Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

EndoMIP - cod SMIS 108124

Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical in domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populational

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general prin imbunatatirea competentelor specialistilor din domeniul medical in ceea ce priveste deficitul de iod insuficient corectat si disfunctiile tiroidiene la nivel national. In acest sens se va avea in vedere o abordare integrata, care sa vizeze personalul din sistemul medical din mai multe unghiuri si domenii de interventie.

 • Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon”
 • Partener: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Durata proiectului:11.12.2017 – 10.12.2020
 • Zona de implementare: cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.
 • Valoare totala a proiectului: 11.507.125,70 lei din care 11.388.160,26 lei contributia Uniunii Europene si 118.965,44 lei contributie din bugetul national.

Obiective specifice ale proiectului

 • Scaderea gradului de incidenta a tulburarilor prin deficit endemic de iod insuficient corectate si a disfunctiilor tiroidiene (ex. gusa endemica, cancere endocrine, patologia endocrina a copilului etc.) si cresterea performantei in endocrinologie la nivel national prin implementarea unui program integrat de interventii (formare profesionala continua, schimburi de bune practice nationale si transnationale, campanii de informare) pentru 960 de specialisti din domeniul medical din Romania.
 • Reducerea morbiditatii prin gusa datorata carentei de iod si complicatiilor sale la nivel national, prin formarea, instruirea si informarea unui numar de 960 de specialisti din domeniul medical.
 • Reducerea disparitatilor in distributia si respectiv pregatirea furnizorilor de servicii de sanatate intre regiunea mai dezvoltata Bucuresti–Ilfov si regiunile mai putin dezvoltate, prin organizarea de interventii integrate pentru specialistii din domeniul medical la nivel national, cu accent pus pe zonele subdezvoltate din Romania (din care provine 90% din grupul tinta).
 • Cresterea capacitatii tehnice in domeniul endocrinologiei prin dezvoltarea infrastructurii detinute de Liderul de Parteneriat ca institutie cu rol cheie in domeniul endocrinologiei din Romania prin amenajarea unui centru de formare si prin dotarea cu echipamente de ultima generatie (ex. sistem de management integrat) aspect care sa duca de asemenea la alinierea Liderului de Parteneriat cu protocoalele internationale in ceea ce priveste tehnologia in domeniul medical si la considerarea acestuia ca fiind un exemplu de bune practici in Romania si un model cu potential replicator pentru centrele medicale din tara.
 • Imbunatatirea gestiunii cazurilor care tin de domeniul endocrinologiei prin organizarea a 60 de serii de curs cu creditare EMC (900 de specialisti) respectiv a 20 de stagii de simulare clinica (100 de specialisti), 14 scoli de vara/iarna (700 de specialisti) si schimburi de experienta transnationale (125 de specialisti) axate pe domeniul endocrinologiei dar dedicate nu doar medicilor endocrinologi dar si celor care constituie echipele multidisciplinare, asistentilor medicali si a celuilalt personal care intervine in desfasurarea serviciilor medicale.
 • Asigurarea calitatii actului medical prin imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical din Romania prin organizarea unui numar de 60 serii de curs cu creditare EMC pentru un grup tinta total de 900 de persoane (225 medici si 675 asistenti medicali si alte tipuri de specialisti din domeniu) si 3 serii de curs pilot cu acreditare ANC pentru un grup tinta de 60 de persoane (asistenti medicali si alte tipuri de specialisti din domeniu).
 • Cresterea gradului de siguranta a pacientului si implicit a calitatii actului medical prin organizarea a 20 de stagii de simulare clinica a cate 2 zile/stagiu si 6 ore/zi (ex: masurarea tiroglobulinei, a TSH-ului-hormon de stimulare tiroidiana, FT4 – tiroxinal liber, ATPO-peroxidaza tiroidiana, creatinina urinara) pentru un grup tinta de 100 de specialisti din domeniul medical in vederea castigarii competentelor si atitudinilor medicale corecte, intr-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenti, dupa un program bine structurat si, foarte important, fara riscuri asupra pacientilor.
 • Cresterea operativitatii la nivel de sistem medical prin dezvoltarea Cadrului National al Calificarilor si respective elaborarea/revizuirea, testarea/implementarea a 3 standarde ocupationale pentru educatie si formare profesionala continua care sa vizeze ocupatii relevante in domeniu si care sa raspunda unor nevoi reale rezultate din analiza ce urmeaza a fi elaborata in acest sens in cadrul proiectului.
 • Asigurarea unui sistem medical incluziv si durabil prin cresterea gradului de constientizare in randul specialistilor din domeniul medical cu privire la principiile egalitatii de sanse si de gen si a dezvoltarii durabile, prin intermediul a 2 module special elaborate in acest sens si diseminate grupului tinta atat in cadrul celor 60 de cursuri creditate EMC dar si in cadrul celor 3 cursuri pilot de pretestare a standardelor ocupationale creditate ANC.
 • Armonizarea la nivel national a notiunilor de screening, diagnostic, monitorizare si evaluare a cazurilor de deficit de iod insuficient corectate si respectiv a celor de disfunctii tiroidiene prin organizarea a 14 scoli de vara/iarna pentru un numar total de 700 de specialisti in domeniul medical.
 • Asigurarea unui cadru material si organizational favorabil, respectiv cresterea gradului de performanta in ceea ce priveste patologia endocrina prin sprijinirea a 125 de specialisti sa participe la activitati transnationale prin intermediul a 5 conferinte internationale relevante in domeniu organizate anual si a 2 intalniri bilaterale.
 • Asigurarea unui grad adecvat de pregatire a specialistilor care influenteaza dinamica endocrinologiei prin organizarea unor serii de activitati de instruire si promovare a serviciilor de sanatate esentiale de prevenire, depistare precoce (screening) si diagnostic privind patologiile generate de deficitul de iod prin: realizarea unui ghid de bune practici distribuit in forma tiparita intr-un numar de 1000 de exemplare si diseminat online; organizarea unei campanii de informare si educare, formata din 3 conferinte la nivel national dedicate unui grup tinta total de 150 de persoane; realizarea unui parteneriat public privat si respectiv a unui studiu de impact pentru stabilirea pasilor care trebuie urmati ulterior finalizarii perioadei de implementare a proiectului.

EndoMIP

– cod SMIS 108124 –

Activitatile proiectului

 • Managementul proiectului
  – Managementul general si financiar al proiectului
 • Recrutare, mobilizare si mentinere grup tinta
  – Recrutare, mobilizare si mentinere grup tinta
 • Organizarea programelor de formare profesionala specifica pentru personal medical
  – Programe de formare specifica (EMC) pentru profesionistii din sectorul medical
  – Organizarea unor ateliere de pregatire pentru imbunatatirea calitatii actului medical (simulari clinice in domeniul endocrinologiei)
  – Organizarea unor scoli de vara / scoli de iarna – medicale pentru informarea si instruirea profesionistilor din domeniu
 • Dezvoltarea si testarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical
  – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical
  – Organizare si derulare cursuri pilot pentru programele de formare (SO) dezvoltate
 • Activitati nationale / transnationale de instruire pentru dezvoltarea competentelor si imbunatatirea practicilor specialistilor din domeniu
  – Actualizarea cunostintelor si practicilor profesionistilor din domeniu prin activitati de instruire si schimburi de bune practici nationale si transnationale
 • Activitati de instruire si promovare a serviciilor de sanatate esentiale de prevenire, depistare precoce (screening) si diagnostic privind patologiile generate de deficitul de iod
  – Realizarea unui ghid de bune practici pentru personalul medical privind depistarea precoce, diagnosticul si tratamentul bolilor endocrine
  – Realizarea unei campanii de informare si educare privind patologia indusa de deficitul endemic de iod (screening, diagnostic si tratament precoce al patologiilor)
  – Realizarea unui parteneriat public privat pentru imbunatatirea competentelor specialistilor din domeniul medical

Grupul tinta

 • Grupul tinta este format din 960 de persoane – 225 medici si 735 asistenti medicali, personal din instituții publice, implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, inclusiv personalul implicat în acțiunile prioritare de sănătate și medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate, aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din punct de vedere al localizarii, grupul tinta va fi recrutat la nivel national din toate cele 8 regiuni de dezvoltare din rândul specialiștilor care furnizează servicii de sănătate.

Rezultate propuse

 • 60 de serii de cursuri EMC cu tematici relevante și de actualitate (960 de persoane);
 • 20 de stagii de simulari clinice (100 de persoane, medici endocrinologi si alte specialitati din grupul tinta);
 • 14 scoli de vara care constau in derularea unui program intensiv de seminarii tematice si ateliere de lucru pentru grupul tinta;
 • implementarea a 3 Standarde Ocupationale pentru educatie si fomare profesionala continua elaborate/revizuite;
 • 2 cursuri pilot organizate pentru pretestarea Standardelor Ocupationale elaborate/revizuite in proiect;
 • 5 tipuri de conferinte internationale organizate anual la care vor participa 75 de persoane;
 • 2 intalniri bilaterale organizate intr-un stat membru al Uniunii Europene cu un numar total de 50 de persoane;
 • 1 ghid de bune practici ce va reprezenta un suport in procesul de dezvoltare a actului medical in domeniul endocrinologiei;
 • 3 conferinte pentru informare si educare, privind patologia indusa de deficitul endemic de iod;

EndoMIP

– cod SMIS 108124 –

Cursuri organizate in cadrul proiectului

Patologia indusă de deficitul endemic de iod. Disfuncții tiroidiene. Impactul asupra sarcinii și fătului
Cancere endocrine. Creștere și sexualizare la copil. Interfață endocrinologie, nutriție, maladii cu impact populațional