Experti tehnici monitorizare afaceri

ANUNT RECRUTARE – Experti tehnici monitorizare afaceri- (2 posturi) Proiect „SMART STUDENT – Studenti inovatori, tineri antreprenori” cod MySMIS 142129 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „ Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.iv: „Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi…

Read more