Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

STAR STudent astazi, AntreprenoR maine

cod SMIS 140434
Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri aferente proiectului STAR STUDENT SMIS 140434
Centralizator cu intrebari si raspunsuri
Erata la Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri aferente proiectului STAR STUDENT SMIS 140434
Documente

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de ocupare a absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar,cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv si domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de studenti din regiunile de implementare ale proiectului la un pachet de activitati formative antreprenoriale.

 • Lider: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă
 • Partener :Universitatea “VALAHIA” din Targoviste
 • Durata proiectului: 24 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Centru, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nort-Vest
 • Valoare totala a proiectului: 9,685,281.87 lei

STAR STUDENT

– cod SMIS 140434 –

Grupul tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 341 de studenti inmatriculati in cel putin anul 2 de studii de licenta si studenti in ciclul de studii universitare de masterat si de doctorat, care isi doresc sa infiinteze intreprinderi in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea de afaceri in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru. Din cele 341 de persoane inscrise in grupul tinta, minim 10% (min. 35 persoane) vor fi din mediul rural si / sau de etnie roma.

Activitatile proiectului

 • A I.1. Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului
  Presupune realizarea unei campanii on-line, respectiv prezentarea publicului larg a elementelor specifice proiectului, cu accent pe oportunitatile oferite si principalele conditii pentru ca beneficiarii sa aiba acces la acestea.
  Subactivitatea se bazeaza majoritar pe componenta de informare on-line
 • A I.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizatePresupune selectarea grupului tinta pentru participarea la activitatile proiectului conform Metodologiei de selectie grup tinta.Modalitatea de selectare a grupului tinta pentru participarea la activitatile proiectului va fi preponderent cea online. Potentialii membri vor putea accesa un formular on-line pentru a-si manifesta intentia de a face parte din grupul tinta si vor fi ulterior contactati de catre Expertii grup tinta din proiect pentru inscrierea propriu-zisa.
  Grupul tinta este format din:
  – Studenti (ISCED 5-7) – Pentru ca o persoana din categoria de grup tinta eligibil studenti sa fie eligibil – trebuie sa demonstreze la data intrarii in operatiune (prima zi de curs de formare profesionala in competente antreprenoriale) ca este inmatriculat cel putin in anul 2 de studii de licenta.
  – Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi) In momentul atingerii indicatorilor prevazuti in proiect (341 persoane apartinand Grupului Tinta selectate + 25 de persoane rezerve), procedura de selectie a grupului tinta se va incheia.
 • Derularea programului de formare antreprenorialaSe vor organiza cursuri online de formare profesionala Competente antreprenoriale in conformitate cu prevederile OG129/2000 privind formarea profesionala a adultilor pentru 341 persoane selectate in grupul tinta, care vor fi impartite in grupe Cursurile vor avea o durata de 40 ore si se vor desfasura pe o perioada de 5 zile de curs+1 zi de examen/curs,cu un program de 8h/zi.
  Programul va fi bazat pe o invatare dinamica, inovativa, interactiva si creativa, continand studii de caz si aplicatii practice menite sa dezvolte competentele necesare infiintarii unei afaceri independente. La finalul cursului, participantii vor fi capabili sa identifice domenii de activitate pentru implementarea afacerii, oportunitati de dezvoltare si riscuri asociate, modalitati de eliminare/diminuare a riscurilor, sa comunice eficient cu clientii, partenerii de afaceri si angajatii, sa gestioneze relatiile de afaceri, sa elaboreze un plan de afaceri, sa
  planifice, analizeze si evalueze, sa negocieze, sa ia decizii si sa managerieze echipa in vederea obtinerii rezultatelor propuse, sa cunoasca utilizarea adecvata a notiunilor specifice de contabilitate manageriala, finante manageriale, documente contabile primare etc.
  La finalul cursului,participantii care au avut prezenta obligatorie vor putea sustine examenul de absolvire care va va fi compus dintr-o proba teoretica – test grila si o proba practicaprezentarea planului de afaceri intocmit.
  Dupa promovarea examenului, participantii vor primi certificate de absolvire recunoscute de ANC, precum si diplome de participare.Pe perioada desfasurarii cursurilor de formare cursantii vor primi kit-uri (set pix si stilou business,agenda A4,geanta,stick USB 16GB,baterie externa), si subventii Grup Tinta -cursuri ANC, doar daca au avut prezenta obligatorie.
  Se vor organiza 2 module online cu temele dezvoltare durabila si egalitate de sanse si nondiscriminare, reprezentand instrumente concrete pentru atingerea celor 2 teme orizontale.
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectuluiSelectarea planurilor de afaceri (PA) se va face pe baza de concurs, in baza Metodologiei de selectie a planurilor de afaceri, prin intermediul unei platforme on-line achizitonata de Solicitant. In cadrul concursului vor fi selectate spre finantare, exclusiv planuri de afaceri care vizeaza dezvoltarea de intreprinderi care activeaza in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC 2014-2020 sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin Strategia nationala de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020.
  Planurile de afaceri supuse procesului de selectie vor include minimum urmatoarele elemente:descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii; schema organizatorica si politica de resurse umane; descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; analiza pietei de desfacere si a concurentei; strategia de marketing; proiectii financiare privind afacerea.
  Cuantumul subventiei acordate fiecaruia dintre planurile de afaceri selectate in urma derularii concursului va fi de 484.350 lei (100.000 euro) / plan de afaceri, aceste sume fiind acordate in raport cu numarul de locuri de munca nou create propuse in cadrul planului de afaceri selectat (conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent prezentului apel de propuneri de proiecte). Doar dosarele care au fost acceptate la evaluarea administrativa si indeplinesc criteriile de eligibilitate stipulate in metodologia de concurs vor fi evaluate de catre comisie din punct de vedere tehnico-financiar. In urma evaluarii tehnico-financiare, juriul/comisia de evaluare va selecta in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute,13planuri de afaceri care urmeaza sa fie finantate si maxim 3 planuri avand titulatura de “rezerva”.
 • Efectuarea de stagii de practicaIn urma efectuarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, cele 13 persoane castigatoare vor participa la stagii de practica cu durata de 40 ore/stagiu in cadrul unor intreprinderi existente si functionale, a caror activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planurilor de afaceri selectate in vederea finantarii. Locatia de practica va fi la sediul social sau, dupa caz, la punctul de lucru al intreprinderii selectate. Se vor identifica si se vor purta discutii cu reprezentantii
  intreprinderilor in cadrul carora se intentioneaza a se derula stagiile de practica, se vor prezenta obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului. Se vor incheia conventii/contracte de practica pentru cele 13 persoane selectate (Solicitant – 8 pers. si Partener 1 – 5 persoane) in vederea finantarii planurilor de afacere, se va mentine legatura permanenta cu grupul tinta si cu reprezentantii intreprinderilor in vederea derularii in conditii optime a stagiului de practica. De asemenea, in vederea facilitarii integrarii stagiarului in intreprindere, motivarea acestuia, oferirii unui stimulent la inceputul carierei de antreprenor, se vor acorda subventii in cuantum de 750 de lei/persoana – conditionata de o rata de prezenta
  de minim 90% din timpul total de derulare a stagiului de practica. Participarea la stagiile de practica va fi demonstrata prin:
  • raport de stagiu de practica in care vor fi descrise activitatile la care a participat cursantul, semnat de cursant si de reprezentantul legal al intreprinderii
  • copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic in care isi desfasoara activitatea.
 • Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceriIn vederea facilitarii adaptarii la rigorile infiintarii si administrarii afacerilor, implementarii planurilor de afaceri, precum si integrarea viitorilor antreprenori in mediul antreprenorial, in cadrul proiectului sunt prevazute servicii personalizate de consiliere/ consultanta/mentorat pentru 13 persoane din Grupul Tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate.
  Aceste servicii vor facilita integrarea persoanei in mediul antreprenorial si vor urmari cresterea capacitatilor si aptitudinilor persoanelor din grupul tinta, cunoasterea capacitatilor de relationare, comportament si conceptii fata de expunerea la riscuri, vor fi oferite informatii si sprijinul necesar cu privire la procesul de infiintare a afacerii, functionarea si dezvoltarea acesteia, informatii cu privire la autorizatiile necesare, daca este cazul, in vederea functionarii afacerii, modalitatea de obtinere a acestora, informatii suplimentare cu privire la managementul si marketingul afacerii, fiscalitate si orice alte informatii identificate ca necesare persoanelor din GT.
 • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectuluiViitorii antreprenori vor fi sprijiniti, in functie de nevoile acesora, in constituirea dosarului de infiintare, rezervarea numelui intreprinderii, stabilirea sediului social, intocmirea actului constitutiv, depunerea capitalului social la banca, depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului, ridicarea documentelor. De asemenea, acestia vor fi sprijiniti inclusiv in etapele ulterioare, de la confectionarea stampilei societatii, deschiderea efectiva a contului societatii, confectionarea de tipizate, declaratia de inregistrare fiscala, pana la obtinerea avizelor si autorizatiilor de functionare si/sau rezolvarea oricaror greseli/nereguli sesizate de autoritati, in vederea obtinerii rapide a documentelor pentru demararea activitatii propriu-zise.
 • Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectuluiIn cadrul acestei subactivitati se va realiza decontarea ajutorului de minimis catre intreprinderile nou infiintate conform prevederilor din contractul de subventie, pe baza de documente justificative transmise de catre beneficiarii ajutorului de minimis. Metodologia de acordare a schemei de ajutor de minimis va fi realizata conform instructiunilor stabilite de autoritatea
  contractanta. Cuantumul subventiei acordate fiecaruia dintre planurile de afaceri selectate va fi de 484.350 lei (100.000 euro) / plan de afaceri, aceste sume fiind acordate in raport cu numarul de locuri de munca nou create propuse in cadrul planului de afaceri selectat , conform prevederilor din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent prezentului apel de propuneri de proiecte.
  Ajutorul de minimis se va acorda conform metodologiei de selectie a planurilor de afaceri, in doua transe, dupa cum urmeaza:
  • transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat.
  • transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a ocupat locurile de munca minime asumate prin planul de afaceri proportional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat.
  In cazul in care in maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizeaza ocuparealocurilor de munca minime asumate prin planul de afaceri propotional cu valoarea toala a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri si mentionat in contractul de subventie, transa a doua de ajutor de minimis nu se mai acorda si se demareaza procedurile legale de recuperare a transei I de subventie acordate.
 • Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantateSubactivitatea de monitorizare va avea in vedere colectarea, procesarea si verificarea datelor si informatiilor privind modul de utilizare a subventiilor acordate si indeplinirea conditiilor prevazute in Ghidul Solicitantului si in planul de afaceri. Expertii monitorizare afaceri vor monitoriza constant activitatea firmelor de care sunt responsabili pentru asigurarea functionarii si dezvoltarii acestora(Solicitantul-8 firme, Partener 1 – 5 firme), vor mentine legatura cu antreprenorii pentru monitorizarea afacerilor, se vor asigura de faptul ca intreprinderile nou infiintate respecta cu strictete regulile schemei de ajutor de minimis si ca implementarea afacerii se desfasoara conform planurilor de afaceri propuse si aprobate, se
  asigura ca intreprinderile nou infiintate angajeaza si mentin locurile de munca nou create si asumate prin planul de afaceri. Acestia stabilesc, daca intreprinderile nou infiintate au realizat cerintele necesare pentru plata celei de-a 2a transe din ajutorul de minimis, realizeaza toate raportarile aferente schemei de ajutor de minims cerute de legislatia in vigoare, acorda ajutorul de minimis conform prevederilor din contractul de subventie in baza documentelor justificative.
  A III.1. Actiuni de monitorizare si evaluare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitateSustenabilitatea intreprinderilor este indeplinita doar atunci cand intreprinderile sprijinite functioneaza minim 6 luni in timpul implementarii proiectului, dupa finalizarea celor 12 luni de implementare a planurilor de afaceri in cadrul etapei II, si asigura mentinerea locurilor de munca in parametrii asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial). Nerespectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului Conditii Specifice cu privire la pastrarea locurilor de munca asumate prin planul de afaceri in parametri asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru; nivel salarial) constituie motiv pentru recuperarea integrala a ajutorului de minimis acordat. Mecanismele si procedurile de monitorizare a activitatilor proiectului, respectiv a evolutiei firmelor sunt adaptate la complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate in conformitate cu
  prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice aferent prezentului apel de propuneri de proiecte.

Rezultate propuse

 • 1 campanie on-line de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului realizata
 • 341 persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala
 • 23 cursuri de formare antreprenoriala organizate
 • 341 kit-uri curs formare antreprenoriala achizitionate si distribuite
 • 341 de subventii acordate participantilor la curs
 • 341 certificate de absolvire a cursurilor de formare profesionala in competente antreprenoriale recunoscute de ANC distribuite
 • 1 platforma on-line de depunere si evaluare a planurilor de afaceri realizata
 • 13 planuri de afaceri selectate
 • 13 persoane participante la stagiile de practica
 • 13 persoane beneficiare de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat pentru infiintarea de intreprinderi
 • 13 intreprinderi infiintate si functionale
 • 13 ajutoare de minimis acordate in vederea implementarii planurilor de afaceri aprobate in cadrul proiectului
 • 65 de persoane angajate in cadrul intreprinderilor infiintate in cadrul proiectului, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis oferit
 • 13 afaceri functionale

STAR STUDENT

– cod SMIS 140434 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

Cursuri

Curs online de formare profesionala Competente antreprenoriale
Perioada desfasurare Ianuarie 2022-Mai 2022