Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

Asociația PartNET dezvoltă parteneriate strategice, sprijină autorităţile publice centrale, instituțiile, mediul economic și acțiunile României, prin fundamentarea de proiecte strategice, cu acțiune la nivel local și național, programe, politici publice menite să contribuie la optimizarea şi integrarea acestora în context european. Viziunea și misiunea noastră este bazată pe valori morale autentice, pe șansa activă la viață a fiecărui individ in ceea ce privește potențialul de creștere, dezvoltare și afirmare, astfel încât fiecare om să poată atinge standarde unice ale unei exisțente umane creatoare.