SMIS 104753
”INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița”

SCOPUL PROIECTULUI INO-PRO

Creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea, diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 14 școli din județul Dâmbovița, precum și a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, activități de tipul mentoratului didactic, precum și schimb de bune practici.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

280 de cadre didactice sau personal de sprijin și 30 de membri ai echipelor manageriale din
14 Şcoli gimnaziale din județul Dâmbovița:

 • Şcoala Gimnazială ”Dora Dalles” – Bucșani
 • Şcoala Gimnazială Fântanele Cojasca
 • Şcoala Gimnazială Cojasca
 • Şcoala Gimnazială Comișani
 • Şcoala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu” – Contești
 • Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale – Crângurile
 • Şcoala Gimnazială Gura Ocnitei
 • Şcoala Gimnazială ”Ion Ciorănescu” – Moroeni
 • Şcoala Gimnazială Mănești
 • Şcoala Gimnazială Nucet
 • Şcoala Gimnazială RomâneștiPotlogi
 • Şcoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ”Matei Basarab” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ” Şerban Cioculescu” – Găești

Evenimente de informare

În fiecare școală țintă:

-Se va discuta despre importanța formării continue

-Se va prezenta proiectul in detaliu

-Se vor forma grupele pentru cursurile de formare derulate în cadrul proiectului

Începand cu luna mai…

Încurajarea mobilității profesionale
pentru toate cadrele didactice din școlile țintă

Se vor organiza campanii de informare și se va face selecția a

 30 cadre didactice

care vor beneficia de

Decontare transport:

35 săptămâni/an x 5 zile/săptămână

Instrumente de sprijin – stagii practice

Acordate sub formă de SUBVENȚII pentru participanții la cursurile non-formale:

40 subvenții x 800 lei

pentru participanții la cursul de Engleză

240 subvenții x 1600 lei

pentru participanții la celelalte cursuri non-formale

Subvențiile se acordă în baza unui mini-proiect de practică

Activități de mentorat didactic

Se vor organiza:

 • 3 Workshop-uri privind rolul debutanților în sistemul educațional și importanța mentoratului în dezvoltarea acestora – 30 participanți
 • 1 Curs de ”Mentor” cu credite transferabile pentru 15 cadre didactice (grad II)

Se va dezvolta o rețea de mentori la nivel local –

 ”De la debut la succes”

Transfer de know-how pedagogic 

Schimb de bune practici  în Italia (7 zile) pentru 18 cadre didactice din grupul țintă (310 persoane)

Metodologia de selecție pentru participarea la schimbul de bune practici va cuprinde minim următoarele criterii: participarea la cel puțin un program de formare cu credite transferabile și unul informal desfășurate în cadrul proiectului, gradul de implicare în asigurarea unei educații de calitate în școlile beneficiare, participarea la conferințe/ seminarii/ cercuri metodice, etc.

În urma schimbului se va dezvolta un compendium de bune practici și metode inovative de învățare

3 Ateliere educaționale ”Calitate prin Parteneriate– 30 participanți

În cadrul atelierelor se vor aborda următoarele teme: exemple de bune practici atât din Italia, cât și din alte țări europene, cu accent pe programele de formare continuă, metode inovative de predare și de motivare a resurselor umane, punând accent pe sprijinirea dezvoltării, transferului și/ sau implementării de practici inovatoare, precum și implementării de inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel European.

Burse pentru performanta

Se acordă

50 burse x 800 lei x 9 luni

Bursele – pentru personalul didactic din grupul țintă mai puțin membrii echipelor manageriale (280 persoane evaluate)  – se acordă în baza unor proceduri de evaluare :

 • Evaluarea performanței – în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit la începutul programului de formare
 • Evaluări lunare privind creșterea ratei de frecvență școlară
 • Evaluări periodice privind calitatea programelor de educație, metodelor de predare, etc.

COMPETIȚII DE PREMIERE
privind calitatea în educația incluzivă

50 premii x 1200 lei

Competițiile de premiere se adresează  întregului personal didactic din grupul țintă (310 persoane) și se acordă în baza următoarelor criterii:

 • rezultate școlare îmbunătățite
 • reducerea absenteismului pentru copiii cu risc educațional major

Acceseaza pagina noastra de :

Perioada de implementare:

28 martie 2018 – 27 septembrie 2020

Durata proiectului

30 luni

Lider de proiect

Asociația “PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”

Parteneri

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Casa Corpului Didactic

Dezvoltare & implementare în cele 14 școli țintă a unui

Software educațional

Un sistem modern de :

 • notare (note, absențe, calcul automat al mediilor),
 • comunicare (școală-elevi-profesori-părinți),
 • instrumente de predare (materiale didactice),
 • organizare (avizier, calendar),
 • notificare și informare (SMS, email)

configurat în funcție de nevoile școlilor.

Împreună cu aplicația educațională vor fi furnizate 140 tablete în școlile țintă.