LET’S START-UP AFACEREA TA! SMIS 104999

Concursul de Planuri de Afaceri se desfasoara in cadrul proiectului “Let’s Start Up Afacerea Ta” cod SMIS 104999, Etapa I – Formare antreprenoriala, Subactivitatea 1.4 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor, Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

CONSULTATI METODOLOGIA ...