P.A.S. – Profesori + Angajatori + Studenti

Un PAS mai aproape spre educatia orientata catre angajare – ID 140317

Valoare totala proiect:  2,150,162.64

Parioada de implementare: 14.05.2014 – 13.11.2015

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea oportunitatilor de invatare ale studentilor prin promovarea calitatii si a inovarii in invatamantul superior, pregatirii superioare a studentilor la masterat si consolidarea parteneriatelor intre universitati si mediul de afaceri, in vederea cresterii competivitatii studentilor pe piata muncii. Regiunea de implementare Bucuresti-Ilfov.

Obiective specifice:

ObS1: Imbunatatirea curriculei universitare la nivel de masterat prin adaptarea acesteia la nevoile pietei muncii;

ObS2: Imbunatatirea managementului universitar si perfectionarea personalului implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare participant in cadrul proiectului;

ObS3: Promovarea parteneriatelor intre universitati, angajatori si centre de cercetare in vederea adaptarii programelor de masterat si corelarea invatamantului superior la cerintele pietei muncii

Rezultate

 • 1 platforma online cu min. 5 organizații membre ale rețelei (angajatori, universități, centre de cercetare), 3 seminarii organizate, 75 participanți la seminarii;
 • 1 vizită de studiu în Italia pentru 7 participanți;
 • 1 vizită de lucru în România pentru 2 participanți;
 • 1 raport de analiză comparativă cu privire la programele de masterat în domeniul comerțului;
 • 1 metodologie de cercetare în vederea realizării studiului îmbunătățirii programelor de masterat vizate;
 • 4 focus-grupuri organizate cu 60 de persoane participante
 • 1 studiu în vederea îmbunătățirii programelor de masterat vizate, 100 exemplare tipărite ale studiului;
 • 1 modul de instruire în Italia pentru 14 participanți angajați implicați în dezvoltarea programelor de studii universitare;
 • 4 curricule de îmbunătățite și validate, 12 discipline adaptate și validate;
 • 2 evenimente „Zilele Portilor Deschise” și „Zilele Carierei” pentru 274 persoane participante, fiecare cu durata de 2 zile;
 • 205 studenți beneficiari ai celor 4 programe de masterat îmbunătățite implementate;
 • 1 raport de impact elaborat în urma monitorizării și evaluării programelor de masterat derulate prin proiect.

catre site : https://www.pascatreangajare.ro/