Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Bals - cod SMIS 108129

Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase

Obiectiv general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este intarirea capacitatii sistemului national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educationale corelate cu standardele internationale de calitate si nevoile specifice in domeniu si instruirea a 940 de specialisti implicati in furnizarea de servicii de sanatate prioritare.

În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul va asigura o gamă diversificată de activități educaționale, dezvoltate în funcție de prioritățile strategice la nivel sectorial și profilul și nevoile specifice ale grupului țintă vizat, prin care se va asigura dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților specifice necesare exercitării profesiei medicale la un nivel de performanță și standarde de calitate a serviciilor ridicate.

 • Beneficiar: INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE
  ”PROF.DR.MATEI BALS”
 • Partener: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Durata proiectului: 36 de luni | 11.12.2017 – 10.12.2020
 • Zona de implementare: cele 8 regiuni de dezvoltare ale României: București – Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Vest.
 • Valoare totala a proiectului: 12.385.993,88 lei, din care 10.458.155,88 lei contribuția Uniunii Europene și 1.785.849,64 lei contribuție din bugetul național.

Obiective specifice ale proiectului

 • Cresterea calitatii serviciilor furnizate in programele de preventie, diagnostic, monitorizare si control al bolilor infectioase, prin proiectarea si derularea unor programe diversificate de educatie medicala continua cu integrarea celor mai noi cunostinte, tehnologii medicale inovatoare, practici de conduita, standarde de calitate etc., in vederea asigurarii formarii profesionale specifice pentru 900 de specialisti din domeniu.
 • Consolidarea cadrului national al calificarilor (CNC) cu 2 noi ocupatii/calificari necesare in domeniu, si dezvoltarea competentelor si deprinderilor necesare exercitarii acestor ocupatii in randul a 40 de specialisti din domeniu, in cadrul a doua cursuri pilot.
 • Dezvoltarea capacitatii tehnice a personalului medical din grupul tinta (200 de persoane) prin facilitarea accesului la noutatile si progresele medicale inregistrate in plan national/international in profilaxia, diagnosticul, monitorizarea si controlul bolilor transmisibile prioritare si a contactului cu institutii si specialisti de top la nivel national/ international. Schimburile de experienta si bune practici vor contribui la cresterea gradului de implicare a specialistilor romani in initiativele europene de schimb de informatii, stimularea dezvoltarii unor retele profesionale nationale-internationale si preluarea si integrarea in serviciile medicale din Romania a knowhowului si modelelor de bune practici in domeniu, validate la nivel international.
 • Promovarea calitatii in furnizarea serviciilor medicale in domeniul bolilor infectioase prioritare prin elaborarea si diseminarea unui Protocol de monitorizare integrata a pacientului cu infectie cu virus hepatitic C in conformitate cu standardele de calitate nationale/europene si organizarea unei campanii nationale regionale de informare, educare, constientizare si comunicare privind practicile moderne si standardele calitative in preventia, diagnosticul si managementul bolilor infectioase prioritare (pentru 700 de membri ai grupului tinta).

Bals

– cod SMIS 108129 –

Activitatile proiectului

 1. Managementul proiectului
  – Managementul general si financiar al proiectului
 2. Recrutarea, mobilizarea si mentinerea grupului tinta
  – Recrutarea, mobilizarea si mentinerea grupului tinta
 3. Formarea profesionistilor din sectorul medical in domeniile programelor prioritare de sanatate
  – Organizarea de cursuri EMC pentru profesionistii din sectorul medical
  – Organizarea de stagii clinice pentru profesionistii din sectorul medical
  – Organizarea de scoli de vara/ scoli de iarna pentru profesionistii din sectorul medical
 4. Dezvoltarea si pre–testarea unor noi programe de formare relevante pentru sectorul medical
  – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical
  – Organizarea si derularea de cursuri pilot pentru pre-testarea programelor de formare (SO) dezvoltate
 5. Schimburi de experienta/bune practici pentru specialistii din domeniul medical
 6. Activitati de instruire si promovare a serviciilor esentiale de sanatate – prevenire/ depistare/diagnostic/ tratament al bolilor infectioase

Grupul tinta

 • Grupul țintă va fi format din 940 de persoane, personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate inclusiv personalul implicat în acțiunile prioritare de sănătate și medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate, aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.
 • Ca și localizare, grupul țintă va fi recrutat la nivel național, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din rândul specialiștilor care furnizează servicii de sănătate în domeniul bolilor infecțioase de maximă importanță biologică (inclusiv boli asociate), în judetele Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dambovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timiș, Arad și Municipiul București.

Rezultate propuse

 • 940 persoane recrutate pentru participarea la activitatile proiectului;
 • 5 programe de educatie medicala continua pentru medici;
 • 3 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali;
 • 72 de serii de cursuri EMC pentru 900 persoane (27 serii pentru pregatirea medicilor si 45 pentru asistenti medicali);
 • 6 stagii clinice organizate pentru 60 de profesionisti din sectorul medical (medici);
 • 12 scoli de vara organizate pentru 600 de profesionisti din sectorul medical (asistenti medicali);
 • 12 intalniri de lucru la nivelul echipei implicate in dezvoltarea standardelor ocupationale;
 • 4 work-shopuri cu specialisti din domeniu in vederea verificarii/completarii/validarii standardelor ocupationale;
 • 2 Standarde ocupationale pentru educatie si formare profesionala dezvoltate / revizuite si validate;
 • 2 Standarde Ocupationale pretestate / 2 cursuri pilot organizate, pentru 40 de profesionisti din sectorul medical;
 • 50 de participanti la manifestari stiintifice internationale de instruire privind noutatile din domeniul bolilor infectioase;
 • 100 de participanti la manifestari stiintifice natioanale de instruire in domeniul bolilor infectioase;
 • 50 de participanti la schimburile transnationale de bune practici in cadrul celor 5 vizite de studiu;
 • 1 ghid de bune practici (Protocol de monitorizare integrata a pacientului cu infectie cu virus hepatitic C);
 • 22 de conferinte nationale in domeniul bolilor infectioase pentru 700 de profesionisti din sectorul medical.