Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

InnoHub – cod SMIS 140381

Student inovator, Antreprenor de succes
Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri aferente proiectului InnoHub SMIS 140381
Erata la Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri aferente proiectului InnoHub SMIS 140381
Centralizator cu intrebari si raspunsuri

S-a deschis platforma InnoHUB.ConcursPlanAfaceri

In 02.05.2022 ora 16:00, s-a deschis platforma https://innohub.concursplanafaceri.ro/ pentru inscrierea planurilor de afaceri ce vor participa la concurs.

Perioada de depunere a documentatiei necesare participarii la concursul planurilor de afaceri este intre 02.05.2022 ora 16:0016.05.2022 ora 16:00

Perioada de depunere a documentatiei pentru Concursul planurilor de afaceri organizat in cadrul proiectului
„InnoHub – Student inovator, Antreprenor de succes” cod SMIS 140381, s-a incheiat.

Au fost depuse 79 de planuri de afaceri ce vor intra in etapa de evaluare administrativa.

Va rugam sa urmariti platforma de depunere a dosarelelor de candidatura, precum si pagina de facebook a proiectului, acolo unde vor fi publicate rezultatele,
conform calendarului concursului de planuri de afaceri.

Mult succes!

Rezultate concurs plan de afaceri

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar,cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale.

 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Durata proiectului: 24 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nort-Vest
 • Valoare totala a proiectului: 9,686,035.57 lei

InnoHub

– cod SMIS 140381 –

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 341 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta si studenti in ciclul de studii universitare de masterat si de doctorat, care isi doresc sa infiinteze intreprinderi in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea de afaceri in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru. Din cele 341 de persoane inscrise in grupul tinta, minim 10% (min. 35 persoane) vor fi din mediul rural si / sau de etnie roma.

Activitatile proiectului

 • Program de formare online de “Competente antreprenoriale, financiare si juridice” gratuit pentru 341 de studenti, masteranzi si doctoranzi care vor sa îsi înfiinteze o afacere în sectoarele economice cu potential competitiv.
  Programul de formare va fi bazat pe o invatare dinamica, inovativa, interactiva si creativa, continand studii de caz si aplicatii practice menite sa dezvolte competentele necesare infiintarii unei afaceri independente.
 • Dupa promovarea examenului, absolventii vor primi o subventie in valoare de 200 lei corespunzatoare numarului de ore de curs, un Kit antreprenorial (geanta continand set pix si stilou business, agenda, stick USB, baterie externa etc.) si un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
 • Concurs de planuri de afaceri
  Dupa incheierea programelor de formare, se va desfasura un concurs de planuri de afaceri, in urma caruia se vor selecta 13 castigatori, care vor beneficia de finantare nerambursabila de pana la 100.000 de euro pentru inceperea afacerii, in functie de locurile de munca nou-create, astfel:
  – ≤ 40.000 de euro – minim 2 locuri de munca create;
  – > 40.000 de euro dar ≤ 60.000 de euro – minim 3 locuri de munca create;
  – > 60.000 de euro dar ≤ 80.000 de euro – minim 4 locuri de munca create;
  – > 80.000 de euro dar ≤ 100.000 de euro – minim 5 locuri de munca create.
 • Stagii de practica cu durata de 40 ore si subventii in valoare de 750 lei pentru studentii selectati.
  • Servicii personalizate de mentorat si sprijin in infiintarea intreprinderii.
  • Dezvoltarea afacerii cu ajutorul finantarii primite conform planului de afacere selectat pe o perioada de 12 luni.
  • Asigurarea sustenabilitatii afacerii si mentinerea locurilor de munca din veniturile intreprinderii pentru cel putin 6 luni.

Rezultatele partiale sau finale ale proiectului

 • 341 de persoane selectate
 • 13 cursuri de formare antreprenoriala organizate
 • 341 kit-uri curs formare antreprenoriala si distribuite
 • 341 de subventii acordate participantilor la curs
 • 341 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale, financiare si juridice distribuite
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 persoane participante la stagiile de practica
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 intreprinderi infiintate si functionale
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 65 de persoane angajate in cadrul intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului

InnoHub

– cod SMIS 140381 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

Selectarea a 13 planuri de afaceri care vizeaza dezvoltarea de intreprinderi care activeaza in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC 2014- 2020 sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin Strategia nationala de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020.

Cursuri

13 cursuri online de „Competente antreprenoriale, financiare si juridice”
13 Module online Dezvoltare durabila
13 Module online Egalitate de sanse si nondiscriminare