ANUNT RECRUTARE – Experti tehnici monitorizare afaceri- (2 posturi)

Proiect „SMART STUDENT – Studenti inovatori, tineri antreprenori”

cod MySMIS 142129

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „ Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.iv: „Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie”.

Descrierea companiei

Asociatia PartNet, Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, in calitate de Beneficiar in cadrul proiectului „SMART STUDENT – Studenti inovatori, tineri antreprenori”, este autorizata ca furnizor de servicii de informare, consiliere si mediere pe piata muncii si ca furnizor de formare profesionala ANC, in plus, detine certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001/2008 si cea pentru sisteme de management de mediu ISO 14001. Organizatia detine peste 11 ani de experienta, in zeci de diferite proiecte cofinantate de Uniunea Europeana, multe dintre ele, cu expunere internationala. Partener strategic in proiecte care contribuie la dezvoltarea durabila pe plan economic, social si cultural, la nivel local, regional, national si international, in mediul urban si rural; Asociatia PartNet, isi propune intregirea echipei de proiect prin recrutarea a doi Experti tehnici monitorizare afaceri care sa monitorizeze din punct de vedere tehnic implementarea planurilor de afaceri in raport cu prevederile planurilor de afaceri. Procesul de selectie este adresat in prinicipal persoanelor cu experienta in coordonare si/sau planificare si/sau organizare si/sau monitorizare si/sau experienta in management.

Descrierea postului

Postul presupune monitorizarea constanta a 8 intreprinderi nou infiintate in vederea asigurarii functionalitatii si dezvoltarii acestora in conditii optime. Expertul este responsabil de monitorizarea afacerilor in perioada de implementare si in perioada de sustenabilitate a firmelor avand in vedere cele asumate prin planul de afaceri. De asemenea, postul presupune verificarea documentelor de raportare tehnica a beneficiarilor schemei de minimis, avand in vedere legislatia in vigoare. In vederea verificarii stadiului de implementare a proiectelor, expertul va efectua inclusiv vizite la sediul beneficiarilor ajutorului de minimis.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – 3 ani
 • Experienta in coordonare si/sau planificare si/sau organizare si/sau monitorizare si/sau experienta in management- 5 ani;
 • Cunostinte de operare PC: MS Office, internet;
 • Abilitati de organizare si coordonare;
 • Abilitati de lider;
 • Abilitati de negociere, consultanta si conciliere;
 • Capacitate de comunicare si relationare;
 • Capacitate de analiza si sinteza, adaptabilitate,
 • Flexibilitate in gandire, atentie la detalii;
 • Rezistenta la stres;
 • Viziune clara asupra sarcinilor si activitatilor din proiect;
 • Incadrare in dead-line-uri.
 • Cunostinte de limba engleza, scris, vorbit, citit (nivel B1)

Responsabilitatile Expertilor tehnici monitorizare afaceri:

 • Monitorizeaza constant activitatea a 8 intreprinderi, din punct de vedere tehnic, pentru asigurarea functionarii si dezvoltarii acestora;
 • Mentine legatura cu antreprenorii pentru monitorizarea afacerilor din perspectiva tehnica;
 • Monitorizeaza exploatarea si sustenabilitatea planurilor de afaceri in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate.
 • Se asigura de faptul ca implementarea afacerii se desfasoara conform planurilor de afaceri propuse si aprobate.
 • Se asigura ca intreprinderile nou infiintate angajeaza si mentin locurile de munca nou create si asumate prin planul de afaceri.
 • Realizeaza toate raportarile tehnice aferente schemei de ajutor de minims cerute de legislatia in vigoare.
 • Verifica documentele de raportare tehnica elaborate si transmise de catre beneficiarii ajutorului de minims, cu privire la activitati desfasurate/progresul fizic/ indicatori.
 • Realizeaza vizite la fata locului/ la sediul beneficiarului ajutorului de minimis pentru monitorizare tehnica.

Beneficii:

 • Program de lucru flexibil,
 • Oportunitati de a participa in programe de dezvoltare a angajatilor,
 • Pachet salarial atractiv.

Daca sunteti interest, va rugam sa aplicati pana pe data 01.04.2022.

Date de contact: Tel: 031.425.64.26, office@partnet.ro