Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

SI TU CONTEZI - cod SMIS 106981

Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale pentru elevii cu dizabilitati si CES din judetul Dambovita prin interventii armonizate cu nevoile acestora

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Dambovita orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparþinând minoritaþii roma si cei din mediul rural/ comunitaþile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Dambovita.In acest sens, se va furniza un raspuns educational coordonat si cuprinzator, interventii integrate la multiple niveluri de invatamant, direct legate de parasirea timpurie a scolii, educatia timpurie, invatamant primar, invatamant secundar inferior si invatamant secundar superior.

Se va urmari imbunatatirea profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor elevi si cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin consolidarea, educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al apelului.

 • Lider: Consiliul Judetean Dambovita
 • Partener I:Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională
 • Partener II: Școala Gimnazială Specială Târgoviște
 • Partener III: ASOCIATIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
 • Durata proiectului: 4 iunie 2018 – 3 iunie 2021
 • Zona de implementare: judetul Dambovita
 • Valoare totala a proiectului: 7.885.448,4 lei

Si tu Contezi

– cod SMIS 106981 –

Obiectivele specifice ale proiectului

 • OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educatia timpurie–invatamant ante-prescolar, prescolar si scolar
 • OS 2: Sustinerea si dezvoltarea capacitatilor de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptarii si a izolarii pentru 120 de copii anteprescolari si prescolari cu cerinte educationale speciale sau care apartin grupurilor vulnerabile.
 • OS 3: Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in Scoala Gimnaziala Speciala din Targoviste.
 • OS 4: Cresterea numarului de tineri ce se reintorc in sistemul educational prin inscrierea a 60 de tineri in programe de tip “A doua Sansa”.
 • OS 5: Imbunatatirea competentelor pentru 116 cadre didactice, personal de sprijin si persoane apartinand echipelor manageriale din scolile tinta.

Grupul tinta

 • 50 Ante-preșcolari
 • 70 Preșcolari
 • 460 Școlari
 • 60 Tineri și adulți din programe de tip “A Doua Șansă”
 • 116 Persoane aparținând personalului didactic sau personal de sprijin,
  inclusiv mediatori școlari, dintre care 16 persoane aparținând echipelor manageriale

Si tu contezi

– cod SMIS 106981 –

Scoli partenere

 • Scoala Gimnaziala Gura Ocnitei
 • Scoala Gimnaziala Ocnita
 • Scoala Gimnaziala Dragaesti Manesti
 • Scoala Gimnaziala Ulmi
 • Scoala Gimnaziala Dragomiresti
 • Scoala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” Targoviste
 • Scoala Gimnaziala ”Prof. Paul Banica” Targoviste
 • Scoala Gimnaziala ”Matei Gr. Vladeanu” Candesti-Vale
 • Scoala Gimnaziala Lucieni
 • Scoala Gimnaziala ”Nicolae Vlad” Pucheni
 • Scoala Gimnaziala Vulcana Pandele
 • Scoala Gimnaziala Odobesti
 • Scoala Gimnaziala Nucet
 • Scoala Gimnaziala Telesti
 • Scoala Gimnaziala Razvad

Activitati

 • Campanii de informare, constientizare locala si promovare a inscrierii copiilor la cresa/gradinita/scoala
 • Imbunatatirea calitatii sistemului educational pentru 50 copii ante-prescolari din judetul Dambovita
 • Cresterea calitatii procesului de educatie pentru un numar de 70 de prescolari din judetul Dambovita
 • Imbunatatirea sistemului educational pentru 460 de copii din judetul Dambovita
  Dezvoltarea Programului Scoala Prietenoasa pentru 150 de elevi
 • Organizarea targului educational „Handmade with love” cu scopul dezvoltarii imaginatiei si creativitatii copiiilor din judetul Dambovita
 • Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala/adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul educational in judetul Dambovita
 • Furnizarea programelor de dezvoltare a capacitatii resurselor umane pentru echipele manageriale din unitatile de invatamant de la nivelul judetului Dambovita
  Furnizarea programelor destinate dezvoltarii capacitatii profesionale pentru 16 membri ai echipelor manageriale.
 • Activitati transversale

GALERIE IMAGINI

-Activitati organizate in cadrul proiectului-