Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Lupta pentru viata! - cod SMIS 109152

Imbunatatirea competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in:
boli cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea nivelului de competente a 1000 de profesionisti din sistemul medical, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, implicati in serviciile medicale de urgenta, in unul dintre domeniile: boli cardio-vasculare, cancer, diabet zaharat, boli endocrine, prin furnizarea programelor de formare profesionala specifica corelate cu standardele internationale de calitate, derularea de simulari clinice, actualizarea/dezvoltarea unor noi programe de formare profesionala in functie de necesitati, furnizarea de cursuri ANC si participarea la schimburi de bune practici.

 • Beneficiar: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
 • Partener: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Durata proiectului: 36 de luni | 29 decembrie 2017 – 28 decembrie 2020
 • Zona de implementare: cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.
 • Valoare totala a proiectului: 12.589.809,32 lei, din care 10.630.248,14 lei contributia Uniunii Europene si 1.803.972,08 lei contributie din bugetul national.

Lupta pentru viata!

– cod SMIS 109152 –

Activitatile proiectului

 • Organizarea si derularea programelor de formare profesionala specifica pentru 850 de persoane din grupul tinta
 • Dezvoltarea competentelor specialistilor implicati in programe prioritare de sanatate prin utilizarea instrumentelor inovative
 • Actualizarea programelor existente/ dezvoltarea de noi programe de formare profesionala in functie de necesitatile identificate
 • Organizarea schimburilor de bune practici pentru 100 de persoane
 • Participarea a 60 de specialisti medicali la congrese in domeniile vizate

Grupul tinta

 • 100 din regiunea Bucuresti-Ilfov
 • 900 din regiunile mai putin dezvoltate
 • 940 personal din institutii publice implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate, din care: 340 medici si 600 de asistenti medicali
 • 60 de medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate, aflati in relatii contractuale cu CA

Rezultate propuse

Conditii cumulative pentru selectia grupului tinta

 • 8 campanii regionale de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta;
 • 6 programe de educatie medicala continua pentru medici;
 • 400 de medici (dintre care 60 de medici de familie) participanti la programele de educatie medicala continua;
 • 3 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali creditate de OAMGMAMR;
 • 450 de asistenti medicali participanti la programele de educatie medicala continua;
 • 340 de medici participanti la simularile clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor inovative achizitionate;
 • actualizare/ introducere a noi standardelor ocupationale;
 • 150 de asistenti medicali beneficiari de cursuri de formare profesionala in ocupatiile noi/ actualizate;
 • 100 de profesionisti din domeniul medical participanti la schimburile de bune practici din Italia;
 • 60 de medici participanti la congresele/ manifestarile stiintifice internationale.
 • angajat in institutie publica ce ofera servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala);
 • implicat intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate;
 • Medicul de familie:
 • implicat in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre domeniile programelor prioritare de sanatate;
 • in relatii contractuale cu CAS;
 • cabinetul medical localizat intr-una din regiunile de implementare.

Lupta pentru viata!

– cod SMIS 109152 –

Tematica de curs pentru cei 340 medici

 • Tehnici chirurgicale in chirurgia minim invaziva abdominala
 • Laparoscopia in urgentele abdominale non-traumatice
 • Stabilirea indicatiei de tratament chirurgical versus nonchirurgical la pacientul critic cu co-morbiditati cardio-vasculare
 • Abordul chirurgical minim invaziv la pacientul cu afectiuni respiratorii
 • Abdomenul acut chirurgical la pacientul diabetic abordat laparoscopic.

Tematica de curs pentru cei 450 de asistenti medicali

 • Comunicarea la patul bolnavului
 • Asistenta medicala instrumentarista in chirurgia minim invaziva
 • Asistenta medicala perioperatorie a pacientului critic

Tematica de curs pentru cei 60 medici de familie

 • Identificarea pacientilor cu potential chirurgical iminent in practica medicala curenta a medicilor de familie

Galerie imagini

-Cursuri organizate in cadrul proiectului-