ProFEM – Promovarea egalitatii de sanse a femeilor – ID 130961

Perioada de implementare: 02.05.2014 – 01.11.2015

Valoarea totala proiect: 2,169,716.97

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse in Regiunea Vest, in vederea stimularii ocuparii a 470 de femei, prin activitati de promovare activă, programe de formare specifice in scopul dobandirii abilitatilor antreprenoriale si dezvoltarii propriei afaceri si prin calificare in meserii potrivit nevoilor pietii si grupului tinta.

Obiectivele specifice:

(ObS1) – Dezvoltarea unei campanii in vederea sensibilizarii mediului de afaceri pentru integrarea dimensiunii egalităţii de gen

(ObS2) – Dezvoltarea si consolidarea cunostintelor, competentelor si aptitudinilor a 470 de femei din regiunea Vest, pentru a facilita integrarea pe piata muncii sau initierea de afaceri

(ObS3) – Calificarea a 268 de femei in vederea cresterii sanselor de ocupare pe piata muncii

(ObS4) – Promovarea si stimularea integrarii egalității de șanse și a principiului nediscriminării în mediul de afaceri românesc prin crearea a 10 planuri personalizate.

Rezultate

 • 485 de femei selectate pentru activitățile de instruire și activitățile de asistență în vederea inițierii unei afaceri
 • 318 persoane participante la cursurile de calificare/recalificare
 • 318 femei vor dobândi certificate de calificare/recalificare
 • 167 de persoane vor fi asistate în vederea inițierii unei afaceri
 • 167 de planuri personalizate de dezvoltare a carierei
 • 49 de femei au absolvit cursul de Competente antreprenoriale
 • 4 ateliere de lucru organizate, la care au participat cate 30 de persoane/atelier
 • un ghid de bune practici cu povești de succes ale femeilor aflate în funcții de conducere în cadrul instituțiilor publice, consiliilor de administrație, companiilor și asociațiilor patronale și despre organizațiile europene ce implementează politicile de egalitate de șanse în beneficiul propriilor angajați
 • 2 focus grupuri organizate la care au participat cate 10 persoane/focus grup
 • încheierea de acorduri de colaborare cu 19 organizații publice și private în vederea analizării aspectelor de egalitate de șanse și non-discriminare
 • 10 planuri de egalitate de șanse personalizate pentru 10 dintre organizațiile selectate
 • Raport de evaluare a politicilor de egalitate de șanse din mediul de afaceri din Regiunea Vest