Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

INO-PRO - cod SMIS 104753

INO-PRO – INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității serviciilor educaționale și prevenirea/diminuarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii aflați în risc educațional prin crearea oportunităților și creșterea participării personalului didactic din 14 școli din județul Dâmbovița, precum și a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continuă, de dezvoltare a competențelor didactice și profesionale, activități de tipul mentoratului didactic, precum și schimb de bune practici.

 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița si Casa Corpului Didactic Dâmbovița
 • Durata proiectului: 28 martie 2018 – 27 martie 2021
 • Zona de implementare: judetul Dâmbovița
 • Valoare totala a proiectului: 6.657.451,28 lei

INO-PRO

– cod SMIS 104753 –

Grupul tinta

280 de cadre didactice sau personal de sprijin și 30 de membri ai
echipelor manageriale din 14 Şcoli gimnaziale din județul Dâmbovița:

 • Şcoala Gimnazială ”Dora Dalles” – Bucșani
 • Şcoala Gimnazială Fântanele – Cojasca
 • Şcoala Gimnazială Cojasca
 • Şcoala Gimnazială Comișani
 • Şcoala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu” – Contești
 • Şcoala Gimnazială Pătroaia Vale – Crângurile
 • Şcoala Gimnazială Gura Ocnitei
 • Şcoala Gimnazială ”Ion Ciorănescu” – Moroeni
 • Şcoala Gimnazială Mănești
 • Şcoala Gimnazială Nucet
 • Şcoala Gimnazială Românești – Potlogi
 • Şcoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ”Matei Basarab” – Târgoviște
 • Şcoala Gimnazială ” Şerban Cioculescu” – Găești

Evenimente de informare

În fiecare școală țintă:

 • Se va discuta despre importanța formării continue
 • Se va prezenta proiectul in detaliu
 • Se vor forma grupele pentru cursurile de formare derulate în cadrul proiectului

Activități de mentorat didactic

Se vor organiza:

 • 3 Workshop-uri privind rolul debutanților în sistemul educațional și importanța mentoratului în dezvoltarea acestora – 30 participanți
 • 1 Curs de ”Mentor” cu credite transferabile pentru 15 cadre didactice (grad II)

Se va dezvolta o rețea de mentori la nivel local – ”De la debut la succes”

Încurajarea mobilității profesionale a cadrelor didactice din școlile țintă

Se vor organiza campanii de informare și se va face selecția a 30 cadre didactice

care vor beneficia de Decontare a transportului 35 săptămâni/an x 5 zile/săptămână

INO-PRO

– cod SMIS 104753 –

Instrumente de sprijin – stagii practice

Acordate sub formă de SUBVENȚII pentru participanții la cursurile non-formale

 • 40 subvenții x 800 lei pentru participanții la cursul de Engleză
 • 240 subvenții x 1600 lei pentru participanții la celelalte cursuri non-formale

Subvențiile se acordă în baza unui mini-proiect de practică

COMPETIȚII DE PREMIERE

privind calitatea în educația incluzivă : 50 premii x 1200 lei

Competițiile de premiere se adresează întregului personal didactic din grupul țintă (310 persoane) și se acordă în baza următoarelor criterii:

 • rezultate școlare îmbunătățite
 • reducerea absenteismului pentru copiii cu risc educațional major

Burse pentru performanta

Se acordă 50 burse x 800 lei x 9 luni

Bursele – pentru personalul didactic din grupul țintă mai puțin membrii echipelor manageriale (280 persoane evaluate) – se acordă în baza unor proceduri de evaluare :

 • Evaluarea performanței – în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit la începutul programului de formare
 • Evaluări lunare privind creșterea ratei de frecvență școlară
 • Evaluări periodice privind calitatea programelor de educație, metodelor de predare, etc.

Transfer de know-how pedagogic

 • Schimb de bune practici în Italia (7 zile) pentru 18 cadre didactice din grupul țintă (310 persoane)
 • Metodologia de selecție pentru participarea la schimbul de bune practici va cuprinde minim următoarele criterii: participarea la cel puțin un program de formare cu credite transferabile și unul informal desfășurate în cadrul proiectului, gradul de implicare în asigurarea unei educații de calitate în școlile beneficiare, participarea la conferințe/ seminarii/ cercuri metodice, etc.
 • În urma schimbului se va dezvolta un compendium de bune practici și metode inovative de învățare
 • 3 Ateliere educaționale ”Calitate prin Parteneriate– 30 participanțiÎn cadrul atelierelor se vor aborda următoarele teme: exemple de bune practici atât din Italia, cât și din alte țări europene, cu accent pe programele de formare continuă, metode inovative de predare și de motivare a resurselor umane, punând accent pe sprijinirea dezvoltării, transferului și/ sau implementării de practici inovatoare, precum și implementării de inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel European.

GALERIE IMAGINI

-Cursuri organizate in cadrul proiectului-