Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Extragem- cod SMIS 137513

Noi oportunitati de ocupare in microregiunea Valea Jiului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale a 101 șomeri și/sau persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din microregiunea Valea Jiului (Lupeni, Vulcan, Uricani) și creșterea gradului de ocupare în corelare cu nevoile pieței muncii. Proiectul urmărește implementarea unui set complex de măsuri personalizate și integrate, care vizează îmbunătățirea accesului la piața muncii, precum și creșterea gradului de inserție profesională și indirect, socială, prin îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor grupului țintă vizat.

 • Lider: Asociația „PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă„
 • Partener : BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL (BNS)
 • Durata proiectului: 18 de luni
 • Zona de implementare: Proiect implementat la nivelul microregiunii Văii Jiului, în orașele Lupeni, Vulcan și Uricani
 • Valoare totala a proiectului: 1.912.625,34 lei

Extragem

– cod SMIS 137513 –

Grupul tinta

101 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație

Activitatile proiectului

 • Organizarea unei campanii de informare și conștientizare în microregiunea Văii Jiului privind importanța îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale și inserția pe piața muncii
 • Organizarea de evenimente de informare și conștientizare în microregiunea Văii Jiului, în vederea selectării grupului țintă
  Asociația PartNET va organiza evenimentele de informare și conștientizare, ce au ca scop informarea participanților cu privire la tematicile abordate în proiect și motivarea acestora în vederea participării la activitățile proiectului, asumându-și deopotrivă rolul de creator al materialelor promoționale și cel de diseminator în vederea promovării evenimentelor.
 • Recrutarea, selecția și menținerea a 101 persoane în grupul țintă
  În cadrul proiectului vor fi selectate 101 cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
  • au domiciliul/resedința în regiunea de dezvoltare Vest, județul Hunedoara, localitățile: Lupeni, Vulcan, Uricani;
  • sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri și persoane inactive;
  • nu fac parte din grupul tinta tineri NEETs cu vârsta între 16-24 de ani (care nu urmează nici o formă de învățământ, training și nu au un loc de muncă).
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării pentru un numar de 101 persoane din microregiunea Văii Jiului
 • Organizarea și derularea de sesiuni de informare și consiliere profesională pentru 101 persoane din grupul țintă
  Asociația PartNET furnizează servicii de informare și consiliere profesională pentru 61 de persoane din grupul țintă, prin organizarea și desfășurarea de ședințe individuale și de grup.
  Activitatea va cuprinde 3 paliere:
  a) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
  b) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
  c) instruirea în metode și tehnici de cautare a unui loc de muncă.
 • Organizarea și derularea de sesiuni mediere pe piața muncii pentru 101 persoane din grupul țintă
  Sesiunile de mediere vin în sprijinul persoanelor din grupul țintă aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și al angajatorilor, în vederea asigurării resurselor umane optime.
  Asociația PartNET furnizează servicii de mediere pe piața muncii pentru 40 de persoane din grupul țintă, sub forma unei serii de sesiuni individuale și de grup, în urma cărora vor fi întocmite planuri individuale de mediere.
  Demersurile vizate in cadrul acestei subactivități:
  1. evidență angajatori: formarea unei baze de date;
  2. gestionarea locurilor de muncă: înregistrarea locurilor de muncă vacante; actualizarea bazei de date cu ofertele de locuri de muncă și mediatizarea acestor locuri în rândul GT; urmărirea ocupării locurilor de muncă vacante prin pastrarea legăturii cu angajatorii;
  3. întocmirea planului individual de mediere, monitorizare;
  4. preselectia candidatilor;
  5. negocierea cu angajatorul pentru incadrarea in munca a persoanei selectate
 • Participarea la programe de formare profesională a unui număr de 101 persoane din grupul țintă
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională și workshop-uri de egalitate de șanse și nediscriminare, respectiv dezvoltare durabilă, pentru 101 persoane din grupul țintă
  Principalii piloni ai subactivității sunt:
  • planificarea activității de formare profesională;
  • organizarea programelor de formare profesională;
  • evaluarea activității de formare profesională.Asociația PartNET organizează cursurile de inițiere/calificare nivel 2 și sesiunile de evaluare pentru 60 de persoane din grupul țintă.
  De asemenea, se vor organiza workshop-uri de egalitate de șanse și nondiscriminare, respectiv dezvoltare durabilă, cu durata de 2 ore/workshop.
  In cadrul proiectului este prevazută acordarea de subvenții persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate din regulamentul de acordare a subvențiilor.Activități transversale

Beneficiile grupului țintă înscris în proiect:

 • Certificate ANC în urma participării la cursuri
 • Subvenții pentru participare la cursuri
 • Asigurarea hranei și decontarea transportului
 • Workshop-uri de egalitate de șanse și nediscriminare respectiv dezvoltare durabilă
 • Sesiuni de informare și consiliere atât individuale cât și de grup
 • Sesiuni de mediere a muncii atât individuale cât și de grup
 • Negocieri directe cu potențiali angajatori

Rezultate propuse

 • 8 evenimente organizate privind serviciile de informare și consiliere profesională, respectiv servicii de mediere a muncii, importanța îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale și inserția pe piața muncii, având un total estimativ de 160 de participanți.
 • 101 persoane aparținând grupului țintă selectate în vederea participării la activitățile proiectului
 • 101 persoane care beneficiază de informare și consiliere profesională.
 • 101 persoane mediate pe piața muncii
 • 46 de persoane angajate ca urmare a sprijinului primit
 • 36 persoane participante la cursuri de inițiere ANC
 • 65 persoane participante la cursuri de calificare, nivel 2 și 3
 • 101 persoane participante la module de egalitate de șanse și nondiscriminare și dezvoltare durabilă
 • 81 persoane certificate ca urmare a sprijinului primit
 • 101 subvenții acordate

Extragem

– cod SMIS 137513 –

Activități inovative derulate în cadrul proiectului

În cadrul cursurilor se vor utiliza metode inovative în predare/învățarea cursanților, tehnici interactive de predare/învățare, la orele de practică formatorii vor folosi metode noi de punere în aplicare a materialelor educative predate. Proiectul contribuie la reducerea emisiilor CO2 ca urmare a metodelor moderne de predare prin utilizarea minimă a hârtiei, folosirea de aparate eficiente energetic în cadrul sesiunilor practice.

În cadrul proiectului se vor organiza workshop-uri de egalitate de șanse și nondiscriminare, respectiv dezvoltare durabilă, cu durata de 2 ore/workshop.
Workshop-ul egalitate de șanse și nondiscriminare va evidenția importanța respectării principiilor egalității de șanse și de drepturi în exercitarea profesiei și beneficiile eliminarii disparităților de gen, modalități de combatere a discriminării, efectele negative ale acesteia în viața socioprofesională a individului, accesul egal pentru femei și barbati, munca egala cu remuneratie egală pentru femei și bărbați, implicarea femeilor/bărbaților în sectoare de activitate destinate bărbaților/femeilor, promovarea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a copiilor etc.

Workshop-ul dezvoltare durabilă va reliefa principii și criterii ale dezvoltării durabile și importanța respectării acestora, beneficiile pe termen mediu si lung ale protejării mediului, consecințele privind poluarea, prevederile privind plata costurilor cauzate de poluare, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, eficiența energetică, protecția biodiversității, reziliența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor, promovarea unui stil de viață sănătos.

Cursuri

 • Proiectul prevede o serie de programe de formare profesională acreditate de către ANC:
  • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – curs ANC de inițiere (durata 60 ore: 30 ore teorie, 30 ore practică): 1 grupă x aprox. 15 pers. – Solicitant;• Comunicare în Limba Engleză – curs ANC de inițiere (durata 60 ore: 40 ore teorie, 20 ore practică): 1 grupă x aprox. 21 pers. – Partener 1;• Tâmplar Manual – curs ANC de calificare, nivel 2 (durata 360 ore) – 2 grupe x aprox. 23 pers. (total 45 persoane) – Solicitant;• Bucătar – curs ANC de calificare, nivel 3 (durata 720 ore) – 1 grupa x aprox. 20 pers/grupă – Partener 1.În data de 11.10.2021, Asociația PartNET a demarat primul curs de calificare nivel 2 – Tâmplar Manual, pentru o grupa de 23 de persoane.
  Cursul s-a desfășurat atât teoretic, cât și practic, până în data de 22.10.2021, când a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 1130.
  Intrucat considerăm importantă și necesară continuitatea programului de formare profesională, au fost depuse eforturi în vederea reluării părții de teorie a cursului, în spațiul online. Astfel, în perioada 02.11.2021-03.12.2021, orele de teorie s-au desfășurat și finalizat cu succes, prin intermediul platformei Zoom.Participanții la cursurile ANC organizate în cadrul proiectului beneficiază nu numai de asigurarea hranei și decontarea transportului, dar și de subvenții, toate acestea fiind prevăzute în vederea stimulării și facilitării participării la cursuri, a grupului țintă înscris în proiect.
  De asemenea, absolvenții cursurilor vor fi certificați ANC, în vederea sporirii șanselor de (re)integrare profesională și reinserție a unei părți a forței de munca pe piața profesională.