Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

InFORMA - cod SMIS 106405

Programe educationale pentru personalul din scolile defavorizate din judetul Bacau

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, scolar si secundar de calitate in 14 scoli tinta din judetul Bacau. Astfel, proiectul vizeaza imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului prin implementarea unor masuri identificate si proiectate in baza nevoilor concrete ale scolilor tinta si respective cadrelor didactice care si desfasoara activitatea in aceste scoli, nevoi care au rezultat in urma diagnozei comunitare elaborate ca activitate preliminara scrierii cererii de finantare.Pentru efecte vizibile atat la nivelul scolilor tinta vizate dar si la nivel comunitatii in general, proiectul vizeaza un grup tinta total de 310 persoane, din care 270 persoane cadre didactice si personal de sprijin si 40 de persoane care fac parte din echipele de management ale scolilor implicate.

 • Lider: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU
 • Partener I: CASA CORPULUI DIDACTIC BACAU
 • Partener II: ASOCIATIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
 • Durata proiectului: 9 mai 2018 – 8 noiembrie 2020
 • Zona de implementare: judetul Bacau
 • Valoare totala a proiectului: 6.653.335,98 lei
 • Buget Lider de parteneriat: 3.815.210,81 lei
 • Buget Partener I: 1.451.005,28 lei
 • Buget Partener II: 1.387.119,89 lei

InFORMA

– cod SMIS 106405 –

Grupul tinta

 • 270 personal didactic din invatamantul preuniversitar si personal de sprijin din scolile tinta
 • 40 manageri scolari (directori generali, directori adjuncti si membrii ai consiliului director)
 • 310 planuri de dezvoltare personala elaborate
 • 14 scoli tinta din judetul Bacau (orasele Comanesti si Darmanesti; comunele: Rachitoasa, Blagesti, Valea Seaca, Beresti-Bistrita, Stanisesti, Plopana, Ungureni, Izvorul Berheciului, Parava, Lipova, Vultureni, Horgesti)

Subventii pentru stagii de practica – cadre didactice

270 subventii cu valoare intre 100 si 500 euro acordate cadrelor didactice pentru activitatea practica in scolile tinta participante la activitatea de formare, in baza unui mini-proiect de practica.

Activități de mentorat didactic

Se vor organiza:

 • 3 Workshop-uri privind rolul debutanților în sistemul educațional și importanța mentoratului în dezvoltarea acestora – 30 participanți
 • 1 Curs de ”Mentor” cu credite transferabile pentru 15 cadre didactice (grad II)

Se va dezvolta o rețea de mentori la nivel local – ”De la debut la succes”

Încurajarea mobilității profesionale a cadrelor didactice din școlile țintă

Se vor organiza campanii de informare și se va face selecția a 30 cadre didactice

care vor beneficia de Decontare a transportului 35 săptămâni/an x 5 zile/săptămână

INFORMA

– cod SMIS 106405 –

Instrumente de sprijin – stagii practice

Acordate sub formă de SUBVENȚII pentru participanții la cursurile non-formale

 • 40 subvenții x 800 lei pentru participanții la cursul de Engleză
 • 240 subvenții x 1600 lei pentru participanții la celelalte cursuri non-formale

Subvențiile se acordă în baza unui mini-proiect de practică

COMPETIȚII DE PREMIERE

privind calitatea în educația incluzivă : 50 premii x 1200 lei

Competițiile de premiere se adresează întregului personal didactic din grupul țintă (310 persoane) și se acordă în baza următoarelor criterii:

 • rezultate școlare îmbunătățite
 • reducerea absenteismului pentru copiii cu risc educațional major

Burse pentru performanta

Se acordă 50 burse x 800 lei x 9 luni

Bursele – pentru personalul didactic din grupul țintă mai puțin membrii echipelor manageriale (280 persoane evaluate) – se acordă în baza unor proceduri de evaluare :

 • Evaluarea performanței – în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit la începutul programului de formare
 • Evaluări lunare privind creșterea ratei de frecvență școlară
 • Evaluări periodice privind calitatea programelor de educație, metodelor de predare, etc.

Transfer de know-how pedagogic

 • Schimb de bune practici în Italia (7 zile) pentru 18 cadre didactice din grupul țintă (310 persoane)
 • Metodologia de selecție pentru participarea la schimbul de bune practici va cuprinde minim următoarele criterii: participarea la cel puțin un program de formare cu credite transferabile și unul informal desfășurate în cadrul proiectului, gradul de implicare în asigurarea unei educații de calitate în școlile beneficiare, participarea la conferințe/ seminarii/ cercuri metodice, etc.
 • În urma schimbului se va dezvolta un compendium de bune practici și metode inovative de învățare
 • 3 Ateliere educaționale ”Calitate prin Parteneriate– 30 participanțiÎn cadrul atelierelor se vor aborda următoarele teme: exemple de bune practici atât din Italia, cât și din alte țări europene, cu accent pe programele de formare continuă, metode inovative de predare și de motivare a resurselor umane, punând accent pe sprijinirea dezvoltării, transferului și/ sau implementării de practici inovatoare, precum și implementării de inițiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce și schimbului de experiență la nivel European.

Cursuri

Programe de formare profesionala – cadre didactice

2 Cursuri cu credite transferabile 270 participanti

La alegere din 5 teme:

 • Metode interactive de predare-invatare (65 ore x 15 credite, 12 serii)
 • Formarea competentelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative (90 ore x 25 credite – 12 serii)
 • Expert in evaluarea cadrelor didactice (120 ore x 30 credite – 12 serii)
 • Parteneriatul educativ scoala – familie – comunitate – un succes al procesului educational (65 ore x 25 credite– 12 serii)
 • Creativitate si inovare in procesul instructiv-educativ (65 ore x 25 credite – 12 serii)


BENEFICII
– Credite transferabile (intre 90 – 105)

 • Suport de curs
 • Kit rechizite (caiet, mapa, pix, creion, postit)
 • Decont transport pentru 15% din participanti (40 de persoane, bugetat 40 lei/zi/pers.).

Curs TIC – acreditat ANC

 • 180 participanti
 • 60 de ore
 • 10 serii x 18 participanti / serie


BENEFICII

 • Diplome ANC
 • Suport de curs
 • Kit rechizite (agenda, set pix+stilou, caiet A4, mapa, indexuri, textmarker, memorie usb)
 • Decont transport pentru 15% din participanti (40 de persoane, bugetat 40 lei/zi/pers.).

Curs non-formal contine 4 module:

 • Integrarea TIC in procesul educational
 • Nondiscriminare in educatie
 • Multiculturalism in educatie
 • Implicarea comunitatii in viata scolii
 • 54 participanti
 • 40 de ore
 • 3 serii x 18 participanti / serie


BENEFICII

 • Suport de curs
 • Decont transport pentru 15% din participanti (40 de persoane, bugetat 40
 • lei/zi/pers.)

GALERIE IMAGINI

-Cursuri organizate in cadrul proiectului-