SMIS 120555
“Sprijinirea Municipiului Braila pentru introducerea managementului calitatii”

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta introducerea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Braila, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei. Pregatirea corespunzatoare a grupului tinta va sprjini activitatile de dezvoltare si de sustinere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management si prin consolidarea unei capacitati sustinute de formare pentru administratia publica din Municipiul Braila.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate

OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 56 de persoane din personalul Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local

Grupul ţintă

Grupul ţintă (destinatarii mesajelor) este reprezentat de personalul din autoritatile si institutiile publice locale, respectiv personalul de conducere si de executie din cadrul institutiei publice a Municipiului Braila, serviciilor descentralizate si subordonate, precum si alesi locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar etc.).

 

Printre activitatile proiectului enumeram:

  • Derularea unui schimb de experienta cu autoritati/institutii/organisme publice transnationale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;
  • Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de actiuni de imbunatatire a Municipiului Braila si a serviciilor descentralizate si subordonate;
  • Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din Municipiul Braila si serviciile descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;
  • Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administratia publica locala;
  • Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 28 de persoane cu functii de conducere din administratia publica locala.
  • Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 14 persoane din administratia publica locala

Cursurile organizate in cadrul Activitatii 4 :

  • Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administratia publica locala . Cursul trateaza auditul ca un proces complex, fiind studiate importanta, obiectivele, tipologiile recunoscute, documentele si tehnicile de auditare, rolul si calitatile auditorilor ca factori determinanti in succesul auditului.

 

  • Managementul calitatii pentru 28 de persoane cu functii de conducere din administratia publica locala. Adoptarea unui sistem de management al calitatii ar trebui sa fie o decizie strategica a managementului de la cel mai inalt nivel al unei organizatii. In urma cursului, cele 28 persoane participante vor dobandi urmatoarele competente: dezvoltarea si implementarea abordarii procesuale in toate procesele organizatiei; asigurarea ca rezultatele tuturor proceselor indeplinesc cerintele stabilite si sunt imbunatatite continuu; aplicarea instrumentelor si metodelor pentru imbunatatirea performantelor organizatiei; coordonarea programelor de audit intern si de audit de secunda parte.

 

  • Management si control intern managerial pentru 14 persoane din administratia publica locala

Rezultatele proiectului

Prin activitatile sale, proiectul va asigura beneficii si progres in ceea ce priveste atat grupul tinta, cat si cetatenii. Astfel, prin crearea unei institutii publice moderne, adaptata la standarde europene, promovand managementul calitatii si performantei, cetatenii vor dezvolta o incredere ridicata fata de directiile Primariei, serviciilor descentralizate si subordonate.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

R1 – 1 Procedura de Audit intern realizata in vederea introducerii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Braila, serviciile descentralizate si subordonate;

R2 – 3 focus grupuri cu 45 de participanti organizate in vederea realizarii misiunii de audit intern;

R3 – 1 Raport de audit intern realizat la nivelul institutiei;

R4 – 1 pachet de proceduri realizate in vederea introducerii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015;

R5 – 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 implementat si certificat la nivelul Municipiului Braila si serviciile descentralizate si subordonate;

R6 – 3 mese rotunde cu 60 de participanti in vederea monitorizarii implementarii ISO 9001:2015;

R7 – 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 mentinut in cadrul institutiei;

R8 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor implementarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;

R9 – 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice (CAF);

R10 – 1 schimb de experienta organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o institutie publica similara, din alt stat membru UE;

R11 – 1 Plan de actiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

R12 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Braila, a serviciilor descentralizate si subordonate;

R13 – 1 Plan de actiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit;

R14 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF mentinut in Municipiul Braila si serviciile descentralizate si subordonate;

R15 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila;

R16 – 14 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Auditor intern si informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare;

R17 – 28 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Managementul calitatii si informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare;

R18 – 14 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Management si control intern managerial si informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare.

Beneficiar:

Municipiul Braila

Perioada de implementare:

18.04.2018 – 17.08.2019

Buget total proiect: 428,875.76 Lei

Buget Lider de parteneriat: 215,248.33 lei.

Buget Partener 1: 208,677.42 lei.

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată  416,378.24

Valoarea finanțării din FSE 361144.40

Valoarea finanțării de la bugetul de stat  55233.85