Conferința de final a proiectului „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”


Venue: Calea Sever Bocu nr. 49

Location: Timisoara, Romania

Date: Oct 20 to Oct 20

Length: All day.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Titlul proiectului: „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”

Contract număr: POSDRU/149/6.3/G/130961

Beneficiar: Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă

 

 

Invitație

Conferința de final a proiectului

„ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”

Stimată doamnă / Stimate domn,

 

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de Lider, împreună cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara și UNIVERSUS-CSEI – Consorzio universitario per la formazione e l’innovazione, în calitate de parteneri, în cadrul proiectului ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”, au deosebita plăcere de a vă invita la conferința de final a proiectului.

Evenimentul se adresează în principal membrilor parteneriatului din România, beneficiarilor direcți, colaboratorilor, actorilor economici și sociali, cât și reprezentanților serviciilor publice de ocupare, ai autorităților publice, mediului academic și formării profesionale, ai mass-media, societății civile și organizațiilor din domeniu, persoanelor din grupul țintă al proiectului.

Cu această ocazie ne propunem să prezentăm activităţile, rezultatele obținute, indicatorii atinși în proiect şi grupul ţintă al proiectului.

Conferința va avea loc în data de 20 Octombrie 2015, ora 10.00, în următoarea locaţie: Timișoara, Calea Sever Bocu nr. 49, județ Timiș.

Evenimentul va fi urmat de un coffee break, unde participanții vor avea în continuare prilejul unor contacte și discuții într-un cadru destins.

 

Suntem onorați să vă avem alături!

 

Cu stimă,

Bondilă Dorel

Manager proiect

Asociația PartNET– Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă