SMIS 120769
Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului il constituie introducerea/extinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacitatii managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunostinte si expertiza pentru functionarii publici din cadrul Primariei. Pregatirea corespunzatoare a grupului tinta va sprjini activitatile de dezvoltare si de sustinere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management si prin consolidarea unei capacitati sustinute de formare pentru administratia publica din Municipiul Bacau. Proiectul isi propune sa raspunda nevoilor identificate in cadrul Primariei prin actualizarea sistemului de management al Primariei, in vederea alinierii sale la standardele si exigentele europene, precum si crearea unei administratii publice moderne. Dezvoltarea resurselor umane reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale cresterii accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate si de asemenea reprezinta pilonul incluziunii sociale si a combaterii saraciei. In acest sens prezentul proiect raspunde necesitatilor din cadrul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin furnizarea de actiuni complexe bazate pe experienta dobandita si pe know-how-ul acumulat de parteneriatul proiectului de-a lungul timpului. Astfel, proiectul pune accent pe pregatirea la nivel european a personalului din cadrul institutiei publice vizate, pentru a deveni mai transparenta, mai credibila, mai eficienta si orientata spre cetatean. Proiectul va fi in beneficiul socio-economic al cetatenilor Municipiului Bacau, prin introducerea/extinderea unui sistem de management al calitatii in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea atapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020. Proiectul propune metode moderne de formare a resurselor umane din managementul public, pentru obtinerea potentialului maxim al personalului si beneficierii de structuri institutionale eficiente. De asemenea, prin asigurarea sistemului de management al calitatii la nivel local si aplicarea unor masuri de consolidare a transparentei in cadrul administratiei publice, proiectul va avea un efect pozitiv atat asupra economiei, cat si asupra cetatenilor. Proiectul aduce plus valoare dezvoltarii administratiei publice locale prin sustinerea unui management performant, introducerea unui sistem de management al performantei si calitatii si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate. Efectele pozitive pe termen lung sunt de asemenea obtinute prin schimbul de experienta realizat la nivelul proiectului, astfel participantii obtinand informatii inovative si dobandind competentele necesare in vederea implementarii CAF conform standardelor europene. Proiectul este in concordanta cu obiectivul specific POCA al axei prioritare 2 – OS 2.1 „Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanþa cu SCAP”, ducand la consolidarea capacitatii dministrative a Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, prin recertificarea/introducerea unui management al calitatii si al performantei, optimizand astfel procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, precum si cresterea transparentei, eticii si integritatii la nivelul institutiei publice vizate. Obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si problemele reale ale Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, urmarind sa imbunatateasca si sa valorifice la maximum sustinerea unui management performant si de calitate. Astfel, problemele identificate, precum nevoia de imbunatatire a procedurilor existente, lipsa unui management al calitatii si performantei si a personalului calificat in implementarea si sustinerea acestuia, isi gasesc rezolvare in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate
  2. OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate
  3. OS 3: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local

Grupul tinta

Activitatile proiectului se vor derula pentru un grup tinta compus din 68 de persoane, personal din autoritatile si institutiile publice locale, respectiv personal de conducere si de executie din cadrul institutiei publice a Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, precum si alesi locali (ex. consilieri locali, primar, viceprimar, etc.)Modalitatea de implicare a grupului tinta in activitatile proiectulului se va efectua dupa cum urmeaza:

In cadrul Activitatii 4.1. un numar de 14 persoane din administratia publica locala vor participa la cursul de Auditor intern de calitate, cu durata de 30 de ore, precum si la modulul privind principiile orizontale, cu durata de 6 ore;

In cadul Activitatii 4.2. un numar de 36 persoane cu functii de conducere/executie din administratia publica locala vor participa la cursul de Managementul calitatii, cu durata de 18 ore, precum si la modulul privind principiile orizontale, cu durata de 6 ore;

In cadul Activitatii 4.3. un numar de 18 persoane din administratia publica locala vor participa la cursul de Management si control intern managerial, cu durata de 40 ore, precum si la modulul privind principiile orizontale, cu durata de 6 ore.

Activitatile si dimensiunile grupului tinta au fost gandite in scopul asigurarii unui management al calitatii si performantei la nivelul administratiei publice locale. Astfel, dupa finalizarea proiectului, participantii in cadrul cursurilor de formare profesionala vor asigura sustenabilitatea proiectului, respectiv vor continua implementarea ISO 9001:2015 si CAF la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate.

Rezultate

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 1 – 2 focus grupuri cu 40 de participanți organizate in vederea realizarii misiunii de audit intern

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 2 – 1 Raport de audit intern realizat la nivelul instituției

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrațþia publica locala atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 5 – 2 mese rotunde cu 40 de participanti in vederea monitorizarii recertificarii ISO 9001:2015

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitatii corelate cu Planul de acþiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 6 – 1 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015 mentinut in cadrul institutiei

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 7 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015 si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitații corelate cu Planul de acþiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 8 – 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice (CAF)

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 9 – 1 schimb de experienta organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o institutie publica similara, din alte state membre UE

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performanței si calitațþii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administrația publica locala atins prin Rezultat de proiect 10 – 1 Plan de actiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala atins prin Rezultat de proiect 11 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala atins prin Rezultat de proiect 12 – 1 Plan de actiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala atins prin Rezultat de proiect 13 – 1 instrument de management al calitatii si performantei CAF mentinut in Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

Rezultat program 2 – Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune în etape implementat în administratia publica locala atins prin Rezultat de proiect 14 – 1 Conferinta de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15 – 14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Auditor intern

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/acþiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 16 – 14 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Auditor intern

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17 – 36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Managementul calitatii

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18 – 36 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Managementul calitatii

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 – 18 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare – curs Management si control intern managerial

Rezultat program 5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20 – 18 persoane din Administratia publica locala certificate – curs Management si control intern managerial

Perioada de implementare

  • 03.2018 – 28.07.2019

Parteneri

           – Municipiul BACAU

          – Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila

Buget

Valoare eligibila nerambursabila din FSE – 357519.40 lei

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 58822.79 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020