SMIS 106405
Programe educationale pentru personalul din scolile defavorizate din judetul Bacau
106405

Axa prioritară 6: Educație și competențe

 • Prioritatea de investiții 10i: ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

  Programul  „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

   

  Solicitant : Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița în calitate de Lider, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională – Partener 1, Școala Gimnazială Specială Târgoviște – Partener 2 și Asociația PARTNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă – Partener 3.

   

Autoritatea de management a programului: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului, vor fi vizate toate cele 3 teme secundare prevăzute în GSCS “Scoală pentru toți”. Campania de promovare(A1.1) va promova participarea parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului (IETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea copiilor. Campaniile de informare, identificare și selecție a tinerilor / adulților care au abandonat timpuriu scoala, în vederea înscrierii acestora la programe de tip ADS vor aborda și va prezenta într-o manieră inovativă beneficiile finalizării studiilor prin intermediul serviciilor ce se vor subcontracta de catre Solicitant.

Proiectul vizează, de asemenea, tema secundară privind îmbunatatirea accesibilității, a utilizării și a calitătii tehnologiilor informației și comunicațiilor prin crearea Centrului Interactiv de Educație Creativă din incinta Școlii Gimnaziale Speciale din Târgoviște unde se vor desfăsura cursuri interactive și inovative de TIC.

Cea de-a treia temă secundară, respectiv nediscriminarea, va fi vizată de proiect prin intermediul subvențiilor și al kit-urilor ce vor conține îmbrăcăminte, încălțăminte, produse de igiena ce vor fi acordate în mod nediscriminatoriu tuturor copiilor înscrisi în proiect, dar si al subvențiilor acordate în mod nediscriminatoriu profesorilor ce vor participa la programele de dezvoltare a competențelor.

Obiectivele generale

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.In acest sens, se va furniza un raspuns educational coordonat si cuprinzator, interventii integrate la multiple niveluri de invatamant, direct legate de parasirea timpurie a scolii, educatia timpurie, invatamant primar, invatamant secundar inferior si invatamant secundar superior.

Se va urmari imbunatatirea profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor elevi si cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin consolidarea, educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al apelului.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educatia timpurie–invatamant ante-prescolar, prescolar si scolar.Campaniile de informare derulate in cadrul proiectului vor creste nivelul de constientizare a importantei educatiei si beneficiile participarii parentale la ingrijirea si educatia timpurie a copiilor ante-prescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale.Prin informarea corecta a parintilor si a copiilor se urmareste, de asemenea, reducerea ratei de parasire timpurie a scolarilor prin cresterea gradului de constientizare cu privire la importanta participarii echitabile si non-driscriminante a copiilor in invatamantul obligatoriu si pentru promovarea valorilor incluziunii sociale si scolare. Campaniile de informare derulate in cadrul proiectului vor avea un impact pozitiv si rezonant pentru parinti, cu efecte pe termen lung pentru copiii acestora.

OS 2: Sustinerea si dezvoltarea capacitatilor de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptarii si a izolarii pentru 120 de copii anteprescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale sau care apartin grupurilor vulnerabile. Prin furnizarea programelor de consiliere educationala, prin furnizarea activitatilor pregatitoare, educative si de orientare destinate ante-prescolarilor si prescolarilor si prin organizarea workshop-urilor de sanatate, igiena si nutritive dedicate copiilor prescolari se urmareste dezvoltarea abilitatilor emotionale, prevenirea dezadaptarii si a izolarii sau cresterea stimei de sine acolo unde este necesar a copiilor ce apartin grupurilor vulnerabile sau au CES/dizabilitati inscrisi in grupul tinta.

OS 3: Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste Prin furnizarea cursurilor interactive TIC se vor dezvolta abilitatile cognitive si de socializare a prescolarilor,iar prin implementarea programului “Help After School” si Targul educational “Handmade with love” ce se va organiza atat pentru elevii cu CES din Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste , cat si pentru copiii din scolile de masa apartinand grupurilor vulnerabile sau care au CES, se vor dezvolta abilitatile practice, deprinderilor de munca si va dezvolta imaginatia si creativitatea copiilor. De asemenea, prin intermediul workshop-uri lor interactive si inovative se va oferi sprijin parintilor in educatia si formarea copiilor cu cerinte educationale speciale.

OS 4: Cresterea numarului de tineri ce se reintorc in sistemul educational prin inscrierea a 60 de tineri in programe de tip “A doua Sansa”. Programul de tip “A doua sansa” se adreseaza adolescentilor, tinerilor, adultilor, proveniti din medii sociale diverse si cu varste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat invatamantul primar si gimnazial si le ofera acestor categorii de persoane posibilitatea continuarii si finalizarii invatamantului obligatoriu fara a fi nevoite sa-si intrerupa eventualele activitati profesionale sau familiale in care sunt angrenate.

OS 5: Imbunatatirea competentelor pentru 116 cadre didactice, personal de sprijin si persoane apartinand echipelor manageriale din scolile tinta. Acest obiectiv se va realiza prin furnizarea programelor de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice si personalului de sprijin in domenii care contribuie la prevenirea/reducerea parasirii timpurii a scolii, precum: educatia parentala si implicarea parintilor, dezvoltarea copilului, prevenirea/reducerea absenteismului si abandonului scolar, scoala atractiva/incluziva (non-discriminare, multiculturalitate, gandire pozitiva, facilitarea invatarii etc.), metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, implicarea comunitatii in viata scolii si alte domenii care raspund nevoii identificate la nivelul scolii/gradinitei/cresei sprijinite in proiect. Personalul ce face parte din echipele manageriale vor participa la un schimb de experienta si la programe de instruire/cresterea a capacitatii profesionale in domeniul elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a parasirii timpurii a scolii, inclusive pentru identificarea copiilor in risc de abandon scolar, dezvoltarea si implementarea planurilor educationale individualizate, atragerea de resurse pentru scoala, leadership si orice alt domeniu care contribuie la intarirea capacitatii echipei manageriale de a gestiona absenteismul si abandonul scolar.

Activitățile previzionate în cadrul proiectului sunt:

Activitatea 1 Campanii de informare, conștientizare locală și promovare a înscrierii copiilor la creșă/gradiniță/școala, va avea următoarele rezultate: R1: Minim 100 000 de persoane(copii de vârstă ante-preșcolară, preșcolară și școlară, părinți) informate cu privire la importanța educației timpurii și a finalizării educației obligatorii, R2: 1 personaj supererou creat și promovat în cadrul campaniei de promovare, R3: 20 de serii de benzi desenate realizate la finalizarea proiectului, R4: 11 600 de benzi desenate diseminate la finalizarea proiectului, R5: 1 site web realizat la finalizarea proiectului, R7: 1 spot TV realizat în cadrul proiectului, R8: 150 de difuzari ale spotului TV realizat la finalizarea proiectului, R9: 3000 de flyere în formă de supererou realizate în cadrul proiectului, R10: 3000 de flyere în forma de supererou diseminate la finalizarea proiectului, R11: 3000 de insigne în forma de supererou create la finalizarea proiectului, R12: 3000 de insigne in forma de supererou diseminate la finalizarea proiectului, R13: 30 de bucati siluete supererou create în marime naturală.

Activitatea 2 –  Îmbunătățirea calității sistemului educațional pentru 50 copii ante-preșcolari din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R14: 50 de ante-preșcolari integrați în sistemul educațional, R15: 50 de părinți consiliați cu privire la importanța participării parentale la îngrijirea și educația timpurie a copiilor, în cadrul ședințelor de consiliere individuală și de grup, R16: 50 de subvenții pentru creșă acordate în cadrul proiectului, R17: 50 de kituri pentru ante-preșcolari ce conțin haine, încălțăminte și produse de igiena acordate în cadrul proiectului, R18: 50 de ante-preșcolari pregătiți în vederea înscrierii într-un nou ciclu școlar în cadrul proiectului, R19: 50 de kituri pentru ante-preșcolari ce conțin rechizite (ghiozdan, penar, creioane, plastilină, abac, hârtie creponată, caiete, etc) acordate în cadrul proiectului.

Activitatea 3 – Creșterea calității procesului de educație pentru un numar de 70 de preșcolari din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R20: 1 Centru Interactiv de Educație Creativă din Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, R21: 5 profesori instruiti în vederea utilizării softului ce va fi utilizat în cadrul orelor interactive de TIC ce se vor organiza in Centrul Interactiv de Educatie Creativă din Școala Gimnazială Specială din Târgoviște, R22: 5 profesori formati din Școala Gimnazială Specială în cadrul proiectului, R23: 70 de preșcolari informați cu privire la regulile de sănătate, igiena și nutriție sănătoasă, R24: 1 workshop intitulat “Sănătate orală și prevenția gripei” organizat în cadrul proiectului, R 25: 1 workshop intitulat “Nutriție sănătoasă” organizat în cadrul proiectului, R26: 1 workshop intitulat “Igiena Corporală” organizat în cadrul proiectului, R27: 70 de kit-uri ce contin îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igiena oferite în cadrul proiectului, R28: 70 de kit-uri ce conțin rechizite oferite în cadrul proiectului, R29: 70 de subvenții acordate în cadrul proiectului, R30: 70 de copii preșcolari din Scoala Gimnazială Specială din Târgoviște și din celelalte școli ce participă în cadrul proiectului carora li s-au dezvoltat abilitățile cognitive și de socializare, R31: 70 de preșcolari consiliați cu privire la importanța continuării studiilor, R32: 1 Ghid de prevenire și corectare a tulburărilor de limbaj și comunicare, pentru părinți și cadre didactice și modul de utilizare, R33: 70 de preșcolari pregătiți în vederea înscrierii într-un nou ciclu școlar în cadrul proiectului.

Activitatea 4 – Îmbunătățirea sistemului educațional pentru 460 de copii din judetul Dâmbovița va avea următoarele rezultate: R34: 1 școală amenajată în urma programului “Școala prietenoasă”, R35: 100 de profesori instruiți în cadrul programului Parteneriat educativ Școală-familie comunitate un success al procesului educațional, R36: 100 de profesori instruiți în cadrul programului Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ, R37: 100 de kituri oferite profesorilor în cadrul proiectului, R38: 100 de subvenții acordate profesorilor în cadrul proiectului, R39: 100 persoane care beneficiază de hrană oferite în cadrul proiectului profesorilor ce participă la programele de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și a personalului de sprijin, R40: 460 copii cu cerințe educaționale speciale care apartin Școlii Gimnaziale Speciale, din scolile de masă și care aparțin grupurilor vulnerabile care beneficiază de servicii educaționale inclusive și de calitate în cadrul programului “Help After School”, R41: 460 de kituri de rechizite oferite în cadrul proiectului, R42: 460 de kituri cu haine, încălțăminte și produse de igiena oferite in cadrul proiectului, R43: 460 de persoane care beneficiaza de hrană oferite în cadrul programului “Help After School”, R44: 460 de părinți informați și consiliați cu privire la metodele de îmbunătățire a condiției copiilor ce au CES și modalități de a le acorda sprijin în parcursul educațional, R45: 460 de copii cu cerințe educaționale speciale și care aparțin grupurilor vulnerabile ce vor beneficia de sprijin îmbunătățit din partea părinților, dar si a profesorilor datorită workshopurilor interactive și inovative.

Activitatea 5 – Organizarea târgului educațional „Handmade with love” cu scopul dezvoltării imaginației și creativității copiiilor din județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R46: 460 de copii ce vor participa la târgul educațional “Handmade with love”, cu scopul dezvoltării abilităților practice, a deprinderilor de muncă, dezvoltării imaginației și creativității prin intermediul confecționarii unor produse simple de către copiii cu CES din județul Dâmbovița, R 47: 1 seminar “Educatori între egali”, R 48: 460 de persoane care beneficiaza de hrană în cadrul Târgului Educațional.

Activitatea 6 – Creșterea numarului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reintorc în sistemul educațional în județul Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R49: 3 campanii de informare și constientizare asupra beneficiilor finalizării învățământului obligatoriu, R50: 1 spot radio realizat în cadrul proiectului, R51: 30 de postări promovate pe pagina de social-media în cadrul proiectului, R52: 300 de afise A3 realizate în cadrul proiectului, R53: 300 de afise A3 diseminate în cadrul proiectului, R54: 1000 de flyere realizate în cadrul proiectului, R 55: 1000 de flyere diseminate în cadrul proiectului, R 56: 60 de tineri/adulti identificati și selectati pentru participarea la programul de tip “ A Doua Sansa”, R 56 :60 de tineri/adulti ce au finalizat programele de tip “A Doua Sansa”, R57: 60 de persoane care beneficiază de mâncare, primite de tinerii/adulții inscrisi in programele de tip “A doua Sansa”, in fiecare weekend, timp de 1 an, R58: 60 de subvenții acordate tinerilor/adulților înscrisi în programele de tip “A doua Sansa”.

Activitatea 7 – Furnizarea programelor de dezvoltare a capacității resurselor umane pentru echipele manageriale din unitățile de învățământ de la nivelul județului Dâmbovița va avea urmatoarele rezultate: R59: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale – Parteneriat educative Scoală-familie-comunitate – un success al procesului educațional, R 60: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale Creativitate și inovare în procesul instructive-educativ, R61: 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului participante la programul de dezvoltare a capacității profesionale – Expert identificare și accesare surse de finanțare externe, R62: 16 kituri oferite pentru cadrele didactice ce fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, R63: 16 persoane care beneficiază de hrană, respectiv cadrele didactice ce fac parte din echipele manageriale ale instituțiilor de învățământ înscrise în cadrul proiectului, R 64: 1 schimb de experiență în Italia pentru 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale unităților de învățământ din județul Dâmbovița înscrise în proiect, R65: 1 Ghid de bune practici realizat dupa schimbul de experiență din Italia, R66: 5 Seminarii organizate cu scopul dezvoltării unui parteneriat între crese, gradinițe și școli pentru a transfera metodele de învățare inovative accumulate în cadrul schimbului de experiență, R67: 1 rețea de mentori creată la nivel local în cadrul proiectului.

Activitatea 8 – Activitati transversale va avea urmatoarele rezultate: RA 68: 1 proiect implementat și finalizat, RA 69: 12 întâlniri de coordonare a proiectului, RA 70: 12 RTF-uri elaborate, RA 71: minim 12 cereri de rambursare depuse, RA 72: 20 achiziții, RA 73: 1 antet al proiectului, RA 74: 1 website al proiectului funcțional, RA 75: 4 roll-up-uri, RA 76: 300 pixuri, RA 77: 300 mape, RA 78: 100 afise, RA 79: 1000 pliante, RA 80: 1 spot radio elaborat și difuzat la nivel local, RA 81: 1 spot TV elaborat și difuzat la nivel local, RA 82: 1 comunicat de presă publicat la începutul proiectului, RA 83: 1 comunicat de presă publicat la finalizarea proiectului, RA 84: 30 de participanți la conferința de lansare a proiectului, RA 85: 30 de participanți la conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului.

SI TU CONTEZI! – Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora

4.3 Dezvoltarea si implementarea programului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita.

Prin dezvoltarea programului “Help After School” se doreste reducerea abandonului scolar si sporirea gradul de motivare al elevilor pentru participarea activa la procesul educational, ajungand la un nivel superior de valorizare a importantei educatiei in viata copiilor. Proiectul va dezvolta si implementa programul “Help After School”(HAS),pentru un numar de 460 de copii, asigurandu-se astfel si participarea scolara a copiilor cu CES/dizabilitati sau a copiilor ce apartin grupurilor vulnerabile..Prin aceasta activitate se doreste furnizarea aceluiasi tip de serviciu tuturor copiilor inscrisi in proiect, nondiscriminatoriu, de aceea copiii cu CES ce invata in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste, cei ce au CES si invata in scolile de masa din grupul tinta si cei ce apartin grupurilor vulnerabile vor beneficia de programul “Help After School”, timp de 1 an fiecare copil din grupul tinta. Programul va oferi o serie de activitati extracurriculare inovative care vor viza formarea si dezvoltarea competentelor specific invatamantului primar/invatamantului secundar, dezvoltarea personala si interpersonala/ pregatirea pentru viata, precum activitati la Centrul de Arta – olarit, teatru, pictura, origami – 1 data/saptamana.

5.1 Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii abilitatilor practice, a deprinderilor de munca, dezvoltarii imaginatiei si creativitatii prin intermediul confectionarii unor produse simple de catre 460 de copii

In cadrul acestui targ, produsele realizate in cadrul activitatii 4.3 – Dezvoltarea si implementarea progamului “Help After School” pentru 460 de copii din judetul Dambovita, la Centrul de Arta – casute pentru pasari, semne de carte, bratari handmade, picturi pe sticla sau pe lemn, globuri, martisoare, betele, produse realizate la cursul de origami si altele vor fi comercializate in cadrul acestui targ. Copiii isi vor dezvolta creativitatea si vor invata sa lucreze si sa creeze cu ajutorul mainilor, iar scolile isi vor suplimenta fondurile necesare activitatii scolare cu ceva bani castigati in urma vanzarii obiectelor. Acest eveniment va fi intens mediatizat, prin inchirierea unei Caravane pentru a informa un numar cat mai mare de persoane din judetul Dambovita despre Targ.  De asemenea, se vor organiza concursuri si diferite provocari ingenioase, precum si o parada a costumelor si mastilor.

Proiect finanțat în cadrul programului    Profesori motivați în școli defavorizate,  cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital

Uman 2014 – 2020.

 

Durata de implementare a proiectului

37 de luni (4 iunie 2018-3 iunie2021)

Parteneri

 • Județul Dâmbovița / Consiliul Județean Dâmbovița, având calitatea de Lider de parteneriat
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dâmbovița, având calitatea de membru 1/Partener 1
 • Școala Gimnazială Specială Târgoviște, având calitatea de membru 2/Partener 2
 • Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, având calitatea de membru 3/Partener 3

Valoarea totală a proiectului este de 7.885.448,40 lei din care:

7.885.448,40 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului;

7.779.755,12 lei, contribuție nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională

105.693,28 lei contribuție proprie parteneri

Grupul tinta este format din 756 de persoane, dintre care:

 • 50 de ante-prescolari,
 • 70 de prescolari,
 • 460 de scolari,
 • 60 de tineri si adulti din programe de tip “A Doua Sansa,
 • 116 persoane apartinand personalului didactic sau personal de sprijin, inclusive mediatori scolari, dintre care 16 persoane apartinand echipelor manageriale.

Scoli partenere

 1. Scoala Gimnaziala Targoviste
 2. Scoala Gimnaziala Gura Ocnitei
 3. Scoala Gimnaziala Ocnita
 4. Scoala Gimnaziala Dragaesti Manesti
 5. Scoala Gimnaziala Ulmi
 6. Scoala Gimnaziala Dragomiresti
 7. Scoala Gimnaziala Tudor Vladimirescu
 8. Scoala Gimnaziala Prof. Paul Banica Targoviste
 9. Scoala Gimnaziala Matei Gr. Vladeanu Candeti-Vale
 10. Scoala Gimnaziala Lucieni
 11. Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele
 12. Scoala Gimnaziala Nicolae Vlad Pucheni
 13. Scoala Gimnaziala Odobesti
 14. Scoala Gimnaziala Telesti
 15. Scoala Gimnaziala Nucet
 16. Scoala Gimnaziala Razvad