Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora

Grupul Tinta

SI TU CONTEZI ...

SI TU CONTEZI ...

Inbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita , prin interventii armonizate cu nevoile acestora, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Durata de implementare a proiectului

36 de luni (4 iunie 2018-3 iunie2021)

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.In acest sens, se va furniza un raspuns educational coordonat si cuprinzator, interventii integrate la multiple niveluri de invatamant, direct legate de parasirea timpurie a scolii, educatia timpurie, invatamant primar, invatamant secundar inferior si invatamant secundar superior.

Se va urmari imbunatatirea profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor elevi si cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin consolidarea, educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al apelului.

Obiectivele specifice ale proiectului

Screenshot_1

OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educatia timpurie–invatamant ante-prescolar, prescolar si scolar.

 OS 2: Sustinerea si dezvoltarea capacitatilor de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptarii si a izolarii pentru 120 de copii anteprescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale sau care apartin grupurilor vulnerabile.

OS 3: Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste

OS 4: Cresterea numarului de tineri ce se reintorc in sistemul educational prin inscrierea a 60 de tineri in programe de tip “A doua Sansa”.

OS 5: Imbunatatirea competentelor pentru 116 cadre didactice, personal de sprijin si persoane apartinand echipelor manageriale din scolile tinta.

50

Ante-prescolari

70

Prescolari

460

Școlari

60

Tineri si adulti din programe de tip “A Doua Sansa”

116

Persoane apartinand personalului didactic sau personal de sprijin,
inclusiv mediatori scolari, dintre care 16 persoane apartinand echipelor manageriale

Workshop-uri pentru sanatate, igiena si nutritie

Help After School - Arta Educationala

Help After School - Boardgames

Kit-uri Pentru Scolari

1. Campanii de informare, constientizare locala si promovare a inscrierii copiilor la cresa/gradinita/scoala

Campanii de informare pentru promovarea participarii copiilor la educatie

2. Imbunatatirea calitatii sistemului educational pentru 50 copii ante-prescolari din judetul Dambovita

Furnizarea programelor de consiliere parentala catre 50 de parinti ai anteprescolarilor privind importanta participarii parentale la ingrijirea si educatia timpurie a copilului
Activitati pregatitoare, educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare scolara pentru 50 de anteprescolari

3. Cresterea calitatii procesului de educatie pentru un numar de 70 de prescolari din judetul Dambovita

Dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in cadrul Scolii Gimnaziale Speciale din Targoviste (CIEC)
Organizarea workshop-urilor pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa dedicate celor 70 de prescolari
Dezvoltarea abilitatilor cognitive si de socializare prin furnizarea cursurilor interactive si inovative TIC pentru 70 de copii prescolari
Furnizarea programelor de consiliere educationala pentru dezvoltarea abilitatilor emotionale ale 70 de prescolari
Activitati pregatitoare, educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare scolara pentru 70 de prescolari

4. Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de copii din judetul Dambovita

Dezvoltarea Programului Scoala Prietenoasa pentru 150 de elevi
Dezvoltarea competentelor profesionale a 100 profesori din judetul Dambovita prin participarea la programele de dezvoltare profesionala
Dezvoltarea si implementarea programului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita
Organizarea workshop-urilor interactive si inovative pentru oferirea de sprijin parintilor in educatia si formarea copiilor cu CES/dizabilitati

5. Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii imaginatiei si creativitatii copiiilor din judetul Dambovita

Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii abilitatilor practice, a deprinderilor de munca , dezvoltarii imaginatiei si creativitatii prin intermediul confectionarii unor produse simple de catre 460 de copii

6. Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul educational in judetul Dambovita

Campanii de informare, identificare si selectie a tinerilor sau adultilor ce au abandonat timpuriu scoala pentru inscrierea in cadrul programului “A Doua Sansa”
Dezvoltarea si implementarea programelor de tip “A doua sansa” pentru 60 de tineri / adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie sau care nu sunt inscrisi in sistemul educational

7. Furnizarea programelor de dezvoltare a capacitatii resurselor umane pentru echipele manageriale din unitatile de invatamant de la nivelul judetului Dambovita

Furnizarea programelor destinate dezvoltarii capacitatii profesionale pentru 16 membri ai echipelor manageriale.
Organizarea schimbului de experienta pentru 16 membri ai echipelor manageriale
Organizarea seminariilor cu scopul dezvoltarii unui parteneriat intre crese, gradinite si scoli pentru a transfera metodele de invatare inovative accumulate in cadrul schimbului de experienta
Crearea unei retele de mentori la nivel local cu scopul asigurarii de sprijin continuu personalului din scoli

8. Activitati transversale

Managementul proiectului si coordonarea activitatilor
Activitate transversala – aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv informarea si publicitatea proiectului

„Workshop-uri pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa”

Incepand cu luna februarie 2020 in cadrul Scolilor Partenere din judetul Dambovita  dar si in cadrul Scolii Gimnaziale Speciale din Targoviste se organizeaza workshop-uri pentru sanatate, igiena si nutritie sanatoasa pentru cei 70 de prescolari inscrisi in proiectul ”Si tu contezi”.

Proiectul se va implementa la nivelul judetului Dambovita, in cadrul scolilor din parteneriat:

 • Scoala Gimnaziala Gura Ocnitei
 • Scoala Gimnaziala Ocnita
 • Scoala Gimnaziala Dragaesti Manesti
 • Scoala Gimnaziala Ulmi
 • Scoala Gimnaziala Dragomiresti
 • Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” Targoviste
 • Scoala Gimnaziala ”Prof. Paul Banica” Targoviste
 • Scoala Gimnaziala ”Matei Gr. Vladeanu” Candesti-Vale
 • Scoala Gimnaziala Lucieni
 • Scoala Gimnaziala ”Nicolae Vlad” Pucheni
 • Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele
 • Scoala Gimnaziala Odobesti
 • Scoala Gimnaziala Nucet
 • Scoala Gimnaziala Telesti
 • Scoala Gimnaziala Razvad

Date de contact -Scoli partenere-

Unitate Scolara Adresa Numar de telefon Adresa de mail
Scoala Gimnaziala Gura Ocnitei str.Principala,nr 192,com Gura Ocnitei, jud. Dambovita 0245673339 sc1_guraocnitei@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Ocnita str.Principala,nr 220,com Gura Ocnitei, jud. Dambovita 0245680104 scoalaocnita@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Dragaesti Manesti str. Principala, Comuna Manesti,jud. Dambovita 0245732016 scoala_manesti@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Ulmi str. Principala, nr. 216, com. Ulmi, jud. Dambovita 0245617394 scoala_ulmi@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Dragomiresti str. Principala , nr. 130, com. Dragomiresti, jud. Dambovita 0245236078 sc.dragomiresti@yahoo.com
Scoala Gimnaziala ” Tudor Vladimirescu” Str. Moldovei, nr 2, Targoviste, jud. Dambovita 0245615402 scoala6tgv@yahoo.com
Scoala Gimnaziala ”Prof.Paul Banica” Targoviste Str. Moldovei, nr 3, Targoviste, jud. Dambovita 0245612663 sc_paul_banica@yahoo.com
Scoala Gimnaziala  ”Matei Gr. Vladeanu” Candesti Vale Sat Candesti Vale, com. Candesti, jud. Dambovita 0245240110 vladeanu_matei@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Lucieni Str. Principala, nr 796, com. Lucieni, jud. Dambovita 0245242527 scoalalucieni@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele Str. Bisericii, nr. 1, com. Vulcana Pandele, jud. Dambovita 0245230024 scoalavulcanapandele@yahoo.com
Scoala Gimnaziala ”Nicolae Vlad” Pucheni Str. Principala, com. Pucheni, jud. Dambovita 0245670509 scoalapucheni@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Odobesti Str. Principala, nr. 214, jud. Dambovita 0245721078 scoala_odobesti@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Telesti Str. Principala, com. Ludesti, jud. Dambovita 0345524115 scoala_telesti@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Nucet Str. Olari , nr. 66, com. Nucet, jud. Dambovita 0245267392 scoala_nucet@yahoo.com
Scoala Gimnaziala Razvad Str. Dispensarului, nr. 53, com. Razvad, jud. Dambovita 0245677081 s.scoalarazvad@yahoo.com

Județul Dâmbovița / Consiliul Județean Dâmbovița, având calitatea de Lider de parteneriat

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, având calitatea de membru 1/Partener 1

Școala Gimnazială Specială Târgoviște, având calitatea de membru 2/Partener 2

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, având calitatea de membru 3/Partener 3