Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

PRO-EDU - cod SMIS 107117

PROgrame inovative personalizate in functie de nevoile EDUcationale

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Suceava orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive, prin cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar a copiilor cu cerinte educationale speciale, asigurarea accesului egal la o educatie de calitate a elevilor, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și cei din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic, reintegrarea tinerilor in sistemul educational, precum si imbunatatirea competentelor personalului didactiv din invatamantul pre-universitar din judetul Suceava.
De asemenea, in cadrul proiectului se urmareste imbunatatirea profilului educational, respectiv valorificarea la maxim a competentelor existente pentru a asigura cresterea calitatii vietii, tinand cont de contextul local actual si pornind de la situatiile si capabilitatile actuale ale acestor elevi si cadre didactice. Efectul produs de proiect este unul pozitiv si pe termen lung, prin reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si prin consolidarea, educarea si accesarea potentialului maxim profesional al cadrelor didactice si personalului de sprijin din grupul tinta si crearea unor premise nediscriminatorii, contribuind astfel la realizarea obiectivelor specifice al apelului.

 • Lider: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
 • Partener I: ASOCIATIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
 • Durata proiectului: 37 luni | 30 aprilie 2018 – 29 aprilie 2021
 • Zona de implementare: judetul Suceava
 • Valoare totala a proiectului: 8.731.294.41 lei

PRO-EDU

– cod SMIS 107117 –

Obiectivele specifice ale proiectului

 • OS 1: Sporirea gradului de acces al copiilor la educatia timpurie–invatamant ante-prescolar, prescolar si scolar.
 • OS 2: Sustinerea si dezvoltarea capacitatilor de adaptare-integrare, prevenirea dezadaptarii si a izolarii pentru 160 de copii ante-prescolari si prescolari care apartin grupurilor vulnerabile.
 • OS 3: Imbunatatirea sistemului educational pentru 580 de elevi prin dezvoltarea Centrului Interactiv de Educatie Creativa in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Suceava.
 • OS 4: Cresterea numarului de tineri ce se reintorc in sistemul educational prin inscrierea a 100 de tineri in programe de tip “A doua Sansa”. Programul de tip “A doua sansa” se adreseaza adolescentilor, tinerilor, adultilor, proveniti din medii sociale diverse si cu varste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat invatamantul primar si gimnazial si le ofera acestor categorii de persoane posibilitatea continuarii si finalizarii invatamantului obligatoriu fara a fi nevoite sa-si intrerupa eventualele activitati profesionale sau familiale in care sunt angrenate.
 • OS 5: Imbunatatirea competentelor pentru 141 cadre didactice, personal de sprijin si persoane apartinand echipelor manageriale din scolile tinta

Grupul tinta

Grupul tinta este format din 821 de persoane, din care:

 • 60 de ante-prescolari,
 • 100 de prescolari,
 • 420 de scolari,
 • 100 de tineri si adulti din programe de tip “A Doua Sansa,
 • 141 persoane apartinand personalului didactic sau personal de sprijin, inclusive mediatori scolari, din care 16 persoane apartinand echipelor manageriale.

PRO-EDU

– cod SMIS 107117 –

Scoala pentru toti

 • Educatia a stimulat intotdeauna idealulul fiintei umane exprimat intre „a fi si a deveni”, fiind prima activitate creatoare si mijlocul de valorificare a naturii umane. Dezvoltarea si progresul au fost intotdeauna prioritati reale in istoria omenirii. Astazi, educatia constituie o premisa a incluziunii sociale active, in contextul schimbarilor economice, sociale si politice care se produc la nivel european si mondial.
 • Dincolo de rolul şi cerinţele şcolii actuale se impune la fel de urgentă şi deschiderea orizontului pe termen lung spre o şcoală a viitorului. Principala problema pe care ne propunem sa o abordam prin proiectul nostru se refera la calitatea slaba a serviciilor educationale oferite la momentul actual la nivelul scolilor inscrise in cadrul proiectului din judetul Suceava.
 • Se urmareste cresterea frecventei scolare si reducerea parasirii timpurii a sistemului educational prin campaniile de promovare si de constientizare a beneficiilor educatiei,prin activitatile inovative ce se vor implementa pentru ante-prescolari,prescolari si scolari,respectiv programele de consiliere educationala,activitatile pregatitoare pentru adaptare prescolara, implementarea programului “Scoala Dupa Scoala”, organizarea Targului Educational “Handmade With Love”. Elevii vor beneficia in acest fel de conditii imbunatatite pentru a frecventa scoala si pentru a ramane mai mult timp in sistemul educational, urmarindu-se de asemenea cresterea performantelor scolare.
 • Proiectul se va implementa la nivelul judetului Suceava,in cadrul scolilor din parteneriat: Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Cajvana, Scoala Gimnaziala nr. 3 Vicovu de Sus, Scoala Gimnaziala Voitinel, Scoala Gimnaziala Burla, Scoala Gimnaziala Dragoiesti, Scoala Gimnaziala Veresti, Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei.

Beneficiile proiectului

 • promovarea unor servicii educationale de calitate in judetul Suceava
 • reintegrarea tinerilor in sistemul educational
 • imbunatatirea competentelor personalului didactic
 • imbunatatirea profilului educational
 • valorificarea la maxim a competentelor existente
 • reducerea si prevenirea abandonului scolar
 • cresterea calitatii vietii

Activitati in cadrul proiectului

 • Se vor desfasura si sustine saptamanal activitati de dezvoltare relationala (boardgames) pentru grupul tinta in cadrul programului SDS pentru 140 de elevi
 • Se vor desfasura si sustine saptamanal activitati de arta educationala (pictura, olarit, teatru, origami) pentru grupul tinta in cadrul programului SDS pentru 140 de elevi
 • Se va organiza targul educational “Handmade with love” , la care vor participa copii inscrisi in cadrul proiectului, cu scopul dezvoltarii abilitatilor practice, a deprinderilor de munca, dezvoltarii imaginatiei si creativitatii prin intermediul confectionarii unor produse simple.
 • Se vor organiza si desfasura campanii de informare pentru promovarea participarii parentale la ingrijirea si educatia timpurie a copiilor si importanta acesteia pentru dezvoltarea lor, pentru promovarea participarii echitabile a copiilor in invatamantul obligatoriu, a nediscriminarii in special a copiilor apartinand grupurilor vulnerabile si pentru promovarea valorilor incluziunii sociale si scolare.
 • Se va elabora “Ghidul pentru parintele copilului vulnerabil”, in vederea oferirii de suport parintilor in ajutorarea copiilor ce apartin grupurilor vulnerabile.
 • Se vor desfasura si sustine activitatile pregatitoare, educative si de orientare pentru a oferi suport in procesul de adaptare prescolara pentru 60 de copii ante-prescolari.
 • Se vor desfasura si sustine sesiuni individuale si de grup cu 60 de copii ante-prescolari sub forma de joc, pentru a oferi suport in procesul de adaptare scolara ca proces de echilibrare intre asimilarea cerintelor scolare si acomodarea la acestea
 • Se va elabora metodologia de derulare a programelor de TIC dezvoltate si adaptate pentru copiii prescolari
 • Se vor desfasura si sustine sesiuni de consiliere educationala de grup pentru 100 de copii prescolari din scolile din grupul tinta
 • Se vor desfasura si sustine sesiuni saptamanale de consiliere si orientare educationala de grup pentru 140 de scolari din grupul tinta
 • Se vor organiza 21 workshop-uri inovative si interactive la care vor participa cate 20 de parinti si 20 de elevi ce apartin grupurilor vulnerabile
 • Se vor organiza organiza 3 campanii de informare, identificare si selectie a tinerilor / adultilor care au abandonat timpuriu scoala, in vederea inscrierii acestora la programe de tip A Doua Sansa, timp de 3 luni in fiecare an timp de 3 ani
 • Se vor organiza 3 programe de dezvoltare a capacitatii profesionale pentru un numar de 16 persoane care fac parte din echipele manageriale ale scolilor inscrise in GT:- Parteneriat educativ scoala-familie-comunitate – un succes al procesului educational si se va derula pe parcursul a 109 ore- Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ si se va derula pe parcursul a 109 ore- Expert identificare si accesare surse de finantare externe, cu o durata de 40 ore
 • Curs Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ pentru 125 cadre didactice
 • Curs Parteneriat educativ scoala-familie-comunitate – un succes al procesului educational pentru 125 cadre didactice
 • Se va realiza un schimb de bune practici in vederea transferului de know-how pedagogic in Italia, cu durata de 7 zile, 6 nopti la care vor participa 16 cadre didactice apartinand echipelor manageriale din scolile inscrise in proiect
 • Se vor organiza 5 seminarii cu scopul dezvoltarii unui parteneriat intre crese, gradinite si scoli pentru a transfera metodele de invatare inovative acumulate in cadrul schimbului de experienta pentru 50 persoane/seminar, precum: cadre didactice, personal de sprijin, manageri scolari, precum si persoanele participante la schimbul de experienta si actori relevanti din comunitate

GALERIE IMAGINI

-Activitati organizate in cadrul proiectului-