Cine Suntem

Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila este persoana juridica romana de drept privat, cu scop nepatrimonial, nonprofit, neguvernamentala si independenta, infiintata conform O.G. nr. 26/2000, modificata si completata prin Legea nr. 246/18.07.2005 si functioneaza in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile statutului organizatiei.

Misiunea Asociatiei este de a contribui la dezvoltarea durabila pe plan economic, social si cultural, la nivel local, regional si national, in mediul urban si rural.

Asociatia PartNET detine o experienta vasta de peste 10 ani in elaborarea si implementarea de proiecte, avand o pozitie de lider printre dezvoltatorii de proiecte si implementarea activitatilor de tip suport educational, informare, consiliere, formare profesionala, dezvoltare antreprenoriala, dezvoltare si introducere de noi standarde ocupationale si organizarea de schimburi de experienta, dezvoltand numeroase proiecte, studii, strategii, analize pentru diverse categorii de grup tinta.

In urma experientei acumulate de-a lungul anilor, PartNET a implementat cu succes un numar de 40 de proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană prin programele din Fondul Social European, Fondul Norvegian si alte fonduri internationale, avand in implementare alte 17 proiecte in cadrul POCU 2014-2020 in domenii precum: dezvoltarea resurselor umane si a capitalului uman, dezvoltarea capacitatii administrative, cresterea competivitatii economice, sanatate, educatie, dezvoltare economica;

Participari nationale si internationale ale Asociatiei PartNET in activitati de consultare si coordonare a finantarilor europene

PartNET face parte din structurile parteneriale aferente Programelor Operationale si Acordului de Parteneriat 2021 – 2027, in 4 programe operationale: PO Educatie si Ocupare, PO Tranzitie Echitabila (redenumit PO Tranzitie Justa), PO Regionale, PO Sanatate. In cadrul acestora va participa la elaborarea Acordului de Parteneriat 2021-2027, precum si a Programelor Operationale amintite mai sus.

PartNET a reprezentat Romania la Bruxelles, in cadrul Retelei Europene FSE “Cariera si Varsta”.

In urma elaborarii Politicii publice alternative in domeniul sanatatii reproducerii, avizata de catre Ministerul Sanatatii, Asociatia PartNET este parte a consultarilor pentru dezvoltarea unui cadru strategic si a unui Plan operational pentru sanatatea reproducerii in Romania, 2020-2030, organizate de Ministerul Sanatatii in colaborare cu Biroul Europan al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Asociatia PartNET a fost invitatata pentru a prezenta exemple concrete / cazuri de succes de proiecte finantate de Ministerul Fondurilor Europene, de nenumarate ori, la diferite evenimente organizate in tara, precum si in prezenta Forurilor internationale care au vizitat Romania.

PartNET este o prezenta activa inca de la inceput in cadrul “Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii” (SUERD); Astfel, in Iunie 2014, la Viena a prezentat “Strategia de incluziune a romilor in regiunea Dunarii: Provocari si Oportunitati”, iar la Ulm in Octombrie 2015 a prezentat materialul „Building Capacities in the Danube Region”. PartNET a castigat trofeul Black Sea Danubian Social & Economic Innovator. De asemenea, PartNET a fost membru consultativ SUERD si este membru fondator al Asociatiei CLDR – Asociatia Comunitatile Locale Riverane Dunarii.

In calitate de membru in Comitetul Consultativ Tematic – Ocupare, Incluziune Sociala si Servicii Sociale, organizat in cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, a participat la stabilirea prioritatilor strategice si directiilor de actiune la nivel national, cu privire la ocupare, servicii sociale, formarea profesionala si incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile, in concordanta cu cerintele Uniunii Europene si pornind de la necesitatile populatiei.

Legaturile internationale s-au concretizat prin diferite propuneri de proiecte in anul 2020, din care amintim proiectul Erasmus – ET4E – Experential tourism form Europe.

10 Ani experienta in elaborarea si implementarea de proiecte
40 Proiecte cofinantate implementate
17 proiecte in cadrul POCU 2014-2020
In timpul perioadelor de programare 2007 – 2013 / 2014 – 2020,
prin proiectele implementate, Asociatia PartNET a introdus
instrumente si servicii care au contribuit la inovare sociala,
la o mai buna integrare a grupului tinta pe piata muncii,
fie ca vorbim de persoane defavorizate, romi, persoane ce sufera
de boli care le afecteaza viata sociala si personala, femei, studenti,
profesori din mediul universitar sau de angajati cu necesitati de recalificare.
ACTIVITATI RELEVANTE DIN PORTOFOLIUL ASOCIATIEI PARTNET
 • Asociatia PartNET a colaborat de-a lungul anilor cu Universitati de prestigiu, avand incheiate Coventii si acorduri cadru pentru efectuarea stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare de licenta si masterat, cel mai recent fiind cu Academia de Studii Economice Bucuresti (nr. 293/31.10.2019).
 • Organizarea de seminarii, cursuri, mese rotunde si conferinte la nivel local, national sau international, in diverse domenii de activitate, pentru dezbatarea unor probleme relevante pentru domeniul de activitate vizat, promovarea egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile, a unui stil de viata sanatos si a unui comportament medical responsabil (promovarea controalelor medicale cu rol preventiv) etc.
PROMOVAREA SI DESFASURAREA ORICAREI ACTIVITATI LEGATE DE ACCESAREA FONDURILOR COMUNITARE DESTINATE ROMANIEI
 • Programe de dezvoltare economica si antreprenoriala,
 • Programe educationale si formative,
 • Programe pentru dezvoltarea sociala si cultural artistica,
 • Programe de perfectionare profesionala si vocationala,
 • Programe de cercetare si dezvoltare,
 • Programe de dezvoltare a mediului,
 • Programe pentru dezvoltarea comunicatiilor si a societatii internationale.
 • Oferirea de instrumente si servicii necesare imbunatatirii performantelor IMM-urilor;
 • Sprijinirea dezvoltarii durabile prin imbunatatirea competentelor economice, stiintifice, tehnologice si culturale ale intreprinzatorilor, inclusiv din sectorul IMM si al agentilor din sectorul public;
 • Elaborarea de cercetari, studii de piata, documentatii pentru proiecte, intocmirea propunerilor de proiecte.
 • Sprijinirea formarii de formatori, de consultanti si de alti agenti care pot furniza expertiza si sprijin micilor intreprinzatori, asociatiilor si organizatiilor private sau publice in vederea imbunatatirii activitatilor acestora, etc.