SMIS 108124

EndoMIP – Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populational

Evenimente

Obiectiv general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general prin imbunatatirea competentelor specialistilor din domeniul medical in ceea ce priveste deficitul de iod insuficient corectat si disfunctiile tiroidiene la nivel national in euroregiunile Bucuresti Ilfov, Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest, Sud, Sud Vest, Sud Est.

Obiective specifice ale proiectului:

OS1 – Scaderea gradului de incidenta a tulburarilor prin deficit endemic de iod insuficient corectate si a disfunctiilor tiroidiene (ex. gusa endemica, cancere endocrine, patologia endocrina a copilului etc.) si cresterea performantei in endocrinologie la nivel national prin implementarea unui program integrat de interventii (formare profesionala continua, schimburi de bune practice nationale si transnationale, campanii de informare) pentru 960 de specialisti din domeniul medical din Romania.

OS2 – Reducerea morbiditatii prin gusa datorata carentei de iod si complicatiilor sale la nivel national, prin formarea, instruirea si informarea unui numar de 960 de specialisti din domeniul medical.

OS3 – Reducerea disparitatilor in distributia si respectiv pregatirea furnizorilor de servicii de sanatate intre regiunea mai dezvoltata Bucuresti–Ilfov si regiunile mai putin dezvoltate, prin organizarea de interventii integrate pentru specialistii din domeniul medical la nivel national, cu accent pus pe zonele subdezvoltate din Romania (din care provine 90% din grupul tinta).

OS4 – Cresterea capacitatii tehnice in domeniul endocrinologiei prin dezvoltarea infrastructurii detinute de Liderul de Parteneriat ca institutie cu rol cheie in domeniul endocrinologiei din Romania prin amenajarea unui centru de formare si prin dotarea cu echipamente de ultima generatie (ex. sistem de management integrat) aspect care sa duca de asemenea la alinierea Liderului de Parteneriat cu protocoalele internationale in ceea ce priveste tehnologia in domeniul medical si la considerarea acestuia ca fiind un exemplu de bune practici in Romania si un model cu potential replicator pentru centrele medicale din tara.

OS5 – Imbunatatirea gestiunii cazurilor care tin de domeniul endocrinologiei prin organizarea a 60 de serii de curs cu creditare EMC (900 de specialisti) respectiv a 20 de stagii de simulare clinica (100 de specialisti), 14 scoli de vara/iarna (700 de specialisti) si schimburi de experienta transnationale (125 de specialisti) axate pe domeniul endocrinologiei dar dedicate nu doar medicilor endocrinologi dar si celor care constituie echipele multidisciplinare, asistentilor medicali si a celuilalt personal care intervine in desfasurarea serviciilor medicale.

OS6 – Asigurarea calitatii actului medical prin imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical din Romania prin organizarea unui numar de 60 serii de curs cu creditare EMC pentru un grup tinta total de 900 de persoane (225 medici si 675 asistenti medicali si alte tipuri de specialisti din domeniu) si 3 serii de curs pilot cu acreditare ANC pentru un grup tinta de 60 de persoane (asistenti medicali si alte tipuri de specialisti din domeniu).

OS7 – Cresterea gradului de siguranta a pacientului si implicit a calitatii actului medical prin organizarea a 20 de stagii de simulare clinica a cate 2 zile/stagiu si 6 ore/zi (ex: masurarea tiroglobulinei, a TSH-ului-hormon de stimulare tiroidiana, FT4 – tiroxinal liber, ATPO-peroxidaza tiroidiana, creatinina urinara) pentru un grup tinta de 100 de specialisti din domeniul medical in vederea castigarii competentelor si atitudinilor medicale corecte, intr-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenti, dupa un program bine structurat si, foarte important, fara riscuri asupra pacientilor.

OS8 – Cresterea operativitatii la nivel de sistem medical prin dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor si respective elaborarea/revizuirea, testarea/implementarea a 3 standarde ocupationale pentru educatie si formare profesionala continua care sa vizeze ocupatii relevante in domeniu si care sa raspunda unor nevoi reale rezultate din analiza ce urmeaza a fi elaborata in acest sens in cadrul proiectului.

OS9 – Asigurarea unui sistem medical incluziv si durabil prin cresterea gradului de constientizare in randul specialistilor din domeniul medical cu privire la principiile egalitatii de sanse si de gen si a dezvoltarii durabile, prin intermediul a 2 module special elaborate in acest sens si diseminate grupului tinta atat in cadrul celor 60 de cursuri creditate EMC dar si in cadrul celor 3 cursuri pilot de pretestare a standardelor ocupationale creditate ANC.

OS10 – Armonizarea la nivel national a notiunilor de screening, diagnostic, monitorizare si evaluare a cazurilor de deficit de iod insuficient corectate si respectiv a celor de disfunctii tiroidiene prin organizarea a 14 scoli de vara/iarna pentru un numar total de 700 de specialisti in domeniul medical.

OS11 – Asigurarea unui cadru material si organizational favorabil, respectiv cresterea gradului de performanta in ceea ce priveste patologia endocrina prin sprijinirea a 125 de specialisti sa participe la activitati transnationale prin intermediul a 5 conferinte internationale relevante in domeniu organizate anual si a 2 intalniri bilaterale.

OS12 – Asigurarea unui grad adecvat de pregatire a specialistilor care influenteaza dinamica endocrinologiei prin organizarea unor serii de activitati de instruire si promovare a serviciilor de sanatate esentiale de prevenire, depistare precoce (screening) si diagnostic privind patologiile generate de deficitul de iod prin: realizarea unui ghid de bune practici distribuit in forma tiparita intr-un numar de 1000 de exemplare si diseminat online; organizarea unei campanii de informare si educare, formata din 3 conferinte la nivel national dedicate unui grup tinta total de 150 de persoane; realizarea unui parteneriat public privat si respectiv a unui studiu de impact pentru stabilirea pasilor care trebuie urmati ulterior finalizarii perioadei de implementare a proiectului.

GRUPUL TINTA

Grupul tinta al proiectului este format din 960 de persoane, din care 225 medici si 735 asistenti medicali si alti specialisti din sectorul medical.

Activitati si subactivitati:

 

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Subactivitatea 1.1 –  Managementul general si financiar al proiectului

Activitatea 2 – Recrutare, mobilizare si mentinere grup tinta

Subactivitatea 2.1 – Recrutare, mobilizare si mentinere grup tinta

Activitatea 3 – Organizarea programelor de formare profesionala specifica pentru personal medical

Subactivitatea 3.1 –  Programe de formare specifica (EMC) pentru profesionistii din sectorul medical

Subactivitatea 3.2 – Organizarea unor ateliere de pregatire pentru imbunatatirea calitatii actului medical (simulari clinice in domeniul endocrinologiei)

Subactivitatea 3.3 –  Organizarea unor scoli de vara / scoli de iarna – medicale pentru informarea si instruirea profesionistilor din domeniu

Activitatea 4 – Dezvoltarea si testarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

Subactivitatea 4.1 –  Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

Subactivitatea 4.2 –  Organizare si derulare cursuri pilot pentru programele de formare (SO) dezvoltate

 

Activitatea 5 – Activitati nationale / transnationale de instruire pentru dezvoltarea competentelor si imbunatatirea practicilor specialistilor din domeniu

Subactivitatea 5.1 –  Actualizarea cunostintelor si practicilor profesionistilor din domeniu prin activitati de instruire si schimburi de bune practici nationale si transnationale

Activitatea 6 – Activitati de instruire si promovare a serviciilor de sanatate esentiale de prevenire, depistare precoce (screening) si diagnostic privind patologiile generate de deficitul de iod

Subactivitatea 6.1 –  Realizarea unui ghid de bune practici pentru personalul medical privind depistarea precoce, diagnosticul si tratamentul bolilor endocrine

Subactivitatea 6.2 –  Realizarea unei campanii de informare si educare privind patologia indusa de deficitul endemic de iod (screening, diagnostic si tratament precoce al patologiilor)

Subactivitatea 6.3 –  Realizarea unui parteneriat public privat pentru imbunatatirea competentelor specialistilor din domeniul medical

Galerie Foto

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 01.08.2018 - 05.08.2018 BUCURESTI

REZULTATE PROIECT

  • 960 persoane recrutate si implicate in activitatile proiectului;
  • 1 centru de formare modernizat, amenajat si utilat;
  • 900 medici si asistenti medicali formati in cadrul programelor de educatie medicala continua (225 medici si 675 asistenti medicali);
  • 14 scoli de vara/iarna organizate pentru 700 lucratori/angajati din sectorul medical;
  • 3 focus grup-uri necesare pentru realizarea unei cercetari sectoriale;
  • 3 work-shopuri cu specialisti din domeniu necesare in vederea verificarii/completarii/validarii standardelor ocupationale;

Conferinta de lansare a proiectului “EndoMIP – Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populational”

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 02.02.2019 - 08.02.2019 BUCURESTI

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 19.04.2019 - 21.04.2019 si 02.05.2019 - 05.05.2019 BACAU

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 15.05.2019 - 21.05.2019 BACAU

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 11.06.2019 - 15.06.2019 GORJ

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 24.06.2019 - 28.06.2019 GALATI

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 08.07.2019 - 12.07.2019 COVASNA

“Cancere endocrine. Crestere si sexualizare la copil. Interfata endocrinologie, nutritie, maladii cu impact populational” 10.07.2019 - 14.07.2019 GORJ

Durata de implementare a proiectului: 36 luni (11.12.2017 – 10.12.2020).

Data semnarii contractului de finantare a proiectului: 08.12.2017

Data de incepere a implementarii proiectului: 11.12.2017

Data finalizare proiect: 10.12.2020.

Buget total proiect: 11.507.125,70 lei.

Buget Lider de parteneriat: 5.948.308,64 lei.

Buget Partener 1: 5.558.817,06 lei.

Cursuri EMC pentru GT 735 asistenti medicali

  1. Patologia indusă de deficitul endemic de iod. Disfuncții tiroidiene. Impactul asupra sarcinii și fătului
  2. Cancere endocrine. Creștere și sexualizare la copil. Interfață endocrinologie, nutriție, maladii cu impact populațional