participarea unui numar de 60 de specialisti din domeniul medical la congrese vizand domeniile prioritare.

Grupul tinta

 • Personalul din institutiile publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate trebuie sa fie angajat intr-o institutie publica care ofera servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala) si sa fie implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate la nivel national, regional, judetean si local.
 • Medicii de familie sa fie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, sa fie in relatii contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate, localizarea cabinetului medical al medicului de familie sa fie intr-una din regiunile de implementare ale proiectului.

Rezultate propuse

 • 400 de medici (340 de medici si 60 de medici de familie) participanti la programele de educatie medicala continua;16 programe de educatie medicala continua pentru medici proiectate/creditate de Colegiul Medicilor;5 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali proiectate/creditate de OAMGMAMR60 de specialisti din domeniul medical participanti la ingresele/manifestarile stiintifice international.
 • 850 persoane participante la modulul de egalitate de sanse si nondiscriminare si la modulul dezvoltare durabila;340 de medici participanti la simularile clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor inovative achizitionate.240 de persoane participante la mesele rotunde (membri grup tinta si personal relevant al institutiilor medicale);100 de profesionisti din domeniul medical (40 de medici si 60 de asistenti medicali) participanti la schimburile de bune practici din Italia.

Cursuri (Teme studiu)

 • Depistarea patologiei cardiovasculare la copii;
 • Metode de diagnostic a patologiei cardiovasculare la copil:
 • Distrofiile musculare in cadrul patologiei de tip sindrom hipoton;
 • Tratamentul multidisciplinar pentru imbunatatirea calitatii vietii in distrofiile musculare;
 • Rolul aparaturii tehnice actuale in ingrijirea paliativa la pacientii cu boli rare (informare, accesare si instruire);
 • Nutritia in terapia bolilor rare neurologice, cardiace si de metabolism;
 • Urgente cardiologice – paricularitati la copil,
 • Monitorizarea si tratamentul copilului cu patologie cardiovasculara in ambulatoriu.

Sustenabilitate

 • Proiectul asigura valorificarea rezultatelor acestuia dupa finalizare prin activitatile implementate. Astfel, echipamentele achizitionate in cadrul proiectului si utilizate in cadrul simularilor clinice, vor reprezenta o resursa importanta in sustenabilitatea acordarii serviciilor medicale de calitate si durabile, precum si in desfasurarea activitatilor didactice.
 • Din punct de vedere institutional, dupa finalizarea implementarii proiectului, fiecare organizatie va beneficia si va valorifica know how-ul acumulat in cadrul proiectului.

LIDER

Spitalul Clinic de copii “Dr. Victor Gomoiu”

PARTENER

Asociatia PartNET ‘’Parteneriat pentru dezvoltare durabila’’

DATE DESPRE PROIECT

Durata: 36 de luni

Valoare eligibila proiect: 8.213.143,49 lei

Zona de implementare: Bucuresti – Ilfov, Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest.

 

Cursuri EMC pentru GT 600 asistenti medicali

 1. Comunicare la patul bolnavului
 2. Noțiuni bazale pentru realizarea unui traseu EKG corect
 3. Urgențe cardiologice – particularități la copil
 4. Monitorizarea și tratamentul copilului cu patologie cardiovasculară în ambulatoriu
 5. Depistarea patologiei cardiovasculare la copiii din grupuri speciale
 6. Monitorizarea stării de sănătate a pacienților pediatrici cu distrofie musculară progresivă

PREZENTARE CONFERINTA GOMOIU