Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

INO-PRO - cod SMIS 104753

INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea/diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 13 școli din județul Dâmbovița, precum și a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, activități de tipul mentoratului didactic, precum și schimb de bune practici.

 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița si Casa Corpului Didactic Dâmbovița
 • Durata proiectului: 28 martie 2018 – 27 martie 2021
 • Zona de implementare: judetul Dâmbovița
 • Valoare totala a proiectului: 6.657.451,28 lei

INO-PRO

– cod SMIS 104753 –

Grupul tinta

310 de cadre didactice sau personal de sprijin și 21 de membri ai
echipelor manageriale din 13 Şcoli gimnaziale din județul Dâmbovița:

 • Şcoala Gimnazială ”Dora Dalles” – Bucșani
 • Liceul Tehnologic Cojasca
 • Şcoala Gimnazială Comișani
 • Şcoala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu” – Contești
 • Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale – Crângurile
 • Şcoala Gimnazială Gura Ocnitei
 • Şcoala Gimnazială ”Ion Ciorănescu” – Moroeni
 • Şcoala Gimnazială Mănești
 • Şcoala Gimnazială Nucet
 • Şcoala Gimnazială Românești – Potlogi
 • Şcoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ”Matei Basarab” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ” Şerban Cioculescu” – Găești

Evenimente de informare

Au fost organizate 15 evenimente de informare pentru 359 persoane in care:

 • S-a discutat despre importanța formării continue
 • S-a prezentat proiectul in detaliu
 • S-au format grupele pentru cursurile de formare derulate în cadrul proiectului

Activități de mentorat didactic

Au fost organizate:

 • 3 Workshop-uri privind rolul debutanților în sistemul educațional și importanța mentoratului în dezvoltarea acestora – 105 participanți
 • 1 Curs de ”Mentor” cu credite transferabile pentru 15 cadre didactice (grad II)

S-a dezvoltat o rețea de mentori la nivel local – ”De la debut la succes” care a reunit 191 membri

Încurajarea mobilității profesionale a cadrelor didactice din școlile țintă

S-au organizat campanii de informare și au fost selectate 30 cadre didactice

care au beneficiat de Decontare a transportului

INO-PRO

– cod SMIS 104753 –

Instrumente de sprijin – stagii practice

Acordate sub formă de SUBVENȚII pentru participanții la cursurile non-formale

 • 40 subvenții x 790 lei pentru participanții la cursul de Engleză
 • 246 subvenții x 1550 lei pentru participanții la celelalte cursuri non-formale

Subvențiile s-au acordat în baza unui mini-proiect de practică

COMPETIȚII DE PREMIERE

privind calitatea în educația incluzivă: 50 premii x 1200 lei

Competițiile de premiere s-au adresat întregului personal didactic din grupul țintă și s-au acordat în baza următoarelor criterii:

 • rezultate școlare îmbunătățite
 • reducerea absenteismului pentru copiii cu risc educațional major

Burse pentru performanta

Au fost acordate 50 burse x 800 lei x 9 luni

Bursele – pentru personalul didactic din grupul țintă mai puțin membrii echipelor manageriale – au fost acordate în baza unor proceduri de evaluare :

 • Evaluarea performanței – în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit la începutul programului de formare
 • Evaluări lunare privind creșterea ratei de frecvență școlară
 • Evaluări periodice privind calitatea programelor de educație, metodelor de predare, etc.

Transfer de know-how pedagogic

 • Schimb de bune practici online transnational pentru 43 cadre didactice din grupul țintă
 • Metodologia de selecție pentru participarea la schimbul de bune practici a cuprins minim următoarele criterii: participarea la cel puțin un program de formare cu credite transferabile și unul informal desfășurate în cadrul proiectului, gradul de implicare în asigurarea unei educații de calitate în școlile beneficiare, participarea la conferințe/ seminarii/ cercuri metodice, etc.
 • În urma schimbului a fost dezvoltat si diseminat un compendium de bune practici și metode inovative de învățare
 • 3 Ateliere educaționale ”Calitate prin Parteneriate” – În cadrul atelierelor s-au abordat următoarele teme: exemple de bune practici atât din Italia, cât și din alte țări europene, cu accent pe programele de formare continuă, metode inovative de predare și de motivare a resurselor umane, punând accent pe sprijinirea dezvoltării, transferului și/ sau implementării de practici inovatoare, precum și implementării de inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel European.

GALERIE IMAGINI

-Cursuri organizate in cadrul proiectului-