Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

ProACTIVI - cod SMIS 150036

Tineri NEETs educați, formați și ocupați

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Proiectul își propune stimularea ocupării unui număr de 1051 tineri NEETS( nu au un loc de muncă, nu participă la o formă de invătământ sau o activitate de formare profesională) din Regiunea Nord-Est cu județele Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui. Accentul se pune pe tinerii NEETs de etnie romă și cei care au domiciliul sau reședința în zonele rurale.

Prin urmare, se dorește promovarea și derularea unor programe de formare profesională pentru 751 de tineri NEETs prin servicii specializate de mediere, dar și prin înființarea și dezvoltarea a 36 de întreprinderi, acest demers are ca scop integrarea grupului țintă pe piața forței de muncă.

 • Lider: HR SPECIALISTS SRL
 • Partener 1 : Asociația „PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă„
 • Partener 2 :GEO’S FOOD SRL
 • Durata proiectului: 24 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul Regiunii Nord-Est, județele Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui.
 • Valoare totala a proiectului: 19,404,956.27 lei

ProACTIVI

– cod SMIS 150036 –

Grupul tinta

Grupul țintă va fi format dintr-un număr de 1051 tineri NEETs cu vârstă între 16 și 29 de ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Nord-Est, județele Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui.
Distribuirea tinerilor NEETs se vor face după cum urmează:
Botoșani – aproximativ 250 persoane;
Iași – aproximativ 350 persoane;
Suceava – aproximativ 210 persoane;
Vaslui – aproximativ 150 persoane;

Activitatile proiectului

 • Echipa PartNET își desfășoară activitatea în cadrul proiectului prin – Organizarea și derularea unei campanii de informare și promovare, în vederea recrutării grupului țintă format din tineri NEETs, activitate cu rol de diseminare a importanței formării profesionale și a ocupării unui loc de muncă în piața forței de muncă.
 • organizarea și derularea de programe de formare profesionala pentru 751 de persoane din grupul țintă. În cadrul activității vizate, echipa PartNET are rolul de a forma profesional prin primsa cursurilor un număr de 491 de tineri NEETs din cadrul proiectului.
 • organizarea si derularea de actiuni pentru dezvoltare si mediere a carierei pentru 1051 persoane din grupul tinta.
 • furnizarea cursurilor de Competente Antreprenoriale si organizarea Concursului planurilor de afaceri, pentru 100 persoane din grupul tinta cu nivel de ocupabilitate A „usor ocupabil” si furnizarea serviciilor de consultanta pentru infiintarea si demararea a 36 de noi afaceri. Se va organiza un concurs al planurilor de afaceri in baza Metodologiei de selectie a planurilor de afaceri, iar la sfarsitul concursului, in urma unei evaluari a tuturor planurilor, cele 36 de afaceri vor fi desemnate castigatoare.
 • Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri si monitorizarea functionarii afacerilor finantate. Activitatea de fata va avea rolul de a sustine grupul tinta in implementarea planurilor de afaceri castigatoare. Cuantumul subventiei ce va fi acordata fiecarui plan de afaceri castigator va fi de aproximativ 25.000 de euro pentru fiecare plan.
 • Acordarea de servicii de asistenta pentru 316 persoane din grupul tinta.
  Prin prezenta subactivitate se urmareste implementarea unui sistem de aplicare a unor masuri de sprijin in vederea mentinerii membrilor grupului tinta in activitatile proiectului, pana la finalizarea programelor care li se adreseaza. Astfel, pentru a elimina situatia problematica in care o persoana din grupul tinta are in grija copii/batrani, li se vor oferi servicii de acompaniament pe durata participarii la activitatile proiectului.
 • Managementul proiectului, activitate ce va contura abilitatile pe care cei 3 parteneri din proiect le au pentru realizarea obiectivului final al proiectului.
 • Coordonarea activitatilor Partenerului 1, activitate care va prezenta rolul coordonatorului de activitati in implicarea sa pe care o va avea in activitatile pe care le vor desfasura Partenerii 1.
 • Coordonarea activitatilor Partenerului 2, activitate care va prezenta rolul coordonatorului de activitati in implicarea sa pe care o va avea in activitatile pe care le vor desfasura Partenerii 2.
 • Activitati transversale

Rezultate propuse

 • 1 campanie de informare si promovare a proiectului organizata
 • 1 eveniment de informare si promovare a proiectului organizat
 • 50 de evenimente locale de informare a publicului tinta
 • 1 campanie de informare on-line contractata si realizata
 • 1500 persoane informate cu privire la activitatile proiectului
 • 1 Metodologie de selectie a grupului tinta definitivata
 • 1051 persoane inscrise in grupul tinta al proiectului
 • 1 Procedura de formare profesionala continua realizata
 • 751 persoane participante la cursuri de calificare ANC
 • 751 persoane participante la modulul Dezvoltare durabila
 • 751 persoane participante la modulul Egalitate de sanse si nediscriminare
 • 751 persoane participante la sesiuni de informare pe tema inovarii sociale
 • 751 persoane certificate ca urmare a sprijinului primit
 • 751 persoane care isi imbunatatesc statutul pe piata muncii
 • 1 metodologie de organizare a sesiunilor de mediere
 • 1 set materiale suport elaborate pentru derularea sesiunilor de mediere
 • 1 baza de date angajatori din regiunea Nord-Est
 • 1051 persoane din GT mediate
 • Targuri de joburi organizate
 • 453 participanti la targurile de joburi
 • 453 Participanþii someri care primesc o oferta de munca
 • 100 persoane participante la cursul de Competente Antreprenoriale
 • 100 persoane certificate ANC acordate pentru cursul de Competente Antreprenoriale
 • 1 Metodologie de selectie a planurilor de afacere
 • 1 concurs de evaluare si selectie a planurilor de afaceri
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 36 de planuri de afaceri selectate la concursul planurilor de afaceri
 • 1 Metodologie de monitorizare a afacerilor realizata
 • 36 de subventii acordate pentru infiintare de noi afaceri
 • 36 de noi afaceri infiintate si functionale
 • 36 de afaceri monitorizate
 • 36 locuri de munca nou create
 • 1 Procedura de acordare a serviciilor de acompaniament realizata
 • 316 fise de acompaniament realizate
 • 1 metodologie de implementare/coordonare/monitorizare si control elaborate (strategia de implementare si management a proiectului)
 • 1 calendar intalniri de lucru implementare/ coordonare/monitorizare proiect elaborate (planificarea trimestriala a atingerii indicatorilor)
 • 2 anunturi publicate

ProACTIVI

– cod SMIS 150036 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

Concurs planuri de afaceri pentru 36 noi idei

Acordarea de servicii de asistenta prin serviciul de acompaniament.

Cursuri

Pe parcursul proiectului, se vor desfășura programe de formare profesionala pentru un numar de 751 de membrii ai grupului țintă. Cursurile de formare profesionala sunt acreditate de către ANC cu calificativ nivel 2, iar acestea sunt:

 • Organizarea și derularea de programe de formare profesionaă pentru 751 de persoane din grupul țintă:
 • Lucrător în structuri pentru construcții – durata cursului este de 360 de ore
 • Tâmplar – durata cursului este de 360 de ore
 • Furnizarea cursurilor de Competențe Antreprenoriale și organizarea Concursului planurilor de afaceri, pentru 100 persoane din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate A „ușor ocupabil” și furnizarea serviciilor de consultanță pentru înființarea și demararea a 36 de noi afaceri.
 • Competențe antreprenoriale, curs acreditat ANC.

Cursurile se vor desfășura cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la sănătatea populației și prevenirea riscurilor pandemice.
În cadrul proiectului, tinerii NEETs care participă la cursurile de formare vor beneficia de subvenții în cuantum de 5 lei/ ora, metodă de a stimula prezența grupului țintă pe drumul dezvoltării profesionale.
La finalizarea cursurilor aferente și susținerea examenului de absolvire, participanții vor primi certificatele de absolvire acreditate ANC.