SMIS 106405
Programe educationale pentru personalul din scolile defavorizate din judetul Bacau

Campanie de recrutare si monitorizare a grupului tinta

 • 270 personal didactic din invatamantul preuniversitar si personal de
 • sprijin din scolile tinta
 • 40 manageri scolari (directori generali, directori adjuncti si membrii ai consiliului director)
 • 310 planuri de dezvoltare personala elaborate
 • 14 scoli tinta din judetul Bacau (orasele Comanesti si Darmanesti; comunele: Rachitoasa, Blagesti, Valea Seaca, Beresti-Bistrita, Stanisesti, Plopana, Ungureni, Izvorul Berheciului, Parava, Lipova, Vultureni, Horgesti)

Obiectivul general

 • Obiectivul general al proiectului este de reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, scolar si secundar de calitate in 14 scoli tinta din judetul Bacau. Astfel, proiectul vizeaza imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului prin implementarea unor masuri identificate si proiectate in baza nevoilor concrete ale scolilor tinta si respective cadrelor didactice care si desfasoara activitatea in aceste scoli, nevoi care au rezultat in urma diagnozei comunitare elaborate ca activitate preliminara scrierii cererii de finantare.Pentru efecte vizibile atat la nivelul scolilor tinta vizate dar si la nivel comunitatii in general, proiectul vizeaza un grup tinta total de 310 persoane, din care 270 persoane cadre didactice si personal de sprijin si 40 de persoane care fac parte din echipele de management ale scolilor implicate.

Obiectivele specifice ale proiectului

   1. OS 1 – Reducerea fenomenului de abandon scolar si cresterea ratei de participare la educatie, prin actiuni integrate si printr-un

   sistem de educatie de buna calitate, cu personal adecvat, actiuni care vizeaza cadrele didactice si care duc la la dezvoltarea pe

   termen lung a comunitatii.

   1. OS 2 – Reducerea decalajului de acumulare educationala si participare intre copiii care provin din comunitatile/scolile dezavantajate si restul populatiei prin imputernicirea personalului din scolile tinta sa desfasoarea activitati care sa reprezinte un proces educational de calitate, bazat pe competente complexe care sa raspunda nevoilor reale ale elevilor proveniti din medii dezavantajate.
   2. OS 3 – Asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant publice in care sunt inmatriculati copii cu un grad ridicat de risc educational prin organizarea unor programe de formare profesionala/ instruire a cadrelor didactice si personalului suport din scolile tinta (60 de serii de curs cu credite transferabile, 10 serii de curs TIC, 3 serii de curs educatie non formala).
   3. OS 4 – Promovarea educatiei incluzive si reducerea cazurilor de discriminare si segregare scolara pe baze etnice, de statut social, dizabilitati sau alte criterii care afecteaza copiii si tinerii proveniti din grupuri dezavantajate, prin cresterea nivelului de incluziune educationala a elevilor care provin din medii dezavantajate la un nivel similar cu cel al restului elevilor, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon scolar si analfabetism, prin organizarea unei competitii in randul personalului didactic care sa vizeze acordarea a 50 de premii acelor participanti la grupul tinta care demonstreaza prin actiuni concrete

   promovarea principiului de educatie incluziva in scolile tinta.

Programe de formare profesionala – cadre didactice

2 Cursuri cu credite transferabile 270 participanti

la alegere din 5 teme:

 • Metode interactive de predare-invatare (65 ore x 15 credite, 12 serii)
 • Formarea competentelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative (90 ore x 25 credite – 12 serii)
 • Expert in evaluarea cadrelor didactice (120 ore x 30 credite – 12 serii)
 • Parteneriatul educativ scoala – familie – comunitate – un succes al procesului educational (65 ore x 25 credite– 12 serii)
 • Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ (65 ore x 25 credite – 12 serii)
 •         BENEFICII-Credite transferabile  (intre 90 – 105)
  -Suport de curs
  -Kit rechizite (caiet, mapa, pix, creion, postit)
  -Decont transport pentru 15% din participanti (40 de persoane, bugetat 40 lei/zi/pers.).

Curs TIC – acreditat ANC
180 participanti
– 60 de ore
– 10 serii x 18 participanti / serie

BENEFICII
-Diplome ANC
-Suport de curs
-Kit rechizite (agenda, set pix+stilou, caiet A4, mapa, indexuri, textmarker, memorie usb)
-Decont transport pentru 15% din participanti (40 de persoane, bugetat 40 lei/zi/pers.).

Curs non-formal contine 4 module:

 • Integrarea TIC in procesul educational
 • Nondiscriminare in educatie
 • Multiculturalism in educatie
 • Implicarea comunitatii in viata scolii

54 participanti
– 40 de ore
– 3 serii x 18 participanti / serie

BENEFICII
-Suport de curs
-Decont transport pentru 15% din participanti
(40 de persoane, bugetat 40 lei/zi/pers.)

Proiect finanțat în cadrul programului    „Profesori motivați în școli defavorizate”,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Perioada de implementare:

mai 2018 – Noiembrie 2020

(durata proiectului: 30 luni)

Buget total proiect: 6.653.335,98 lei.

Buget Lider de parteneriat: 3.815.210,81 lei.

Buget Partener 1: 1.451.005,28 lei.

Buget Partener 2: 1.387.119,89 lei

Subventii pentru stagii de practica – cadre didactice

270 subventii

valoare intre 100 si 500 euro

Acordate pentru activitatea practica

in scolile tinta cadrelor didactice

participante la activitatea de formare,

in baza unui mini-proiect de practica.