Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Restart - cod SMIS 136269

Reintegrare în Educație, START pentru carieră!

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani înregistrați la SPO, care se reîntorc în educație, prin includerea unui număr de 382 de NEETs în programe “A doua șansă”, precum și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța menținerii în școală a elevilor și a reducerii părăsirii timpurii a școlii.

 • Lider: HR SPECIALISTS SRL
 • Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Suceava
 • Partener 2: Asociația „PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă„
 • Durata proiectului: 34 de luni
 • Zona de implementare: Regiunea de implementare a proiectului este Nord-est, în județul Suceava
 • Valoare totala a proiectului: 4,715,504.73 lei

Restart

– cod SMIS 136269 –

Grupul tinta

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 382 tineri NEETs:

 • Din județul Suceava;
 • Cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 ani;
 • Care nu sunt în educație, nu au finalizat învățământul obligatoriu, nu sunt angajați, nu urmează alt tip de formare profesională;
 • Sunt înregistrați la AJOFM Suceava.

Activitatile proiectului

 • Promovarea programului “A doua șansă” și a măsurilor complementare
  În cadrul acestei subactivități se va organiza o campanie, formata din 20 evenimente, care se vor derula în format fizic și/sau online, având ca scop să informeze și să sprijine comunitatea cu privire la învățământul obligatoriu, beneficiile dobândirii unei calificări profesionale și reintegrarea în piața muncii în vederea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă.
 • Organizarea și desfășurarea sesiunilor de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 382 de tineri NEETs din grupul țintă
  Pentru a îmbunătăți situația NEETs și a facilita reintegrarea în sistemul de învățământ și tranziția către piața muncii, se vor organiza în format fizic și/sau online 764 de sesiuni individuale de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 382 de tineri NEETs.
  De asemenea, se vor organza și 50 de sesiuni de consiliere de familie, în format fizic și/sau online, cu cel puțin un părinte/tutore legal care vor contribui la întărirea stimei de sine a tinerilor, care au abandonat școala și adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie, la gestionarea emoțiilor interioare, la îmbunătățirea comunicării cu proprii copii din perspectiva faptului că cea mai empirică metodă de educare în sânul familiei este cea a puterii exemplului.
 • Managementul proiectului
  În proiect, fiecare partener va pune în valoare experiența proprie în domeniul său de expertiză, va avea loc un transfer de bune practici, lecții și experiențe pozitive asimilate din implementarea contractelor/proiectelor similare pe care le-au implementat ca solicitanți sau ca parteneri. Managementul proiectului se va desfășura pe doua niveluri: nivelul de management, căruia îi corespunde echipa de management și nivelul operațional, căruia îi corespunde echipa de implementare.

Rezultate propuse

 • 1 pliant egalitate de șanse și nediscriminare;
 • 1 pliant dezvoltare durabilă;
 • 1 pliant “A Doua Șansă”;
 • 20 evenimente de promovare a programului “A doua Șansă”;
 • 450 de participanți la evenimetele de promovare a programului “A Doua Șansă”;
 • 450 de pachete de promovare distribuite;
 • 1 pagină de Facebook a proiectului;
 • 764 de sesiuni individuale de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 382 de tineri NEETs;
 • 382 de tineri NEETs beneficiari de sesiuni individuale de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
 • 50 de sesiuni de consiliere de familie cu cel puțin un părinte/tutore legal;
 • 50 de părinți alături de copiii lor beneficiază de consiliere de familie;
 • 382 de planuri de intervenție personalizată;
 • 1 studiu cu privire la cauzele abandonului școlar;
 • 382 persoane ce participa la programul A Doua Șansă;
 • 382 kit-uri GT ADS oferite;
 • 214 tineri NEET`s care au finalizat programul A Doua Șansă;
 • 39 participanți care obțin o calificare ca urmare a sprijinului;
 • 382 de subvenții grup țintă care participă la programul ADS;
 • 39 de subvenții grup țintă care participă la stagiul de pregătire practică.

Restart

– cod SMIS 136269 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

Proiectul isi propune o serie de masuri de prevenire, interventie si compensare, cu accent special pe interventii la nivel de scoala si elev.
Activitatile proiectului au scopul de a ajuta sa se reintegreze, intr-un program de educatie acele persoane care au parasit prematur sistemul de educatie, oferindu-le acestora caile adecvate prin care sa poata reintra in sistemul de educatie si formare profesionala.
Politicile de compensare includ programe de reintegrare scolara „a doua sansa”, care ofera medii de invatare ce sunt menite sa raspunda nevoilor specifice ale tinerilor care au parasit prematur sistemul de educatie, sa recunoasca si sa identifice cunostintele existente si sa le sustina demersul. Aceste programe sunt diferite de cele scolare, atat in ceea ce priveste abordarile organizationale, cat si cele pedagogice si sunt caracterizate de grupuri mici de studiu, de predare personalizata, adaptata varstei cursantilor, inovativa, precum si de trasee educationale flexibile.

Cursuri

 • 764 de sesiuni individuale de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 382 de tineri NEETs;
 • 50 de sesiuni de consiliere de familie cu cel puțin un părinte/tutore legal;
 • 1 program „A Doua Șansă” care se va desfășura pe două niveluri:
 • Primar, cu durată de școlarizare: între 1 și 2 ani;
 • Secundar inferior, pentru finalizarea învățământului gimnazial – cl. V-VIII și a ciclului inferior al liceului – cl. IX-X filiera tehnologică. Durata de școlarizare estede 4 ani, se poate micșora pentru fiecare elev în parte, în funcție decompetențele demonstrate.
  Programul ”A Doua Șansă” se adresează celor 382 TINERI NEETs, care vor fi împărțiți astfel:
 • 260 de tineri care vor parcurge nivelul de școlarizare învățământ primar;
 • 122 de tineri care parcurg nivelul secundar inferior de școlarizare, filiera tehnologică;
 • 39 tineri, din cei de nivel secundar inferior, care parcurg stagii de practică, în paralel sau după finalizarea învățământului obligatoriu.